Home

Achtergrond

Sterke stijging aantal runderslachtingen 2009

Het aantal runderslachtingen is vorig jaar met bijna 20 procent gestegen ten opzichte van 2008.

Dit blijkt uit voorlopige tellingsgegevens van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In totaal zijn in 2009 ongeveer 600.000 slachtingen verricht. Dit betreft zowel slachtingen van Nederlandse koeien als van geïmporteerde Belgische en Duitse koeien. In 2008 zijn 512.000 runderslachtingen verricht. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de eerder vorig jaar gesignaleerde trend zich heeft doorgezet. Toen al leek het aantal slachtingen met eenvijfde te zijn gestegen.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de sterke stijging. Zo kregen melkveehouders vorig jaar te maken met sterk dalende melkprijzen, vooral in de eerste helft van 2009. Hierdoor investeerden veehouders veel minder in het behoud van minder presterende dan wel zieke koeien.

Dieren met een probleem werden meestal snel de deur uit gedaan. Dat was een heel andere situatie dan in 2007 en 2008. Toen hielden veehouders in verband met de stijgende en hoge melkprijzen juist zo veel mogelijk koeien aan. Door het grote aantal slachtingen van afgestoten melkkoeien daalde de prijs van koeienvlees in vooral de laatste maanden van 2009 naar een historisch dieptepunt.

Nog een oorzaak van het grote aantal slachtingen is de sterk gestegen import van met name Belgische slachtkoeien. Die zijn voor het grootste deel gekocht door runderslachterij Weyl. Dit bedrijf koopt volgens handelaren zo veel dieren op Belgische veemarkten, en tegen zo hoge prijzen, dat Belgische handelaren weer naar Nederland gaan om vee te kopen.

Tenslotte speelde eind vorig jaar ook mee dat veel boeren dieren eerder afstootten omdat de slachtpremie van ongeveer
70 euro per dier vanaf eind 2009 kwam te vervallen. Het aantal slachtingen van vleesstieren en vleesrunderen is vorig jaar niet sterk veranderd. Dat melden althans handelaren en slachterijen. Ook bleven de vleesprijzen in dit segment stabieler.

Of registreer je om te kunnen reageren.