Home

Achtergrond

Productschap herziet verordening bestrijding knolcyperus

Onder druk van verschillende zaken bij het tuchtgerecht van het Productschap Akkerbouw, werkt het productschap aan een herziening van de verordening bestrijding knolcyperus.

Dat zei Mieke Parmet van het Instituut Agrarisch Recht vandaag tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht in Arnhem. Het tuchtgerecht behandelde 235 zaken sinds 2004, waarvan het overgrote deel over knolcyperus ging. Op percelen waar knolcyperus is gevonden geldt een teeltverbod. De akkerbouwer moet het bestrijden. Als drie jaar op rij geen knolcyperus is aangetroffen, wordt het verbod opgeheven.

Maar de verordening geeft geen richtlijnen hoe de akkerbouwer de bestrijding moet aanpakken. Uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, die diende na een hoger beroep op een uitspraak van het tuchtgerecht, blijkt dat het genoeg is als de akkerbouwer zijn best doet om het weg te krijgen.

Het Productschap Akkerbouw wil de verordening aanpassen omdat deze niet meer overeen komt met de praktijk, zegt beleidsmedewerker Bert Waterink. "Zo staat in de verordening dat de teler bij de keuringsdienst een vrijverklaring moet aanvragen. In de praktijk regelt het productschap dit voor de teler."

Daarnaast moeten telers knolcyperus eerst boven de grond laten komen om een bestrijding uit te kunnen voeren. Waterink: "Daarom gaan we in de verordening opnemen dat knolcyperus bestreden moet worden vanaf het driebladstadium. Dan heeft het nog geen pitten gevormd en verspreidt het zich niet. In de praktijk legden we deze grens al."

Of registreer je om te kunnen reageren.