Home

Achtergrond 1 reactie

VS slacht minder runderen dan in 2008

Het aantal runderslachtingen in de Verenigde Staten is in 2009 kleiner geweest dan in 2008, ondanks een programma om de melkveestapel versneld te verkleinen.

Dit blijkt uit de jongste gegevens van de National Agricultural Statistics Service (NASS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw. In 2009 werden 33,3 miljoen runderen geslacht, tegen 34,4 miljoen in 2008, zo blijkt uit de cijfers.

Hierin zijn alle slachteringen van runderen verwerkt, dus ook van vleesvee. Cijfers over kalfsvlees worden wel apart geregistreerd.
In procenten gerekend blijkt dat vorig jaar 'slechts' 97 procent van het aantal runderen is geslacht van het aantal dat in 2008 naar de slachterij ging. Wel lag het geslachte gewicht per dier in doorsnee iets hoger dan in 2009.

Een grote vraag is wat deze ontwikkeling van het aantal slachtingen betekent voor de omvang van de Amerikaanse melkveestapel en de melkproductie. In de loop van 2009 zette de federale overheid een groot slachtprogramma voor melkkoeien op, bedoeld om de melkproductie te beperken en zo de melkprijzen te laten herstellen. De melkprijzen in de Verenigde Staten maken echter nog maar een moeizaam herstel door. Zuivelbedrijven rapporteren desondanks al weer wel betere resultaten.

Export rundvlees

De Verenigde Staten zijn ook een grote producent en exporteur van rundvlees. Zij exporteren vooral naar landen als Zuid-Korea en
Japan.

Ze krijgen op dit vlak echter steeds meer concurrentie van landen als Australië en Brazilië. De export van Amerikaans rundvlees naar Europa is slechts beperkt van omvang.

De kalfsvleesproductie daalde ook licht. Het aantal schapenslachtingen in de Verenigde Staten was maar minimaal kleiner dan in 2008. Op ruim 2,5 miljoen slachtingen werden in 2009 ongeveer 40.000 schapen minder geslacht dan in het jaar ervoor. Het gemiddelde gewicht per dier was evenwel hoger, waardoor het tonnage schapenvlees in 2009 toch groter was dan in 2008.

Eén reactie

  • no-profile-image

    boerin

    Het slacht programma is niet opgezet door de Federal Government, maar door de dairy farmers zelf. Ook funding komt van Dairy Farmers zelf d.m.v. een afdracht van een gedeelte van melkprijs. (CWT: Cooperatives working together)

Of registreer je om te kunnen reageren.