Home

Achtergrond

Schothorst investeert 9 miljoen

Onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research investeert de komende jaren zo’n 9 miljoen euro in uitbreiding en nieuwbouw van proeffaciliteiten voor melkvee, leghennen en varkens.

Alle stallen gaan voldoen aan de nieuwste welzijns- en duurzaamheidsnormen en zullen ook voldoen aan de eisen die per 2013 van kracht worden.

Dit jaar moeten de faciliteiten voor melkvee en legpluimvee gereed komen. De melkveefaciliteit wordt verdubeld. In de plannen is rekening gehouden met een verdere uitbreiding tot 340 dieren.

De leghennenfaciliteit zal gaan bestaan uit twee stallen met per stal 40 groepen van 330 dieren, aldus Marcel Hakkaart van de Schothorst. De stal wordt uitgerust met een volièrehuisvestingssysteem. Schothorst claimt een onderzoeksstal te bouwen die uniek is in de wereld. "Er ontstaat een mogelijkheid om goed onderzoek te doen naar voeding en gezondheid van leghennen in een volièresysteem", aldus Hakkaart.

De varkenshouderij op de Schothorst zal volgens Hakkaart worden uitgebreid van 250 zeugen tot zo’n 330 zeugenplaatsen, met bijbehorende vleesvarkensplaatsen. Het ligt in de bedoeling dat de varkensstal er voor 2012 zal staan. In de varkensstal zal groepshuisvesting voor de zeugen worden toegepast. "We lopen daarbij wel aan tegen een aantal randvoorwaarden die uit oogpunt van voedingsonderzoek moeten worden gesteld", aldus Hakkaart. Het gaat dan om de mogelijkheid om individuele voeropname te meten en de uitscheiding van mest en urine te meten.

Het onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research doet veel onderzoek voor mengvoerfabrikanten in binnen- en buitenland. Het instituut heeft overeenkomsten met fabrikanten in veertien landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.