Home

Achtergrond 58 reacties

'Quotering en markt niet allesbepalend'

De structuurontwikkeling in de Nederlandse melkveehouderij is redelijk onafhankelijk van quotering en marktontwikkeling.

Deze conclusie trekt voorzitter Geert Koopstra van het Productschap Zuivel (PZ) uit de ontwikkeling van de melkveehouderij in de laatste tien, vijftien jaar.

Het aantal melkveebedrijven is sinds 1996 verder gedaald dan toenmalig PZ-voorzitter Harm Schelhaas voorzag bij een niet volledig geliberaliseerd marktbeleid. Die ging ervan uit dat in 2010 nog 25.000 melkveehouders actief zouden zijn, tenzij het beleid volledig zou zijn geliberaliseerd. Dat is niet gebeurd. Diverse vangnetregelingen zijn in stand gebleven. Toch zijn nu nog maar ruim 20.000 bedrijven met melkvee over.

Terwijl het aantal melkveebedrijven sneller is afgenomen dan verwacht, is het aantal verwerkende bedrijven langzamer gedaald dan destijds voorzien. Er is weliswaar een grote zuivelreus ontstaan in de vorm van FrieslandCampina, maar daarnaast is de verscheidenheid nog onverwacht groot gebleven, mede door toedoen van de (Europese) mededingingsautoriteiten.

Vangnetregelingen

Koopstra constateert ook dat 2009 niet het rampzalige economische jaar is geworden waarvoor aanvankelijk werd gevreesd. Sneller dan verwacht heeft herstel plaatsgevonden, mede door overheidsingrijpen. De grote vraag is echter of het herstel nu blijvend is of dat de problemen slechts zijn doorgeschoven, om later met extra kracht terug te keren.

In de Europese melkveehouderij en zuivelsector is het herstel voor een groot deel mede te danken geweest aan het toepassen van vangnetregelingen. Toen de daling op de zuivelmarkten onstuitbaar leek, schenen de vangnetten ver weg en te beperkt van omvang. Toch werkten ze, aldus Koopstra. Al wordt gezocht naar uitgebreider regelingen. Vooralsnog lijkt de veerkracht van de Nederlandse melkveehouderij en zuivelindustrie echter nog niet aangetast, stelt Koopstra.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Fop van het Speen

  Denkt men nou werkelijk dat Frankrijk en Duitsland hun melkveeboeren gaan op offeren aan andere landen in de EU? Ik denk van niet. Er zijn maar weinig landen die afhankelijk willen zijn van voedsel uit andere landen. Als een boeren stand verdwenen is is het bijna onmogelijk om die weer terug te krijgen. Vraag maar eens na in het voormalige oostblok.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik sluit mij aan bij Han, alhoewel de melkquota er waarschijnlijk wel afgaat omdat dat al beslist is, hetgeen wat Piet ook al zei. Voor Europa is het misschien toch beter dat er een of andere manier een quotum blijft, a la Canada ?!!! Met een vrije markt blijf je eigenlijk hetzelfde houden zoals nu en houdt je prijsschommelingen maar dan beperkt tot Europa. De banken zullen toch sowieso strengere eisen stellen. En Hans zijn stelling op 6 jan 19:47 over dat er externe investeerders zullen investeren omdat er veel geld te verdienen valt zal misschien even werken, maar zal dan een soort bubble effect hebben, zie naar de aandelenmarkt 10 jaar geleden en recent de huizenmarkt, etc.
  Interessante discussie hier, maar ik ga morgen mooi even voor een weekje naar Nederland.

 • no-profile-image

  Boer

  De boeren moeten een eigen organisatie oprichten die hun belangen behartigd. Kijk hoe succesvol LTO is voor het behartigen van overheidsbelangen.

 • no-profile-image

  koetje

  Han zoals je weet heeft elk bedrijf een hypotheek en deze berust vooral op de waarde van ondergrond en bedrijf,geen bank die op basis van waarde van het quotum een hypotheek verstrekt,kennelijk hadden alle bedrijven een dusdanige overwaarde zodat geld lenen voor quotum aankoop redelijk gemakkelijk ging.Overigens is er geen land in Europa waar dergelijke idiote prijzen ooit zijn betaald voor melkquotum.

 • no-profile-image

  Boer

  Met de prijzen voor landbouwproducten al lange tijd te laag is er al jaren geld bijgeleend om slechte periodes te overbruggen en schaalvergroting (kostprijsverlaging). Wie denk jij wie de boeren gaat vertellen dat ze 65% eigen vermogen nodig hebben Hans. De gedachte is goed maar het gaat met deze prijzen wel dertig jaren duren voor ze aan die 65% EV zitten. Veel boeren en tuinders hebben nu nog maar amper genoeg eigen vermogen om hun naam op de postbus te houden. Dan heb ik het nog niet eens over al de verplichte investeringen de komende jaren die van bovenaf worden opgelegd.

 • no-profile-image

  vriezema

  nee han, ik zou het liefst een soort canadees systeem erin hebben, met minder koeien meer overhouden, of een redelijk goed inkomen. maar zolang we dat systeem nog niet hebben, zullen we wel moeten overleven, en zal er eerst wel een andere oplossing moeten komen. ik wil het liefst niet groter, maar als het moet, dan moet het.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans,Canada heeft ook een quotum systeem en hier werkt het blijkbaar wel gezien de melkprijs, misschien is een quotum systeem die binnen Fort Europa verhandelbaar is wel een goede optie,dan komen de landen met de laagste kostprijs vanzelf bovendrijven.

 • no-profile-image

  Hans

  Boer knap ver weg vraagt:" Waarom moeten de boeren over elkaar heenvallen om een product zo goedkoop mogelijk te leveren?" Er is er maar één die de boeren daartoe aanmaant, en dat is de bank. Als een EU boer met 65% Eigen Vermogen werkt en de prijs wordt even wat slechter, vanwege reden die Piet net noemt, dan is er nog niks aan de hand, maar het makkelijke bankgeld en de verplichting die daar aan vast zit zorgt ervoor dat de boer zich degradeert tot slaaf. Daarom vind ik ook dat er een minimum Eigen Vermogen moet worden geëist van in ieder geval 50% Het fundament van het Canadese quotum systeem is de import/export regeling die Canada met WTO/GATT heeft. Deze marktafsluiting heb ik ook steeds in mijn commentaar genoemd. Echter denk ik dat, als naast de marktafsluiting, ook het quotumsysteem op zich wordt overgenomen, er speciaal in NL te veel melk wordt geproduceerd, zoals je in mijn commentaar van 06 jan 2010 08:04 kunt lezen

 • no-profile-image

  Hans

  "Het is echter alleen mogelijk als we voldoen aan de eisen van WTO en GATT. Om deze gezonde marktsituatie te bereiken zal de jaarlijkse productie voorlopig moeten inkrimpen met 20%" schrijft Arend Otten op de startpagina van zijn milkmarketing plan. Dit is exact de spagaat van de NL melkveehouderij. <> Zoals je kunt zien zijn NL met Frankrijk en Dld de grootste exporteurs van de EU. Het lijkt mij dan ook logisch dat melkboeren in andere EU landen vinden dat deze 3 landen de 20% krimp dan ook maar moeten realiseren. En in de toekomst zullen deze nu-nog-niet-exporterende -landen hun eigen consumptie in ieder geval voor zichzelf reserveren.

 • no-profile-image

  Hans

  Koetje Boe, de landen met de laagste kostprijs komen sowieso wel bovendrijven, met of zonder quotum systeem, maar zoals ik mijn reactie van 06 jan 2010 08:04 al aangaf en door Piet Slingerland bevestigd, loop je de kans met een quotum systeem dat ieder afzonderlijk land voor zijn eigen boeren de nationale landelijke consumptie zal willen reserveren. Dat heb je met een vrije markt niet. Bovendien zijn de NL boeren zo zeker van zichzelf, dat ze de laagste kostprijs kunnen realiseren, dat dan de vrije markt het meest voor de hand liggend is. Dan is de kans groot dat de krimp daar gebeurt, daar waar de kostprijs het hoogst is, en dit schept de meest gunstigste voorwaarden voor de NL melkveehouder

 • no-profile-image

  Han

  Hans ik heb het idee, dat geen NL boer durft te zeggen, wat hij echt denkt, want het is dat wat hij niet wil horen. Einde landbouw, bij vrije markt. Zonder vrije markt mag hij niet van de handelaren die de politici voeren.
  Koetje Boe de voorsprong van NL boeren is zo geexporteerd naar Midden en Oost Europa, je hebt vast niet tegen gestemd toen je zuivel co-op voorstelde in verweggistan een filiaal te bouwen. Met deze verwerkings lokatie reist onze kennis mee, nee die reist met hulp van Den Haag voor uit. Lukt dit allemaal niet dan is er wel een makelaar die onze boeren helpt te verhuizen. lukt het nu nog niet goed, dan organiseert Den Haag cursussen (ontwikkelings werk) voor de buitenlandse boeren in Oenkerk, Wageningen, HAL in Leeuwarden etc.
  Eindelijk zijn deze landen uitgerust met moderne kennis, moderne zuivelverwerking, zat werkers nog even de goede vaarsen exporteren en klaar is Klara.
  Weg voorsprong van Koetje Boe.
  Hans jij wil de producten voor de laagste prijs in de markt zetten. Prachtig heel nobel, maar dit betekent in het Europese geval import uit Brazilie, Nieuw Zeeland etc. en geen lokale productie en verwerking meer. Gevolg werkeloosheid en verpaupering . Import zonder export betekent valuta gebrek op termijn. Vraag dit de Russen, die rond 1990 dit systeem hebben gehad. Door hun delfstoffen en nog rijke buren zijn zij redelijk snel weer op een acceptabel niveau gekomen.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans,die richting gaat het dan denk ik wel uit en de mestwetgeving zal hier ook aan bijdragen,maar 2/3 klinkt beter dan 1/3 toch?

 • no-profile-image

  de tijd zal het

  Als je de reacties hier leest dan is de melkveehouderij na het wegvallen van het quotum en het stopzetten van de melkpremie een sector geworden die helemaal onrendabel is geworden en zal er dan ook een flinke sanering volgen

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, als het goed is zullen banken geen hypotheek verstrekken op melkquota. In hun achterhoofd houden ze natuurlijk wel rekening met de waarde, tot 2015. Onderstaande kan ik niet linken. Landbouw en fiscus - Resultaten voor Zoeken naar boeken met Google
  door L.W. van der Tholen - 2007 - Law - 259 pagina’s
  Hij kan een prijs bedingen voor het melkquotum. - Het melkquotum is een vermogensrecht, welke niet onder het hypotheek- recht kan vallen (omdat het geen ...
  books.google.nl/books?isbn=9013046924..

 • no-profile-image

  stuurloze boeren in nederland ,probeer

  Boer knap ver weg zou ons doen geloven dat lto een overheidsinstelling is?

 • no-profile-image

  vriezema

  antwoord voor han.
  ik spreek niet over een hogere kostprijs dan melkprijs. als de marge klein is probeerd men van alles om toch nog wat te verdienen. bijvoorbeeld proberen kostprijs naar beneden te brengen. of meer koeien melken in beperkte mate, in dezelfde gebouwen en op deze manier de machine, en gebouwkosten door meer liters of koeien te delen, heb je een lagere kostprijs. maar zoals ik al zei, red je het niet als de melkprijs nog veel meer zakt. daarom moeten we met z´n allen een andere oplossing vinden,en onze toekomst proberen verzekeren.

 • no-profile-image

  Hans

  VD Zanden, De Canadese retail kan volgens mij geen melk uit de VS halen, anders zou de VS melk gewoon in de Canadese super liggen. Dit houd in dat de overeenkomst tussen Canada en de WTO/GATT wel werkt.

 • no-profile-image

  Sybren

  Hopelijk heeft men een lering getrokken uit deze crisis. Iedereen heeft geld verloren, groot of klein. Degenen met een laag gehouden vreemd vermogen zijn er beter door gekomen dan genen met hoge schulden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul, Koetje Boe, Melkveehouder Buitenland en alle andere ge-intereseerden, over 5 jaar is het melkquotum v.v.t. (voltooid verleden tijd). Dat besluit is genomen en daar zal het ook bij blijven naar mijn mening!!!... Goed nu zijn wij in een gereguleerde quotumregeling en hebben ook een matige melkprijs!!!... Hoe komt dat ??? Antwoord crisis, vraaguitval, dure €uro, goedkope dollar en let op !!! OVERPRODUCTIE over heel de Wereld !!!... Nu snakken bijna alle melkproducenten naar productie vermindering en een betere melkprijs, begrijpelijk !!!... Maar als er ingeleverd zou/moet worden ben ik bang dat NL meer dan 20% moet inleveren. Tenslotte blijft nog de Grote Vraag; wie gaat de productie reguleren ??? Persoonlijk denk ik dat de Politiek het op een koude sanering aan laat komen !!!... Advies: haal niet te veel vreemd kapitaal in uw bedrijf !!!... "het is beter een half ei te hebben dan een lege dop" groetje's, piet.

 • no-profile-image

  jan

  tenzij er iets aan gedaan wordt, zoals vriezema al zegt, met <>

 • no-profile-image

  Hans

  Is het voor de NL melkveehouders een optie om te zeggen: A) Wij metselen de tariefmuren, net als in Canada, zo hoog dat er geen export en import meer plaatsvind naar buiten de EU en van buiten de EU, en de EU zodoende voldoet aan WTO en GATT?. B) Binnen de EU laten wij de markt vrij spel,( dus geen quotering), en schaffen we de subsidies op productie af? Export restituties bestaan dan niet meer. Subsidies worden dan gegeven aan bijv zorgboerderijen, bergboeren, museumboeren, instandhouders van natuurgebieden enz. maar subsidies hebben dan geen invloed meer op de productie. Zoals melkveehouder buitenland al zegt:"De kostprijs volgt de melkprijs". U werkt dan voor een afgesloten markt waar u geen last meer van Nieuw Zeelandse melkpoeder hebt, maar die dan ook niet groter is dan Fort Europa. Om binnen Fort Europa een quotum systeem te hanteren werkt alleen maar kostprijs verhogend, en is alleen maar leuk voor uittredende boeren.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans,de stelling van en jou en Piet dat alle landen hun eigen landelijke consumptie zullen willen reserveren klopt wel,de vraag is of ze hier aan kunnen voldoen en hier liggen de kansen voor NL veehouders.De kostprijs wordt door vele factoren bepaald en op een aantal factoren heeft NL een achterstand zoals grondprijzen en loonkosten, op een aantal factoren heeft NL voorsprong zoals infrastructuur,verwerkingsindustrie, rentestand op de kapitaalmarkt en kennis.Vooral de voormalige oost-blok landen hebben een grote achterstand en dit zal nog vele jaren duren voor deze in de buurt komen.Ik blijf een voorstander voor productie beheersing maar dan liever via een quoteringssysteem dan via mestwetgeving.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Iedereen, ik zie dat het quotumonderwerp nog wel even actueel blijft. Ik vind dat quotum geen eigendom moet zijn maar een productierecht. In het overvolle westen van Europa zal om diverse redenen productie verdwijnen en deze kan dan door de Europese overheid opnieuw ingezet worden in gebieden waar dat gewenst is. Zie het als interne ontwikkelingshulp.

 • no-profile-image

  Hans

  Als ik NL melkveehouder zou zijn en de tariefmuren van de EU worden zo hoog opgetrokken dat de markt afgesloten is voor Nieuw Zeelandse/Australische melkpoeder, en ook voor export naar buiten de EU, en als NL melkveehouder realiseer ik de laagste kostprijs, wat is dan nog het bestaansrecht van een quotasysteem binnen die afgesloten markt? Waarom via quota verdelen wat de markt voor niets doet? Of het moet zijn dat jullie twijfelen of je inderdaad wel de laagste kostprijs haalt

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Heren, al die dingen zijn in vorige discussies al geschreven, alleen na ernstig aandringen ga ik dat nog een keer herhalen.

 • no-profile-image

  de warkende boer

  ik heb getekend voor Milk Marketing Plan het is het steunen waard. hij heeft in ieder geen last van Nma. hij probeert gebruik te maken van de democratische aard van de cooperatie. friesland campina is eigendom 12000 boeren en is dus niet beursgenoteerd. MIJN STEM HEEFT HIJ.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, niet mijn ding. Als je productie vrijlaat in een interne EU markt zal de ratrace zich intern voortzetten. Het eigen vermogen zal wel robuuster werken maar loop je dan niet het risico dat externe investeerders, niet boeren, zich bij goede prijzen in het spel gaan mengen? Bij punt 4 spreek je weer over complete vrijhandel. In een interne markt zul je geen verstorende subsidies nodig hebben. In het vrijhandelssysteem zoals nu zien we dat derde (wereld)landen als gasteconomiën fungeren en na plundering aan hun lot worden overgelaten. Geen optie dus.

 • no-profile-image

  Han

  Hans ja dat weet ik maar in andere stukjes is toch de protectie tegen je zere been. Nu ben je lief voor EU, ik zie net als jij een systeem als Canada wel zitten. Alleen niet voor 1 product maar voor alles wat met landbouw te maken heeft. Ik heb al eerder aangegeven dat als we blijven wijzen wie wat exporteerd naar buurlanden, die zelf niet produceren dan komen we niet verder. Laten we Europees denken anders is de EU NIETS waard. Canada denkt toch ook niet constant in Provincies en product eenheden per provincie?.
  Een land dat na 20 jaar EU lidmaatschap met extra ontwikkelings gelden nog steeds niet self supporting is met melk, wordt, dat ook nooit. Waar lullen we over. Hans ik denk, dat onze discussie moet werken als een brainstorm sessie, waarbij alles aan de orde mag komen zonder restricties. We kunnen allebei zat voorstellen doen en direct zelf afbranden.
  Ik wil proberen een (financieel) duurzame oplossing te vinden net als jij via internationale discussie. Moeten we in Nederland terug is dat voor de industrie kapitaals vernietiging en voor het milieu misschien wel een zegen. Er zullen boeren afvallen, AOW en geen opvolger. Natuurlijk proces. Er zullen meer agrarische bedrijfstakken moeten inperken in Nederland omdat de markt over vol is of omdat de burgerij het geluid, de belichting de stank als hinder ervaart en via de rechter zijn recht haalt.
  Beter zelf opstappen als boer dan wachten op wettelijke sluiting of aanpassen met alle gevolgen voor je productie. Nederland is eenvoudig geen boer vriendelijk land en erg vol met mensen en dieren.

 • no-profile-image

  Hans

  Tja boer knap ver weg, het Eigen Vermogen onderwerp komt in NL mischien wel als mosterd na de maaltijd, maar in Brasil is geen bank bereid je zoveel geld te lenen, sterker nog, het is bij de wet verboden dat een bank geld uitleent voor grondaankopen. Grond mag wel in onderpand worden gegeven. Toch ben ik in de discussie steeds uitgegaan van de EU omstandigheden, met daarop de Canadese/WTO/GATT import/export situatie geprojecteerd. Hoe dan ook, de boerenbedrijven zullen financieel veel robuuster moeten worden en als dat via een quotum systeem moet dan kan een franse boer dat met goedkoop quotum veel eerder dan een NL boer met duur quotum.

 • no-profile-image

  Hans

  Wat vind u van het volgende scenario?
  1) Afsluiting van de EU markt naar Canadees voorbeeld zodat aan de WTO/GATT eisen wordt voldaan, Paul Jansen, jouw idee van continentale gesloten handels blokken. 2) Binnen de afgesloten EU markt de productie vrij, dus geen quotering, de laagste kostprijs komt toch wel bovendrijven. 3) In EU verband de banken en financiële instellingen verplichten dat investeringen in landbouw/voedsel productie gepaard gaan met een minimum eis van 50% Eigen vermogen, hiermee wordt de snelle en ongebreidelde uitbreiding een halt/afremming toe geroepen, en worden de boerenbedrijven veel robuuster. 4) afschaffen van alle subsidies op voedsel productie, deze subsidies werken alleen maar een kunstmatig hoge kostprijs in de hand.
  Als je dit is een 5 jaar volhoud, en de netto EU export wordt minder, en de export van derde landen naar de wereld markt wordt groter, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de EURO/andere munten verhouding verbeterd en hiermee ook de verhouding tussen de landbouwkostprijzen. Tja ik schrijf maar even wat ik denk, maar wat vind u van zo'n scenario?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, in Canada hebben ze dus ook de fout gemaakt door quotum waarde toe te kennen, het moet een licencie zijn om kwaliteitsproducten te mogen produceren tegen goede vergoeding. Externe investeerders zijn gericht op snelle winst en vertrekken bij slechte prijzen, laten boer of ex boer met de gebakken peren zitten. Het kapitaal, waar jij als liberaal eigenlijk voor bent, heeft inderdaad de mogelijkheid om nieuwe markten te gaan beheersen. Als boeren een gegarandeerde prijs voor hun producten krijgen hebben ze daar geen last van en zelf de mogelijkheid om een markt op te zetten. Weet je dat de Chinezen in Afrika zo ongeveer de enigste zijn die zorgen dat de lokale economie en ontwikkeling meer gestimuleerd wordt als 50 jaar ontwikkelingshulp uit het westen. Maar ook zij zitten daar voor hun eigen profijt.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  De Europese melkveehouder zal moeten proberen om te produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs doen ze dat niet dan komt die fles melk gewoon uit dat land waar de melk goedkoper geproduceerd word dus men kan wel een hek om europa zetten om zo een betere melkprijs te gaan bedingen maar wat als de retail naar het land gaat waar de melk goedkoper is, dus m.a.w men zal ook afspraken met de retail moeten maken geloof niet dat deze daarover staat te springen

 • no-profile-image

  Han

  @Vriezema ik ben het met je eens dat we moeten zoeken naar oplossingen. Maar jouw oplossing houdt je gevangen in de spiraal van minder marge en meer volume resulterend in nog minder marge en meer product op de markt. Dit hebben onze ouders geprobeerd tot de quotering kwam. Alle veehouders scholden en schopten tegen de politiek en nu 20 jaar later zijn ze schatrijk door gereguleerde prijzen en gereguleerde productie omvang en een door hen zelf gecreerde prijs voor het productie recht. Deze quotum prijs is duidelijk een afspiegeling van de opbrengst van de melk.
  @Boer knapverweg Je raakt een zeer pijnlijk punt nl. 65 % Eigenvermogen. Bij verdwijnen van het Quotum zal iedere boer boekhoudkundig een enorme aderlating ondergaan. Als de politiek de handtekening zet onder de quotum afschaffing is er in een klap voor miljarden aan vermogen verdampt in Europa. Deze miljarden gelden nu nog als onderpand bij de banken.

 • no-profile-image

  Boeren

  Over duidelijk is nu wel dat het quotum moet blijven om de melkprijs overeind te houden.

 • no-profile-image

  Han

  Vriezema hoe denkt u met meer liters meer te verdienen als de kostprijs hoger is dan de opbrengst prijs??

 • no-profile-image

  Boer

  Ik kan er niet helemaal bij Hans. Waarom moeten volgens jou de boeren over elkaar heenvallen om een product zo goedkoop mogelijk te leveren? Ik zou wel eens een goede reden willen horen waarom we door chronische overproductie ons zelf zouden moeten veroordelen tot veel werk, lage prijzen en mischien failisement. Op dit moment moet de consument betalen voor het zogenaamde "goedkope" voedsel in de winkel. Ook betaald de consument via de belastingcenten voor de inkomensteun etc die de boeren ontvangen. Als je dat rekend is het voedselpaket al een stuk minder goedkoop. De consument is daarom net zo min gebaat bij een open markt als de boer. Intussen lacht de handel zich dood. Het canadese systeem is daarom de beste optie. Het hoeft niet klakkeloos overgenomen te worden. Zoals paul al aangegeven heeft zou aan de verhandelbaarheid van quotum wel wat gedaan kunnen worden. En ook voor het verschuiven van quota van NL naar andere landen in de EU kan wel wat worden geregeld. Het is het dubbel en dwars waard om daar energie in te steken. Dom overproduceren en keihard werken voor niets doe je alleen als er echt geen andere opties zijn.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, op welke manier kun je in het bezit komen van een licencie om kwaliteitsproducten te produceren tegen een goede vergoeding? en welke verplichting brengt dat met zich mee? Ik denk dat je als boer minstens net zo goed met een externe investeerder in zee kunt gaan, die dan zorgt voor de nodige financiën en het Eigen Vermogen dan dat je vandaag de dag aan een zware bankschuld vast zit. Mijn opmerking over Chineze multi's neem ik terug, zelfs ik heb last van vast gebakte ideeën. Brasil doet momenteel goede zaken met China

 • no-profile-image

  vriezema

  er is te veel melk op de markt, zodat de marktprijs te laag is voor de boer. om dit op te vangen moet je meer melk produceren om toch een redelijk inkomen te halen. dit heeft echter ook z'n grenzen.
  door de kwotumverruiming is er meer melk op de markt gekomen. gevolg: lagere melkprijs. in europa, (vooral west europa ) kan men niet voor een lage wererldmarktprijs rondkomen. door hoge kwotumprijs, landprijs, prijs gebouwen, hoge personeelskosten kan men niet meekomen met een heleboel andere landen. als het kwotum eraf gaat, wordt er nog meer melk geproduceerd. gevolg: lagere wereldmarktprijs. veel west europese boeren moeten stoppen. vervolgens melken de lage kostprijslanden deze melk van de europese boeren erbij, want hun melkprijs is ook gezakt, en om toch nog proberen wat te verdienen, gaan deze boeren nog meer melken. melkprijs blijft dus op dit lage nivo, of zelfs nog lager. dit is een zeer slechte toekomstverwachting, als de plannen doorgaan dat kwotum eraf gaat, subsidi's eraf gaan, en dezelfde regels aangehouden moeten worden. Wil je boer blijven, kijk dan op : <>

 • no-profile-image

  berend

  doorgekomen?????? zijn we nu op de finish dan sybren???? friesland campina heeft de melkprijs al weer naar beneden gedaan, dus volgens mij is 2009 het begin van het einde.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De kostprijs volgt de melkprijs. Als de melkprijs hoog is dan gaat de kostprijs mee. Het gaat om de gemiddelde marge over meerdere jaren. Dat 2009 een slecht jaar is geweest klopt. Maar 2007 en 2008 waren zeer goed. Gemiddeld waren de melkprijzen over deze drie jaar ver boven de kostprijs. Maar in 2009 hadden we nog last van voerkosten die gebaseert waren op die van de goede jaren. 2010 halen we waarschijnlijk de melkprijs niet die we in 2008 hadden maar de kostprijs zakt wel. Iedereen kan wel zeuren over melkqoutering maar het is alleen voor Nederland goed. Voor alle andere landen is het beter als het weg is. De waarde is overal gezakt. Nu is het verlies van het eraf gaan ven het quotum goed te hebben. Nu is het beter dat het gelijk al weg is. Dan blijven de goede over. Iedereen die in het buitenland woont en technisch goed draait kan een goede boterham verdienen. Alleen die goede technische resultaten kunnen ze niet allemaal draaien en die dat niet kunnen die stoppen. Maar dat is het zelfde als voetballen. Ik zou ook wel bij realmadrid in de spits willen staan maar er zijn mensen die vinden dat ik er niet goed genoeg voor ben. Maar ik vind van wel. Het voordeel van een melkveehouder is dat als ze het goed doen er wel goed uitkunnen stappen. Daar is ook niets mis mee. Dit speelt al jaren. Als er niemand was gestopt dan was de gemiddelde grote van een melkveebedrijf nu ongeveer 2 tot 3 koeien. Hier mag iedereen een mening over hebben of dat wel realistisch is. Mijn mening is dat er nog veel kleine bedrijven zijn die nooit de investeringen kunnen opbrengen. Nu is de gemiddelde bedrijfs grote 580.000 kg. Dan moeten er nog vele kleine zijn. Hoe kunnen die ooit een melkstal of een robot rendabel maken. Laat staan een goede voermachinen. Mensen kunnen dromen hebben maar wordt niet wereld vreemd!

 • no-profile-image

  we leveren topsport en

  Na 50 jaren van ontboering/uitstoot van boeren/selectie van goede en slechte spelers;zijn wij aangeland dat wij allemaal vandaag topspelers van de bovenste plank zijn.
  Wat is de volgende selectie?
  We leveren allemaal (96,5%) melk van de beste kwaliteit.
  We doen al een beetje aan landschapsbeheer(vogelssparen en voeden)
  Maar ondanks deze ontwikkeling heeft de helft van de bedrijven (gelukkig nog wat neveninkomsten);is dit nodig? of is dit toeval.

 • no-profile-image

  gerrie

  Die hele EU is een groot spaarvarken waar iedere lidstaat zo min mogelijk wil instoppen en zoveel mogelijk wil uithalen. Een grote wettenpoppenkast. En wedden dat het quotum er niet af gaat. Ik heb het net in mijn glazenbol gezien. Ja lach maar, we zullen zien.

 • no-profile-image

  Hans

  Gerrie, is in jouw geval "de wens, de vader van de gedachte"? Zo nee, geef dan is aan wat je wel wilt. Dat is eigenlijk de vraag waar het om draait. Niemand van de NL boeren kan/durft voor zichzelf zeggen wat hij/zij wel wil. Uit de meeste NL reacties proef je heel duidelijk dat men continu bezig is de kool en de geit te sparen.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans,zonder productie beheersing kan er een ongebreidelde uitbreiding plaatsvinden van productie door bestaande of zelfs nieuwe bedrijven,zeker na een periode van hoge prijzen.De hoge graanprijzen van 2007 laat ook zien wat er dan gebeurt;iedereen gaat meer graan zaaien en de prijzen kelderen weer.Han wanneer de winst van dit filiaal in verweggistan voor een deel mijn melkprijs bepaald heb ik hier niet zoveel moeite mee.Maar misschien is dit wel korte termijn denken.

 • no-profile-image

  Hans

  Koetje Boe, je schreef: "Hans,de stelling van en jou en Piet dat alle landen hun eigen landelijke consumptie zullen willen reserveren klopt wel,de vraag is of ze hier aan kunnen voldoen". Koetje Boe, ben je het dan ook met mij eens dat, naarmate meer landen hun landelijke consumptie zelf gaan produceren, dit in vermindering moet worden gebracht op de hoeveelheid die exporterende landen exporteren? Als dat voor de helft binnen 10 jaar gebeurd, mogen de NL boeren over 10 jaar nog maar 2/3 melk produceren van wat ze nu produceren.

 • no-profile-image

  vriezema

  degene die een hogere kostprijs hebben dan hun melkprijs, zijn binnen een paar jaar failliet als de melkprijs niet omhoog gaat. melkveehouders die een + marge
  tussen melkprijs en kostprijs hebben proberen van alles om een hogere winst te behalen. en er zijn boeren bij die denken dat dat hun lukt met meer koeien.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Boer Knap, uw reactie van 17:46 begrijp ik helemaal. Het is waar wat u schrijft !!!... De verdeeldheid onder de melkveehouders was nog nooit zo groot als nu, schrijft u. Ook helemaal correct opgemerkt !!!... Persoonlijk voel ik het zo aan; wij melkveehouders zitten nu op een schip zonder stuurman en niemand weet waar wij naar toe gaan, wij worden aan ons lot over gelaten, droevige situatie is dat !!!... Daarom is schaalvergroting voor mijn beleving een ernstige misleiding. Doemdenken is niet goed, maar voorzichtigheid is aan te bevelen. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Paul je zult gelijk hebben als je zegt Quotum valt niet onder Hypotheek recht. Het is vermogen dat beschreven is en dus niet eenvoudig te onttrekken is aan het bedrijfsvermogen. Dit geeft de bank de mogelijkhied om het als onderpand te nemen. Dat banken nu minder happig zijn nu de eind datum bekend is O.K. Zolang het niet afgeschaft is, zal dit vermogens onderdeel op de balans staan. Vergelijk het met de hoge hypotheken van de Banken, die nu in eens afgewaardeerd moeten worden, was niet gebeurd als de luchtbel niet was gesprongen. Quotum is een productie recht, dat wij, boeren en banken, tot handelswaar hebben opgewaardeerd, wetende dat de waarde afhankelijk was van de politieke waan van de dag.
  Als het in 2015 niet meer bestaat zal het gemiddelde bedrijf een verlies van ca. Euro 400.000 moeten inkasseren bij verkoop bedrijf ten opzichte van NU. Waarde vermindering bij liquidatie en dat geldt voor een bank als zekerheid.Of zie ik de vermogens positei van de veehouder te rooskleurig. Moet ik het quotum vanaf ankoop als van nul en gener waarde bestempelen?? In dit laatste geval maakten melkveehouders net als banken geld uit het niets.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Boer Knap, is een beetje cynisch ten opzichte van de LTO. Maar ik begrijp het wel, Boer Knap. Het komt waarschijnlijk omdat zij te veel contact hebben met de Bobo's van de Nederlandse Multinationals!!!... Belangenbehartiging vindt nu plaats door NMV, DDB en NVV, o.a. Helaas krijgen die ook de Boeren niet onder één Hoed !!!... Het lijkt er toch op dat de melkveehouders met de zelfde problemen te maken krijgen als bij voorbeeld; de Glastuinders en Varkenshouders!!!... Daar grijpt de Politiek ook niet in. Waarschijnlijk grijpt die pas in als het aanbod kleiner wordt dan de vraag!!!... Daarom is het zinloos dat de Boeren elkaar gaan beconcureren!!!!!..... Uiteindelijk zal het Kapitaal (Banken) de winnaar zijn. Tenslotte wil ik dit nog zeggen beste producenten van agrarische producten (groente, melk, vlees enz) blijf nuchter en zakelijk!!!... En houdt de hand op de knip !!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Veehouder Buitenland jij stelt dat alle landen beter af zijn zonder quotering. Zij moeten dus onbeperkt melk mogen en kunnen produceren. Goed idee voor de consument want dan is het moment van Gratis melk dichtbij. Laten we eerlijk zijn tegen elkaar de marge Te Veel en Te Weinig is zeer klein. Te Veel wordt direct afgestraft met een prijsval. Hier blijk jij een groot voorstander van te zijn, moet jij wel een zeer lage kostprijs hebben.Want voor je het weet is de prijs gehalveerd, dat hebben 2009 gezien.

 • no-profile-image

  Hans

  Han, ik ben ook tegen protectie, maar als wij als Braziliaanse boeren de EU producten op de wereldmarkt niet meer tegenkomen, omdat ze net als Canada hun markt afsluiten, is het ons ook goed. En Han waarom zullen we dan niet meedenken wat voor de EU boeren het meest interessant is? Misschien komt er wel een win-in situatie uit te voorschijn.

 • no-profile-image

  Boer

  Piet. Ik neem aan dat jij je personeel aanstuurd en bepaald hoe er gewerkt wordt. En als jij je personeel voor de buurman ziet werken dan dan neem ik aan dat je ook je vraagtekens hebt. Als ze al werken voor de buurman, dan laat de buurman ze ook maar betalen. LTOers zijn ook werkvolk. Je hebt ze samen met je collega's om de smerige en minder smerige klusjes op te knappen. Ik zie LTO als een grote sneeuwploeg die zoveel mogelijk van de obstakels die de overheid op de weg gooid er weer afschuift. Nu het er echt op aankomt blijft het stil. Ik zie dat als het falen van de mensen wiens verantwoordelijkheid het is om onze LTOers aan te sturen. Nu weten die mensen niet presies wat er van ze wordt verwacht en lopen ze de kantjes er maar een beetje af. Ook de boeren weten niet wat er gaande is. Vertegenwoordigt LTO de mening van de overheid? Dat zou betekenen dat LTO een eigen leven is gaan leiden en heeft gekozen voor de weg van de minste weerstand? Vertegenwoordigt LTO mischien de persoonlijke mening van Siem Jan Schenk? Wat ik wel weet is dat er heel veel op het spel staat en dat de verdeeldheid binnen de melkveehouderij nog nooit zo groot is geweest. Ik stel voor dat de melkveehouders gaan stemmen om het standpunt te bepalen dat LTO moet innemen. Dat is of samen met de DDB en NMV achter Duitsland en Frankrijk voor een goed inkomen, of voor het afschaffen van de quota en het beginnen van de never ending ratrace en we zien wel waar het schip strandt. Laat de producenten hun lot bepalen dan is dat gedonder een keer afgelopen.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, 1) Ik ken geen ander systeem dan de ratrace. Zelfs het Canadese quotum systeem is gebaseerd op de ratrace, alleen uit zich dat niet in de melkprijs maar in de quotumprijs. 2) Als externe investeerders in boerenbedrijven/landbouwproductie willen investeren, dan houd dat in dat er goed geld wordt verdiend. En met externe investeerders worden er ook salaris overeenkomsten getekend. Als de EU boeren eenmaal zover zijn dan zijn ze wel door de zure appel heen. 3) Met afschaffen van subsidies zijn we het wel met elkaar eens. 4) Wat betreft gast economieën, Ik vind dat West EU zich daar schuldig aan maakt ten opzichte van de Balkan en het vroegere Oostblok. Zo gauw een land in de EU komt kunnen de lokale boeren de tent wel sluiten en zie je ineens vrachtwagens van Danone en Friesland Campina rondtouren. Als multinationals in derde wereld landen investeren heeft dat meestal een goede invloed op de lokale economie, als het tenminste geen Chineze Multi's zijn

 • no-profile-image

  boer

  ik ben het volledig met boer knap ver weg eens, waarom vrijwillig het hoofd in de strop doen, terwijl andere mogelijkheden ook te proberen zijn. het is het proberen waard.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Goede morgen Hans, u verwoord de realiteit!!!... De EU is nog steeds een samenvoeging van Lidstaten, waar het gezegde "het hemd is nader dan de rok" of "het bloed kruipt waar het niet gaan kan" nog geen fractie op hun betekenis hebben ingeboet!!!... Daarom zal het voor FC melkpoeder, Nordmilch en Humana Milchunion moeilijk worden om redelijke melkprijzen te realiseren als de melkpoederprijzen blijven fluctuéren rond de 2,50 per kilo. Bovendien mogen wij de WTO-GATT afspraken (waar Hans reeds op gewezen heeft) niet bagatelliseren!!!...

 • no-profile-image

  Han

  Hans ik zie dat jij denkt en zegt waar het in EU aan schort nl. EENHEID. Nu melkt het grootste deel van de EU niet genoeg voor eigen gebruik, praten we over nieuw quota hoeveelheden, staan ze in eens hun grens te sluiten voor negatieve invloeden. Zolang EU alleen bestaat uit Staatjes, die alleen denken aan IKKE en de REST kan STIKKE, komt er nooit 1 Europa.
  Piet en ook Hans de WTO en GATT afspraken gaan ten tijde van de crisis, die veel dieper zit dan we nu denken, hebben voor de GROTE spelers alleen waarde als zij er BETER van worden. Laten we wel zijn de uitstaande kredieten zijn mondiaal meer dan de waarde van de aardbol langzamer hand. De meeste landen, IJsland voorop, kunnen hun schulden alleen maar aflossen door nieuwe LENINGEN aan te gaan. Voor veel boeren en andere grondstof producenten geldt hetzelfde en dan liefst AFLOSSINGS VRIJ!!! Dit werkt perfect als de inflatie hoog is, maar dat willen we ook niet!
  De vrijehandel heeft nog maar 1 ding gebracht, "Meer geld bij minder mensen". De beloofde vooruitgang voor de armen der aarde is nog steeds een flop. De sloppen wijken in Rio, Johannesburg etc. zijn niet kleiner geworden.
  Heer Vriezema ik heb nog geen duidelijk antwoord op mijn vraag;"Meer koeien lagere kostprijs per liter". u spreekt in termen van Men denkt, men gaat uit van. Ik houd van concrete vragen en antwoorden. Bewijs. Een collega van u zei eens "Aannames zijn valkuilen" en daarom deed hij totaal anders dan het gors van de melkboeren en heeft een melkveebedrijf dat niet afhankelijk is van FC o.i.d. hij heeft eigen afzet kanalen direct naar de consument geen AH of Jumbo alleen een vrachtauto.

 • no-profile-image

  Hans

  Han jij schrijft: "Hans jij wil de producten voor de laagste prijs in de markt zetten. Prachtig heel nobel, maar dit betekent in het Europese geval import uit Brazilie, Nieuw Zeeland etc. en geen lokale productie en verwerking meer. Gevolg werkeloosheid en verpaupering"...Han, In deze discussie ben ik ervan uitgegaan dat de EU markt op dezelfde manier wordt afgesloten als de Canadese markt, dus geen import dan ook geen export. De Eu markt wordt louter en alleen voorzien door haar eigen boeren. De vraag is wil je op deze afgesloten markt als NL boer wel of geen quota systeem? Als je dan weet dat van iedere 3 liter melk in NL geproduceerd, er 2 de binnenlandse EU grens over gaan, en je weet dat je de laagste kostprijs hebt, dan ga je toch geen quota systeem toepassen, waarbij je het risico loopt dat binnenlandse nationale belangen voor gaan????

 • no-profile-image

  Ton

  Dat grote en middengrote melkveebedrijven vroegtijdig stoppen zegt veel! Het rendement is veel te laag, door de veerkracht houdt het bedrijf het wel wat langer vol. Als je door wil moet je veel investeren om de omvang die nodig is tehalen. Dit is voor een klein aantal te halen, velen zijn of zullen stoppen, anderen kiezen voor het buitenland. Daar zijn de groeimogelijkheden die nodig zijn veel sneller tehalen. Maar een ding staat vast, de melk moet kostprijsdekkend zijn!

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.