Home

Achtergrond 3 reacties

Verruiming en verdieping Westerschelde mag doorgaan

De verruiming en verdieping van de Westerschelde gaan definitief door.

Dat heeft de Raad van State bepaald door bezwaren tegen het tracébesluit en drie uitvoeringsvergunning ongegrond te verklaren.

De Belgische eigenaar van de Hedwigepolder maakte bezwaar tegen zowel het tracébesluit als tegen de vergunning om te ontgronden. Hij vreest vooral dat zijn haventje bij de Hedwigepolder zal dichtslibben. Ook zou het slib de natuurwaarden van het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ aantasten. De Vereniging van Zandwinners en een boer uit Oudelande maakten bezwaar tegen het tracébesluit. Ook de boer vreest voor aantasting van het natuurgebied.

De Raad van State oordeelt echter dat de gevolgen van de verruiming en de verdieping van de Westerschelde voor het beschermde natuurgebied niet zo groot zullen zijn. De Raad baseert zich daarbij op een onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswetvergunning.

Op 28 juli 2009 oordeelde de Raad in een voorlopige uitspraak dat in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak niet kon worden gestart met het verruimen en verdiepen van de vaargeul. De bezwaren die de milieuorganisaties Zeeuwse Milieufederatie, de Vogelbescherming, de stichting Het Zeeuwse Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten in die procedure hadden aangevoerd, waren daar toen aanleiding toe. Al deze milieuorganisaties hebben in december hun beroepen ingetrokken. Daardoor viel een groot aantal bezwaren weg.

Er zijn nu geen juridische belemmeringen meer voor het kabinet om de vaargeul van de Westerschelde te verruimen en te verdiepen. Het gaat om het gehele traject dat in Nederland ligt en zich uitstrekt over 66 kilometer. Het traject begint bij de Belgisch/Nederlandse grens en eindigt in de buurt van Vlissingen.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  De milieulobby is ruim vertegenwoordigd in de Raad van State,het zijn bijna allemaal linkse en groenlinkse ex-politici die daar onderdak zochten tot hun pensionering,dus deze uitspraak is geen verrasssing

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Begrijp ik het nu goed, dat de aantasting van het milieu bij de uitdieping van de Westerschelde wel meevalt, maar dat de milieuschade (die er dus niet is) wel gecompenseerd moet worden?

 • no-profile-image

  arie de boer

  toevallig hé,als de zwaar gesubsidieerde milieu terroristen hun zin hebben gekregen en hun bezwaar intrekken kan de verdieping doorgaan, de rest van de bezwaren wordt overheen gewalst en dat er particulieren zwaar gedupeerd worden?
  die hebben pech. hoe lang pikken we deze belachelijke klasse justitie nog?

Of registreer je om te kunnen reageren.