Home

Achtergrond 1 reactie

Vakmanschap wordt overbodig

Dynamisch voeren verkleint de rol van vakmanschap in succesvol zijn.

De computer is hard bezig het kennersoog van de vakman te overtreffen. Nu is daar het model van dynamisch voeren dat met ingang van 1 januari feitelijk voor elke melkveehouder in Nederland beschikbaar is gekomen. Met dit computermodel, dat de krachtvoergift bepaalt aan de hand van de productie van de koe, kan de boer beter voeren dan hij tot nog toe deed. Iedere individuele koe krijgt alleen de laatste kilo’s krachtvoer als ze er ook rendabel melk van zal maken. Als de melkprijs hoog is en het krachtvoer goedkoop, krijgt ze een schep extra. Brengt de melk weinig op en is het krachtvoer duur, dan wordt de krachtvoergift geknepen.

De computer doet het werk. Dagelijks zijn de melkgift, de melkprijs en de krachtvoerprijs uitgangspunt voor wat de koe krijgt.

Het systeem dat nu aan zijn opmars in de boerenpraktijk kan beginnen, is een volgende stap in de richting van een melkveebedrijf waarin de boer manager en uitvoerder is. Het boerenvakmanschap wordt steeds vaker overtroffen door de goed geprogrammeerde computer en verfijnde detectieapparatuur. Ook tochtigheid signaleren kan worden geautomatiseerd. Een voedingsstoornis als ketose kan in het allervroegste stadium worden opgemerkt door apparatuur die gekoppeld is aan de melkinstallatie. Behandeling door het geven van een speciaal rantsoen of, als dat niet helpt, het inschakelen van de veearts, is computerwerk. En let op: ook hier neemt de computer de vakman niet alleen werk uit handen, de computer doet het beter dan de vakman met zijn beperkte waarnemingsvermogen dat kan.

Koppel dat aan het feit dat ook uitvoerende, mechanische klussen als melken, voeren, mestschuiven en voer aanschuiven vergaand geautomatiseerd kunnen worden en het wordt duidelijk dat de melkveehouder de komende jaren veel meer uren achter zijn bureau gaat doorbrengen. Om daar als manager zijn bedrijf te runnen en kansen in de markt te zien en te benutten.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ben Metning

    Wat de heer THOLHUIJSEN constateert is zeer terecht. Al sinds mensenheugenis zien we het verschijnsel dat aanvankelijk door mechanisering en de laatste decennia door automatisering taken van de rundveehouder worden overgenomen door apparatuur. En ik denk dat men met recht mag veronderstellen dat dit proces nog lang niet ten einde is. Er zullen nog vele toepassingen worden ontwikkelde waarmee veehouders hun werk zullen afstoten en overlaten aan voertuigen, robots en intelligente apparatica, ten einde tijd vrij te zien komen voor andere bezigheden, of dat nu behelst het houden van grotere eenheden runderen dan wel het beoefenen van derde professies, waarbij ik er maar aan voorbij ga dat men ook ontspannende activiteiten kan ontplooien, zoals een cultuurreis naar Noorwegen, die ik van harte kan aanbevelen omdat men hiermee bij gebrek aan cultuur, vrij snel mee klaar is. doch overbodig te noemen omdat veehouders in ons land gewoonlijk eerder energie stoppen in het ontwikkelen van hun bedrijf dan in het beoefenen van een zinloze activiteit zoals cultuur of sport, hoewel ik onlangs veehouder Rob Hoefman op het volleybalveld mocht begroeten, maar dat ter zijde. Kortom een zeer goed en leerzaam artikel van de heer THOLHUIJSEN.

Of registreer je om te kunnen reageren.