Home

Achtergrond

Sector wil in antibiotica-panel

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de LTO willen zeggenschap en inspraak in de autoriteit die toezicht gaat houden op het antibioticagebruik.

Dat hebben ze aangegeven bij de maatschappij voor diergeneeskunde (KNMvD).

De KNMvD wil een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA) oprichten om het antibioticagebruik in de veehouderij te analyseren. De VDA moet veeartsen daarbij kunnen waarschuwingen of straffen voor onverantwoord antibioticagebruik. De NVV wil dat ook de sector een stem hierin heeft. ”Het mag en kan niet zo zijn dat er vanuit een ivoren toren door een groepje deskundigen zaken over de varkenshouderij worden beslist”, stelt de vakbond in zijn ledenblad.

De LTO vakgroep Varkenshouderij de NVV. "LTO en de NVV hebben samen aan de KNMvD aangegeven dat we graag een stem in de VDA willen, dus het spreekt voor zich dat wij daar net zo in staan", zegt voorzitter Annechien ten Have.

Volgens de NVV is er in de varkenssector draagvlak voor het inventariseren en reduceren van antibioticagebruik, maar zijn gegevens over het medicijngebruik wel eigendom van de varkenshouder. "Daarom is het niet meer dan normaal dat de NVV in de VDA is vertegenwoordigd. Anders is het nog maar de vraag of varkenshouders hun dierenarts toestemming geven om de gegevens beschikbaar te stellen."

Inspraak vanuit sector

De KNMvD geeft aan open te staan voor inspraak vanuit de sector. "We zijn alleen maar blij met de gezamenlijk wil om dit op te pakken", stelt Gerrit Hooijer van de KNMvD. "De VDA moet een expertpanel zijn, maar toezicht vanuit de sector is daarbij onmisbaar." Hooijer benadrukt wel dat nog niet duidelijk is op welke manier die inspraak geregeld kan worden. "We zijn nog bezig met de exacte invulling van de autoriteit, het moet wel praktisch en effectief zijn."

De pluimveesector staat afwachtender tegenover de plannen van de KNMvD dan de varkenssector. "We weten nog niet hoe de KNMvD dit in gaat vullen", legt Jan Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie Pluimveehouders (NOP) uit. "We praten graag mee en willen wel betrokken worden in het opzetten van de VDA, maar het hangt van de uiteindelijke structuur af of we er daadwerkelijk zitting in willen." De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) ziet de VDA als iets van de dierenartsen. "De pluimveesector heeft een eigen systeem en database. Het verbaast ons dat de KNMvD het nodig vindt om daarnaast nog iets te doen, maar wij hoeven daar vooralsnog niet bij betrokken te worden", aldus secretaris Jan Brok.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.