Home

Achtergrond

Strengere importcontrole boomkwekerijproduct nodig

Anthos en de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBVB) vinden dat er meer stringente controles moeten worden uitgevoerd bij de bedrijven, die boomkwekerijproducten uit het Verre Oosten importeren.

Dit standpunt is ingenomen naar aanleiding van de recente vondst in Boskoop van de Anoplophora chinensis, oftewel de Aziatische boktor. Ook zijn beide organisaties van mening dat het instellen van een Plantgezondheidsfonds een hoge prioriteit moet hebben om in de toekomst beter beschermd te zijn tegen de gevolgen van de fytosanitaire risico’s die de sector en het bedrijfsleven kunnen lopen.

Tijdens een bijeenkomst met het Boskoopse bedrijfsleven werd door aanwezigen een pleidooi gehouden voor een importstop van alle boomkwekerijgewassen, die uit China afkomstig zijn. De risico’s voor het bedrijfsleven en de sector zijn te groot, zo vindt men en bovendien is er voldoende hoogwaardig Nederlands materiaal van de meeste van deze gewassen voorhanden.

De Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft laten weten dat de vondsten in Boskoop het instellen van een importverbod niet rechtvaardigen. Bovendien moet een besluit daartoe worden genomen in Europees verband en het ligt niet voor de hand dat de EU daartoe overgaat, temeer omdat in 2009 reeds aanvullende maatregelen zijn genomen, waaraan de teeltbedrijven in het land van oorsprong moeten voldoen om de waardplanten van de boktor in de EU te mogen importeren.

De beide organisaties hebben met de PD en NAK Tuinbouw afgesproken dat op korte termijn een werkgroep zal worden samengesteld waarin ook enkele importeurs zullen participeren. Die groep zal gevraagd worden om in de tweede helft van februari met de eerste contouren te komen van een mogelijk pakket aan aanvullende maatregelen.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.