Home

Achtergrond

Ook Nederland moet gaan voor biovariëteit

Voor Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, is gekozen. Ook Nederland heeft daarbij zijn verantwoordelijkheid, schrijft Harm Evert Waalkens, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Onlangs werd bekend dat onze premier er bij de voorzitter van de Europese Commissie op heeft aangedrongen om de regels met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn te verzachten.

Het gaat hier om de zogenaamde Natura 2000-gebieden. En gek genoeg wees vrijwel op datzelfde moment Gerda Verburg van LNV de laatste gebieden in Nederland aan. Let wel: na uitvoerige bestudering van de natuurkwaliteiten van de verschillende gebieden.

Ik begrijp heel goed dat het aanwijzen van de gebieden beperkingen meebrengt. Daarom hebben we hierover ook uitgebreid gedebatteerd met de ministers en zijn we in goed overleg gekomen tot afspraken over de procedure van aanwijzen. Ook de gebieden zelf worden erbij betrokken, en ze hebben inspraak in de wijze van beheren: van de aangewezen gebieden, én van omringende gebieden.
De richtlijn is al een tijdje geleden in Europa vastgesteld en moet dus uitgevoerd worden. Dat is geen kwestie van dom doordoen.

Nee, het is onze wens om natuur en biodiversiteit te beschermen en waar nodig te versterken. Daar kiezen we nog steeds voor.
De actie van onze premier heeft hem een schrobbering opgeleverd van EU-commissievoorzitter Barroso. Die wees hem er fijntjes op dat ook Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft om de natuur en de biodiversiteit te beschermen. De gezamenlijke afspraken daarover, samengebracht in Natura 2000, zijn immers niet alleen een wens van Europa, maar ook van onszelf.

Is Balkenendes mislukte poging misschien meer dan een onhandige faux pas? Was het geen eenmansactie, en wil het CDA vooral aandacht trekken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Ook dan blijft het onbegrijpelijk.

Het klimaat, duurzame energie en een duurzaam perspectief voor mensen die in de knel dreigen te raken vragen offers die ons verder helpen. Laten we het daarover hebben en stoppen met achterhoedegevechten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.