Home

Achtergrond

Suikerexport moet groter

Afspraak is afspraak. Dat is een belangrijke regel om chaos te voorkomen.

Maar het is minstens zo belangrijk om te toetsen of afspraken van vroeger nog wel passen in de tijd van nu. Bij de afspraken over de suikerexport is dat duidelijk niet zo. Nadat Brazilië, Thailand en Australië in 2003 een klacht indienden bij de WTO is afgesproken dat de EU per jaar maximaal 1,35 miljoen ton suiker mag verkopen aan derde landen. Die afspraak was toen nodig omdat de EU veel suiker exporteerde met subsidies. Dat was schadelijk voor rietsuikerproducenten in veel ontwikkelingslanden.

Maar de suikerwereld is compleet veranderd. In plaats van een overschot met lage suikerprijzen is nu sprake van een tekort op de wereldmarkt met hoge prijzen. Terwijl de EU dit seizoen te veel suiker produceert. Wat is dan logischer om het exportquotum voor dit seizoen éénmalig te vergroten? Het is jammer dat Brussel dat niet aandurft.

Nu moet 1 miljoen ton suiker worden doorgeschoven naar volgend seizoen. De industrie en de bietentelers maken kosten om de suiker maandenlang op te slaan. Bovendien is daardoor in de EU zo’n 90.000 hectare bieten minder nodig om het quotum vol te krijgen. De aardappelen, uien en graan die daar straks op worden geteeld geeft extra druk op de prijzen van deze gewassen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.