Home

Achtergrond

Verlies op lening aan zoon is aftrekbaar

Het verlies op een lening aan een zoon is aftrekbaar van het inkomen. Dat is de uitkomst van een recente procedure bij de Rechtbank Arnhem.

Twee grote leningen die een echtpaar in 2001 aan een meerderjarige zoon had verstrekt, kwalificeerden als een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. De leningen waren bestemd als financiering van een vennootschap onder firma (vof) waarvan de zoon firmant was. Het echtpaar had voor de leningen een hypotheek genomen op hun toen onbezwaarde eigen woning. Deze woning was bedoeld als oudedagsvoorziening.

De zoon zette de onderneming van de vof in 2003 als eenmanszaak voort en beëindigde deze in 2006. Op hem is inmiddels de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing. De vader wilde in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2004 het afwaarderingsverlies op de leningen in aftrek brengen. De rechtbank stelde vast dat de echtgenoten voor zich geen of nauwelijks enige vorm van (afdwingbare) zekerheid hadden bedongen voor de terugbetaling van de geleende bedragen. De rechtbank was over de leningsvoorwaarden van oordeel dat sprake was onzakelijke voorwaarden die tussen derden niet normaal waren. Verder was vanwege het grote belang dat het echtpaar had bij hun woning in onbezwaarde toestand, sprake van leningen die ook in de onderhavige relatie tussen ouders en kind ongebruikelijk waren. De rechtbank liet het afwaarderingverlies op de twee leningen bij ieder van beide echtgenoten voor de helft in aftrek toe, omdat zij beiden de leenovereenkomst hadden ondertekend en niet was gebleken van een eventuele verdeling van hun aandeel daarin.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2009, nummer 09/965

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.