Home

Achtergrond

Rood voor Rood, eigen woning en belastingheffing

Over de fiscale gevolgen van deelname aan een regeling voor functieverandering – ook wel Rood voor Rood of Ruimte voor Ruimte genoemd bestaat op sommige terreinen veel onduidelijkheid.

Gelukkig is er voor particuliere deelnemers die in de nieuw te bouwen woning duurzaam gaan wonen duidelijkheid gekomen.

Volgens de betreffende kennisgroep van de Belastingdienst is het voordeel van een verkochte bouwkavel belast als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW). Daarentegen wordt de bouwkavel die gaat dienen voor duurzame “eigen” bewoning niet belast als ROW.

Hieronder is - gestileerd - de vraag en het antwoord van de de kennisgroep opgenomen:

Vraag
De heer X is geen ondernemer. De heer X is eigenaar van enkele voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, zoals een niet meer gebruikte tot het privé-vermogen behorende kippenschuur. In het kader van de Rood voor Rood-regeling sloopt de heer X de oude bedrijfsgebouwen. Als vergoeding voor de sloopkosten ontvangt de heer X een tweetal bouwkavels.

Vraag 1
De heer X verkoopt beide kavels. Kan het voordeel behaald met de verkoop van beide kavels worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden?

Vraag 2
De heer X gebruikt één kavel voor het bouwen van een eigen woning die ook daadwerkelijk duurzaam door hem wordt bewoond. De tweede kavel en de voormalige eigen woning worden met winst verkocht. Kan de gerealiseerde verkoopwinst worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden?

Antwoord
Vraag 1
Ja. Het voordeel dat wordt verkregen met de verkoop van de beide kavels wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Er is sprake van een complex van handelingen dat normaal vermogensbeheer te boven gaat.

Vraag 2
Gedeeltelijk. Het voordeel behaald met de verkoop van de voormalige eigen woning kan niet worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De (voormalige) eigen woning heeft vóór de verkoop de eigenwoningregeling niet verlaten. Voordelen van een eigen woning kunnen alleen in aanmerking worden genomen op grond van de eigenwoningregeling. Ook de ingebruikname (zelfbewoning) van de eerste kavel levert geen belast resultaat op. Het voordeel dat behaald wordt door de verkoop van de tweede kavel is belast als resultaat uit overige werkzaamheid.

Mr. P.L.F. Seegers, voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.