Home

Achtergrond 1 reactie

Veel meer eerstejaars dan verwacht

Het aantal studenten aan de universiteiten zit fors in de lift.

Er zijn er dit studiejaar 13.000 of 6,1 procent bijgekomen, terwijl rekening was gehouden met een stijging met 7500 studenten (3,6 procent). Het hbo heeft 5 procent (bijna 19.000) meer studenten dan vorig jaar, ruim het dubbele van de verwachte 2,1 procent (7700). Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Vooral de instroom van eerstejaars is fors gestegen. Aan universiteiten zijn dat er 12,5 procent meer, terwijl op 4,2 procent was gerekend. Het aantal eerstejaars is gestegen van 45.500 naar 51.200.

Bij de hogescholen was de groei ruim vier keer hoger dan verwacht. Ook het aantal deeltijdstudenten steeg sterk. Het ging om 101.800 studenten extra; in 2008 waren dat er 96.200 (voltijds en deeltijds). In totaal staan er in het hoger onderwijs (exclusief het 'groene' onderwijs) 620.000 studenten ingeschreven.

Het ministerie heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om de oorzaak van de toestroom te onderzoeken. De resultaten daarvan worden begin februari verwacht.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Snap

    Hmm, in ons overgeorganiseerde land weten we toch hoeveel kinderen er op op lagere school zitten? Keurig ingedeeld per socio groep in de statistieken??

Of registreer je om te kunnen reageren.