Home

Achtergrond

Passieve akkerbouwer neemt mest van zwager af en is de klos

Een varkenshouder heeft meer mest uitgereden op het bedrijf van een akkerbouwer dan de bedoeling was.

Hierdoor is aan de akkerbouwer over het jaar 2003 een naheffingsaanslag in de verfijnde fosfaatheffing opgelegd ter hoogte van € 7.560. Tegen deze aanslag komt hij tevergeefs in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof de volgende:een akkerbouwer exploiteert een akkerbouwbedrijf. Aan een varkenshouder (zijn zwager) heeft hij opdracht gegeven dierlijke mest op zijn bedrijf aan te voeren en op het land uit te rijden. De varkenshouder heeft daarvoor een intermediair ingeschakeld. Belanghebbende heeft alles overgelaten aan de varkenshouder en de intermediair. Wel is afgesproken dat het 'Minas-technisch' in orde moest zijn.

Omdat meer mest is aangevoerd dan afgevoerd is belanghebbende in de verfijnde fosfaatheffing betrokken. In hoger beroep betwist belanghebbende twaalf vrachten aangevoerde mest. Volgens het hof slaagt de inspecteur erin aannemelijk te maken dat de levering van de twaalf vrachten mest op het bedrijf van belanghebbende heeft plaatsgevonden.

Dit brengt echter nog niet mee dat sprake is van ‘afnemen’ door belanghebbende. Er zijn vooraf afspraken gemaakt over mestleveringen op zijn bedrijf. Hieruit volgt volgens het Hof een actieve betrokkenheid. Door het feit dat de uitvoering vervolgens volledig uit handen gegeven is - zonder enige vorm van controle - heeft belanghebbende op de koop toegenomen dat meer zou worden gestort dan hij aanvankelijk voor ogen had.

Door – aanvankelijk – niets te doen, heeft belanghebbende volgens het hof bewilligd in de stortingen en hoeveelheden. Derhalve heeft belanghebbende de mest 'afgenomen'. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.