Home

Achtergrond

Proef met latere Citotoets

Enkele tientallen basisscholen in de regio's Assen, Roermond, Wijchen en Elburg doen mee aan een proef waarbij zij pas eind maart de zogenoemde Citotoets afnemen.

De rest van de scholen neemt de eindtoets van het basisonderwijs af op 2, 3 en 4 februari. Dat maakt het Centraal Instituut Toetsontwikkeling (Cito) bekend. De proef moet uitwijzen of door het later afnemen van de Citotoets de overgang naar de middelbare school soepeler verloopt, omdat scholen meer tijd krijgen om hun leerlingen belangrijke vaardigheden op het gebied van rekenen en taal bij te brengen.

De PO-Raad, de organisatie voor het primair onderwijs, adviseerde al in 2008 om de Citotoets later in het jaar af te nemen. De VO-Raad (voortgezet onderwijs) sloot zich daarbij aan. Beide organen hebben ook afgesproken een elektronisch leerlingendossier in te voeren om het niveau en de vorderingen van leerlingen bij te houden. Ook dat moet bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs in de brugklas op dat in groep 8 van de basisschool.

De Citotoets is bedoeld om ouders en kinderen te helpen bij de keuze voor een geschikt brugklastype. Bij die keuze spelen ook het advies van de school en de wens van de ouders en de leerling een rol.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.