Home

Achtergrond 4 reacties

SNM staat voor paal met landbouwvisie

De Nederlandse landbouw is helemaal niet slecht bezig. Hij is duurzaam en de meest efficiënte ter wereld, zegt Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), in reactie op een actie van Stichting Natuur en Milieu (SNM).

Stichting Natuur en Milieu (SNM) heeft zelf een rapportje opgesteld waarmee zij hardnekkige mythen rondom de Nederlandse landbouw wil doorprikken en op basis van feiten de discussie over de landbouw en voedselproductie wil voeren.

Nadat ik het rapportje gelezen heb, kan ik niet anders dan concluderen dat SNM zelf juist selectief en allesbehalve feitelijk is in haar rapportage. Enkele voorbeelden; bij soja wordt vergeten te vermelden dat in de veehouderij sojaschroot, nota bene een afvalproduct van bijvoorbeeld sojalevensmiddelen, wordt gebruikt. Verder staat er niets over het upcyclen van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, omdat deze producten aan dieren worden gevoerd in plaats van verbrand. En zo worden nog veel meer zaken tendentieus en allesbehalve feitelijk beschreven of bewust weggelaten.

Maar wat ik het kwalijkste vind aan dit rapportje, waar schijnbaar ook een campagne uit moet volgen, is dat men de kernvraag uit de weg gaat. Hoe ziet het wereldvoedselvraagstuk er in de toekomst uit en welke rol zal/kan Nederland hierbij spelen? Met dit rapport probeert SNM het beeld te schetsen dat het qua duurzaamheid slecht gesteld is met de Nederlandse landbouw. Er zijn diverse (feitelijke) studies uitgevoerd met als uitkomst dat extensieve landbouw juist minder duurzaam is dan intensieve landbouw. En laat nu de Nederlandse landbouw de meest efficiënte ter wereld zijn, met de steeds schaarsere productiefactoren. Dat is pas duurzaam. En dat zou juist een voorbeeld kunnen zijn voor andere voedselproducerende landen. Natuurlijk kan het altijd beter, maar door het op deze wijze positioneren van de Nederlandse landbouw maakt SNM zichzelf belachelijk.

Zij gaat hiermee voorbij aan het door iedereen erkende feit dat de voedselbehoefte zal stijgen vanwege de groeiende wereldbevolking. Verder is iedereen het er over eens dat bij een groeiende welvaart ook de behoefte aan dierlijke eiwitten, zoals vlees en zuivel, zal stijgen. Gaat SNM deze kernvragen bewust uit de weg of houdt hun verantwoordelijkheid voor natuur en milieu bij de grens op?

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hans

  De Nederlandse varkenshouderij is absoluut NIET de meest duurzame ter wereld. Dat de Nederlandse varkens, de grote reststromen omzetten in vlees is waar, en dat dit veel duurzamer is dan dumpen is buiten kijf, maar pas echt duurzaam is, als deze verwerkende industrie daar produceert/verwerkt, daar waar de grondstoffen voor deze verwerkende industrie verbouwd worden. Sojaschroot is geen afval van de sojaolie industrie, zelfs geen reststroom, het wordt verbouwd omdat de soja cake (ander woord voor schroot) DE grootste leverancier ter wereld is van plantaardig eiwit, wat door, oa. varkens, kan worden omgezet in dierlijk eiwit. Als de Nederlandse varkenshouderij alleen zou bestaan om reststromen om te zetten, dan vraag ik mij af of Nederland wel eens zelfvoorzienend in varkensvlees zou zijn.
  Voor 1 kg varkensvlees is, inclusief de zeugenhouderij ongeveer 5 kg voer nodig en voor kippenvlees inclusief de moederdieren en alles wat er aan vooraf gaat 2,5 kg voer. Nu kun je op de klompen aanvoelen dat het vele malen duurzamer is om 1 kg vlees te vervoeren dan 5 kg graan. Duurzaamheid en kostprijs gaan gelijk op. In Brasil is de kostprijs een stuk lager dan in NL en het omzetten van reststromen of, de juist daarvoor geteelde mais en soja, in vlees is bij ons dan ook een stuk duurzamer dan in NL.
  Ook het feit, dat deze "duurzame", Nederlandse varkenshouderij/kippenhouderij het niet kan stellen zonder een dikke marktbescherming, spreekt voor zich, en het ontstaan en gevolg van deze Nederlandse intensieve veehouderij verdient ook al geen schoonheidsprijs.
  Het feit dat in de jaren 60/70 subsidies gegeven werden op graan, zorgden ervoor dat Duitse/ Franse en andere EU boeren, hun dure graan niet konden omzetten in vlees. Nederland, slim als haar boeren zijn, maakte gebruik van "het gat van Rotterdam" om zo goedkopere graanvervangers te importeren, en die om te zetten in vlees, en dat t exporteren. Dat de stront in NL achter blijft, en zodoende kunstmatig een gigantisch fosfaat overschot produceert, wat juist weer nodig is, om de vruchtbaarheid van het land op peil te houden, waar deze graanvervangers verbouwd worden, is ook absoluut NIET duurzaam te noemen. Dit is ook de reden dat, nu de schaalvergroting een afgelopen zaak is, de dagen van de Nederlandse varkenshouderij geteld zijn.

 • no-profile-image

  patrijs

  Dit noemen we je kop in het zand steken.
  Bedrijfsblind,of teveel amoniak ingeademd?
  Blijf je als sector vooral veren in je reet stoppen.
  Goed bezig!!!!

 • no-profile-image

  Jan Vogels

  Goed stuk Wyno,
  @Paul Jansen,
  Organisaties zoals SNM, ook burgerinitiatief Megastallen nee (die met zijn voorzitster puur voor eigen belang strijd (NIMBY)), misleiden de gewone burger met behulp van een misleidende krant als het Brabants Dagblad. En doen dan net of heel de burgerij de veehouderij Nederland uit wil hebben. De overheid stuurt het beleid veel te veel op emotie.
  Men moet naar de feiten kijken, en deze beter voor het voetlicht brengen.
  Daarin hebben wij als landbouwsector nog veel te leren, zoals aan goede PR tedoen. Het lijkt erop dat het PVV met Steven Lak er zwaar op in gaan zetten.
  En als individuele boer hebben we ook een taak tov van de omgeving, vanuit de basis vertellen en laten zien hoe goed we het doen, is onmisbaar. (ik spreek uit eigen ervaring)

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Wyno, volkomen eens met je schrijven, maar: ==== Vooroplopen in de zin van efficiëntie, voedselveiligheid en productiviteit wel, maar het belangrijkste is vergeten.
  Dat is de acceptatie van de maatschappij.
  Definitie “maatschappij” in deze zijn organisaties die zich druk maken over dierenwelzijn, milieu en industrialisatie.
  Niet de “doorsnee” maatschappij.
  Die koopt wat aangeboden wordt en het liefst goedkoop is.

  Nu er een kentering op gang komt in het denken over productiemethoden zal er met die belangengroepen en verwerkers, retail, overeenstemming bereikt moeten worden over systemen die breed gedragen worden.
  Dus niet meer puur denken in efficiënter en meer, maar in acceptatie, mogelijk minder productie maar beter betaald.
  Welke boer kan er op tegen zijn om met minder dieren meer te verdienen?

Of registreer je om te kunnen reageren.