Home

Achtergrond 22 reacties

PvdA wil uitleg actie Balkenende

PremierJan Peter Balkenende heeft bij voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000, de PvdA wil uitleg over deze actie van Balkenende.

Tweede Kamerlid Diederik Samsom van de regeringspartij spreekt van een "merkwaardige, onwenselijke en gelukkig volstrekt mislukte interventie van Balkenende om natuurbescherming te ondermijnen''. Ook GroenLinks eist opheldering. Kamerlid Ineke van Gent van de oppositiepartij wil de premier dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer ter verantwoording roepen. Ze spreekt van een gênante vertoning. " De minister-president gedraagt zich als een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA. Ten koste van het rentmeesterschap en de bescherming van de natuur'', stelde Van Gent.

Uit eigen hoek krijgt Balkenende bijval. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vindt het goed dat de premier de "starheid'' van Natura 2000 heeft aangekaart bij Barroso. "Volstrekt doorgeschoten regelgeving en bewijslast'', aldus Van Hijum.

Ondernemingsorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland stelden eerder dat de Natura 2000-regels nu nog te ingewikkeld zijn, de procedures te lang en de uitvoeringslasten te zwaar. Ondernemingen zijn volgens hen opgezadeld met de plicht om ,,bijna onmogelijk onderzoek'' te doen naar de effecten van hun activiteiten op de natuur.

Lees ook Balkenende wilde Natura 2000 afzwakken

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  mijn naam

  Dus els ui bakel jij bent net zoeen deskundige als die van.... je wilt daar waar bijna niks kan groeien door droogte en ondeskundigheid en praat zeker niet in die landen over diewelzijn voedsel produceren? Zou dat al lang niet gedaan worden denk je als het daar wel kan? Lees eerst eens doot hoe je iets moet verbouwen en praat dan verder.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Els, jij hebt supergoed verwoordt wat er aan de hand is en waar hem de schoen wringt. Inderdaad holt de biodibversiteit vliegend achteruit. Ondanks het feit dat er inderdaad (daar moet ik die zoemende strontvlieg, die zich lafhartig achter puntjes of 'Haas' ,verschuilt, gelijk in geven) gigaveel prima landbouwgrond afgelopen twee decennia volstrekt onterecht een bestemming 'nieuwe natuur' heeft gekregen. Dat is allemaal faliekant verkeerd beheerde rotzooi geworden, overwoekerd met onkruid en platgelopen door buitenlands vee. Alles wat er in die vroegere agrarische natuurgebieden aan oorspronkelijke natuurwaarden aanwezig was is met miljarden euro's door NM, SBB en de Landschappen naar de Filistijnen geholpen. Ik ken duizenden bunders die begin jaren '90 nog miechelden van de weidevogels en waar nu in het beste geval winterkoning, heggemus, koolmees, merel en zanglijster broeden. Die zitten ook in mijn tuin! Wat er bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen gebeurd is een schandvlek voor de natuur, de cultuur en de beschaving. Een immens groot moerasgebied werd moedwillig helemaal kapot gemaakt door waanideeën van dolgeworden gekken zoals Frans Vera, Harm de Jong en Hans Breeveld. Er lopen daar 6800 grote grazers te verhongeren en dat wordt afgedaan alsof het natuurlijk zou zijn. Er groeit geen fatsoenlijke boom of struik meer en de complete natuurlijke vegetatie is naar de testikels geholpen. Zulke hufters hebben de natuurbeschermingsgedachte in ons land helemaal ondergeschikt gemaakt aan krankzinnige waanideeën. Ook veel van de N2000-gebieden dreigen zo'n lot te ondergaan. Bij de opstelling van de Beheerplannen wordt meer geluisterd naar natuurontwikkelingpsycho's dan naar biologen en ecologen met verstand van zaken en het realiteitsbesef op de juiste plaats. Maar dat wil allemaal nog niet betekenen dat Balkenende als premier het recht heeft om zich, buiten parlement en regering om, in het geniep tot de EU-voorzitter te wenden om de boeren tegemoet te komen door N2000 af te zwakken. Want dat zijn excercities die thuishoren in een bananerepubliek. Daar volgt dan meestal een onomkeerbare zuivering op! Want hoe krom ook, het N2000-beleid berust wél op een democratisch genomen besluit. En het is niet aan een premier om te pogen zulks bij nacht und nebel onderuit te halen!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Heer Verstraten, het mag dan zo zijn dat Balekenende aan een Portugese Eurovoorzitter vraagt om Nederlandse regelgeving te matigen, maar ik dacht dat onze eigen regering die regelgeving zélf op democratische manier zo heeft vastgesteld. Was dat niet ten tijde van Balkenendes eigen voorzitterschap? Is het dan niet wat heel erg geflipt om binnenskamers voor eigen territoir huisregels vast te stellen en vervolgens in het geniep bij de nieuwe dorpsoudste om afzwakking te gaan vragen? Ik hoorde ooit een veroordeelde NSB-er zeggen: 'in iedereen schuilt een potentiële landverrader'! Dat heb ik mijn leven lang bestreden. Maar kennelijk geeft het CDA daar een heel andere uitleg aan!

 • no-profile-image

  A moniak

  Natuurbescherming op basis van leugens zal niet werken.Volgens sommigen hadden de bossen al 20 jaar dood moeten zijn door verzuring. Feit is dat de bosbodems nu zeker een halve punt zuurder zijn dan 20 jaar geleden. Ook al zou men de hele veehouderij ruimen zal dat niet anders worden.Het is al lang bekend dat op de natte natuur verzuring en vermesting worden veroorzaakt door de zwavelkringloop.( Alterrarapport 1161). Balkenende heeft wel gelijk maar zal de door Lubbers weggegeven landbouw, omdat Nederland distributieland van Europa moest worden, niet terug kunnen draaien.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Willem, jij hebt dit een maand geleden perfect in het toenmalige forum verwoordt, maar dat wilde men kennelijk niet lezen. Het is van de zotte wat Balkenende nu gedaan heeft. Als hij had willen bijsturen in N2000 dan had hij dit al veel eerder moeten doen. Maar toen had hij van natuur, landschap, leefbaarheid, biodiversiteit en andere grootheden die mijlenver boven zijn materiële waarden en normen gesteld behoren te worden, nog nooit vernomen. Nou ja: afgezien dan van bijbelse shit. Maar daar kan geen zinnig denkend mens natuurlijk leefbaar garen bij spinnen. Dat snapt nog een analfabeet!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Een premier die zoiets zonder kabinetsmedeweten flikt hoor op de schroothoop van het vaderlandse centrale bestuur gedumpt te worden. Liefst zo snel en onwelriekend mogelijk. Wat een ongelooflijke natuurvijandige normloze smeerpijp is onze eerste minister! BAH!

 • no-profile-image

  zure regen

  <>

 • no-profile-image

  A.R.

  Nederland gaat niet op slot. Lees het rapport van de Algemene Rekenkamer er maar eens op na:
  <>.
  Ook andere onderzoeken laten zien dat ondanks allerlei gemaakte afspraken en ingestelde wetten de economie altijd boven natuurbescherming gaat.

 • no-profile-image

  Els

  Best ,,,
  Ik weet prima waar ik het over heb. Ondanks de toename aan het areaal natuurgebied is het aantal soorten nog steeds aan het afnemen. Lees de jaarlijkse evaluaties van het Planbureau voor de Leefomgeving maar eens door.
  Als het om de voedselproductie voor de Nederlandse bevolking gaat hebben we aan de landbouwgronden in de polders genoeg. Het is juist raar dat we flink gesubsideerd willen concuren met landen waar ze tegen veel lagere kosten hetzelfde kunnen produceren.
  En dan nog maar te zwijgen over alle sociale en economische gevolgen van het Europese landbouwbeleid in 3e wereld landen waar ze wel honger leiden omdat het nu eenmaal meer geld opleverd om soja voor onze varkens te verbouwen. Als je het dus over honger wilt hebben prima, maar zorg dan wel waar je het over hebt!

 • no-profile-image

  D van Herwaarden

  nederlandse ambtenaren proberen hun regelzucht via natura 2000 op te leggen voorbijgaand aan de rechtsositie van oa bestaand gebruik.dit is mi natuurbeleid over de rug van degenen die er last van ondervinden en hoort in een rechtsstaat niet thuis.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Correctie heer van Herwaarden. Het hoort welzeker in een Rechtsstaat thuis, maar satan CDA gaf het een impact die wel tégen de natuur kerend moest leiden. Dat is duivels!

 • no-profile-image

  Els

  Schandalig dat men op zo'n manier het laatste beetje natuur wat we in dit land hebben probeert te vernietigen!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zeg spotvogel, waar zijn al die poppetjes wat fel protesteren tegen het tracé besluit van CDA minister Eurlings wat het mogelijk maakt voortvarend nieuwe wegen aan te leggen in de beschermingszone van de natura 2000 gebieden? Dood en doodstil is het vanuit de hoek van de natuurbeschermers. Tja, dan moeten ook de grootse pleitbezorgers langer in de file staan of met het fietsje. En dan hoor je zulk soort lui niet. Nee, afgeven op JP als hij de bezopen situatie voor de landbouw probeert te verzachten. Wat een slappe happen die natuurfreaks! Maar ja, nationale en provinciale subsidie hè, daar moet je af en toe flink voor aan de bak om je broodheer gunstig te stemmen. Bah!

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  En soja is zover ik weet ook gesubsidieerd. Alleen in indirecte vorm. Soja is een afval product van de olie die eruit (gesubsidieerd) gewonnen wordt. Tevens ben ik blij dat er mensen zijn zoals Verstraten die de koe bij de horens vatten.

 • no-profile-image

  Willem

  LNV gaat veel te ver met Natura 2000
  09 dec 2009 18:47  Velen mopperen op de EU vanwege Natura 2000. Dat is ten onrechte, vindt Willem Topper. Hij wijst Den Haag aan als de bron van ellende rond het natuurbeleid. LNV gooit de hele boel op slot.

  Er wordt wat afgeklaagd over Natura 2000. Uiteraard krijgt Brussel daarbij de volle laag, want daar zou dit allemaal vandaan komen. Maar tussen wat Brussel wil en wat Nederland er van maakt gaapt een groot gat. De opdracht was: wijs de aanwezige kwetsbare plant- en diersoorten aan met de daarbij horende leefomgeving en zorg dat die omgeving in stand blijft. Om die leefomgeving te beschermen mág u een beheerplan op stellen. Tot zover Brussel.

  Weet u wat er nu zo bijzonder is? Er zijn in ons land twee Natura 2000-documenten. Er is er één voor de officiële correspondentie met EU en een versie voor gebruik. Uiteraard kennen wij alleen die laatste. Hierin staan tal van beestjes en plantjes die in veel gevallen wel ergens in Nederland voorkomen, maar waarvan ’buro LNV’ in Den Haag vind dat die op meer plekken zouden moeten komen.

  Overal waar de grote tuinman LNV denkt dat er mogelijk ooit een plantje, kevertje of vlindertje zou kunnen komen, moet zijn leefomgeving alvast beschermd worden. Dit gaat veel verder dan de EU vraagt. Het zal voor u geen verrassing zijn dat de aanwijzing voor Natura 2000 vrijwel naadloos over het speeltje EHS valt. En dan is er nog het probleem dat van de wel aanwezige soorten niet is aangegeven waar deze zich in de gebieden bevinden.

  De grote klap is nabij en die klap is niét de definitieve aanwijzing als Natura 2000-gebied, maar het in de wet vastleggen van de beheerplannen. Pas als een gebied definitief is aangewezen, kan iemand bezwaar maken. Die aanwijzing kan voor de rechter sneuvelen, maar dat beheerplan gaat niet meer weg!

  Bijna alle andere landen hebben Natura 2000 allang klaar en daar kan men vrijwel gewoon verder leven. In Nederland gaat de hele boel op slot. Een ramp, niet alleen voor boeren, maar voor de hele economie. Maar het probleem zit hem niet in Natura 2000, het zit in dat gebouw aan de Bezuidenhout.

  Willem Topper is Statenlid voor de VVD in Zuid-Holland

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Jan uit de Bilt, onze bossen zij nooit verzuurd geweest. De foto's die indertijd zijn genomen, zijn in Tjechië genomen, om het doemscenario van de milieuclubs kracht bij te zetten. Niet de enige leugens van die lui trouwens.

 • no-profile-image

  gert

  Volstrekte doorgeschoten regelgeving en bewijslast.Nu breekt me de klomp.CDA ,Veerman heeft dit zelf veroorzaakt.Hoe hypocriet kan je zijn

 • no-profile-image

  Henk

  Europese regelgeving is al uit 1979 en dus niet iets van de laatste jaren. Raar dat men nu zo moeilijk doet over die oude regeltjes. Blijkbaar iets mis met de beleidsmakers van nu. Terecht dat Balkenend zich moet verantwoorden voor dit soort domme acties.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer, je hebt kennelijk een tik vasn de molen gehad. Of gewoon Korsakof? In de jaren '70 en '80 stierven onze bossen bij bosjes en stonk slecht gedraineerd land als verschaalde azijn. Als je buiten liep en het regende dan voelde je prikkelingen in je ogen. Ik deed tientallen jaren veldonderzoek dus kan dat weten en oudere boeren en buitenlui herinneren zich dat ook vast nog wel. In Amsterdam stinkt het altijd en worden dooie bomen of boomtoppen meteen weggezaagd. Bovendien, in Fenno-scandinavië was de bossterfte nog veel heftiger en verzuurden de meren zo erg dat ze vanuit vliegtuigen bekalkt moesten worden. Ik ben het met je eens dat er door bepaalde 'wetenschappers' en actievoeders met de waarheid gerotzooid wordt. Denk aan dat gat in de ozonlaag (was er natuurlijk altijd al maar zodra ontwikkelde men technieken om het te traceren en te meten en meteen waren de rapen gaar) en nu aan de zogenaamde klimaatcrisis. Ook aannames die nergens op slaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles maar weggewoven moet worden.

 • no-profile-image

  verstraten

  De reacties lezende betwijfel ik of iemand de moeite heeft genomen de brief van Balkenende te lezen. Nou is mijn engels niet super maar ik lees niet meer of minder dat Balkenende vraagt om bedrijven bij natura 2000 gebieden die daar al vaak decennia zitten niet het bestaansrecht te ontnemen, hij vraagt om praktischere formulering van het voorzorgsbeginsel en rekening te houden met de klimaatverandering. Hij vraagt om balans ipv starre regels. De suggestie dat Balkenende de regels zodanig wil aanpassen om "het laatste beetje natuur te vernietigen" is klinklare onzin. Het is klip en klaar ook voor agrarisch nederland dat de milieudruk of natuur gebieden moet afenemen. Maar dit mag nooit betekenen dat individuele bedrijven letterlijk doodgeknepen worden. Het planbureau waar naar verwezen wordt door Els uit Bakel constateert trouwens duidelijk positieve trends als het gaat om milieukwaliteit iha en biodiversiteit hangt niet alleen af van natura 2000. Het eeuwige geneuzel van de milieulobby over de soya en honger in de 3e wereld is onzin, vwb ontbossing hebben ze zeker een punt maar de soya komt uit noord en zuid amerika en Brazilië en Argentinië varen er wel bij.

 • no-profile-image

  jan

  Het feit dat onze bossen niet verzuurd zijn komt omdat men tijdig maatregelen heeft uitgevoerd om de uitstoot van ammoniak terug te dringen.
  Het huidige beleid is er vooral op gericht om de kleine boeren te laten verdwijnen ten koste van een paar megastallen (net zoals de albert heijn de kleine supermarkten heeft verdrongen). Alles voor een nog lagere prijs, ook als dat ten koste gaat van de kleine zelfstandige boer en het milieu.

 • no-profile-image

  ,,

  Els je weet niet waar je het over hebt ,er is de laatste jaren honderd tallen ha,s natuur bij gecreeerd ,allemaal van heel goede landbouw grond,t,mag lijen dat je nog een keer met echte honger geconfronteerd word

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.