Home

Achtergrond 21 reacties

Ontheffing voor uitrijden mest

Een selecte groep melkveehouders krijgt in het kader van een praktijkproef twee jaar ontheffing voor het bovengronds aanwenden van mest. Dat meldt de vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM).

Het projectvoorstel dat de VBBM bij het ministerie van Landbouw (LNV) heeft ingediend is goedgekeurd. "We hebben groen licht gekregen", aldus een woorvoerder van de VBBM. Ook zou LNV hebben aangegeven dat als het project goed bevalt, blijvende ontheffing voor het bovengronds uitrijden van mest een mogelijkheid is.

De woordvoerder spreekt van een succes. De VBBM lobbyde jaren voor de mogelijkheid van het bovengronds uitrijden van mest. De vereniging is ervan overtuigd dat de verplichte ondergrondse aanwending van mest schadelijk is voor de bodem. De nu verleende ontheffing gaat per 15 februari 2010, bij aanvang van het nieuwe mestseizoen in.

Dertig van de veehouders die aan de praktijkproef meewerken zijn lid van de VBBM. Minister Gerda Verburg stelt voor de tweejarige praktijkproef 2.500 hectare beschikbaar in het kader van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De VBBM vult de helft van dit areaal, de Noordelijke Friese Wouden de andere helft.

De VBBM geeft aan bovenop de voorwaarden die LNV heeft gesteld voor deelname aan het project, zelf ook criteria te hebben toegevoegd. Hierbij is de kringloopgedachte leidend: een systeem waarbij door beperkt kunstmestgebruik en een eiwitarmer en structuurrijker rantsoen gestuurd wordt op een goede mestkwaliteit. Drijfmest met een aanzienlijk lager deel aan ammoniakale stikstof is het resultaat. Kern van het kringloopsysteem is volgens de VBBM het verminderen van input, optimale benutting van mineralen en daarmee reductie van output.

Leden die aantoonbaar goed scoren met het kringloopsysteem zijn geselecteerd voor de proef. Veehouders moeten dit kunnen aantonen door mestbemonstering en certificering.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gerrie

  Ondergronds aanwenden van mest is vervuilender en kost veel meer energie dan bovengronds aanwenden van mest. Dit is al jaren bekend!!!! Denk hier maar eens over naar.

 • no-profile-image

  willem

  Ik denk dat piet blubber nog nooit in duitsland is geweest, daar is bovengronds uitrijden de normaalste zaak van de wereld. Voor injecteren kan je een ontheffing aanvragen.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Maar ja, wij hebben hier nu eenmaal te maken met de hoogstaande Wageningse wetenschap. En die staat haaks op iedere logica.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Tjonge......

 • no-profile-image

  verbaasde

  Piet Blubber,NIMBY noemen we dat toch?En grenzenloos egoistisch.
  Straks niet klagen als het voedsel onbetaalbaar wordt of van vage buitenlandse herkomst is.Maar ja, jouw types kennende......

 • no-profile-image

  W Geverink

  Nou Nou Blubber. Je moet niet alle blubberaars over een kam scheren. Op mijn bedrijf (grasland)wordt elk jaar drie aaneen gesloten dagen bovengronds geblubberd door een loonblubberaar. Ze blubberen wat af in die drie dagen maar dat houdt wel in dat de overige 362 dagen blubbervrij zijn. Ook wordt rekening gehouden met de buren. Van mijn veld dat voor hun deur ligt is alle grond noordwest van hun huis off limits voor blubberaars want daar komt altijd de wind vandaan. Op die drie hectare komt ook geen kunstmest en het is mijn proefveld om te zien wat ik kan doen met een mix van vlinderbloemigen en grassen. Mijn bevindingen zijn dat grond zonder blubber maar een opbrengst heeft van 40-50% vergeleken met beblubberde grond. Mode komt en gaat. Vroeger was je een milieubarbaar als je de blubber niet injecteerde. Tegenwoordig lijkt het er op dat je een milieubarbaar bent als je dat wel doet.

 • no-profile-image

  piet

  Het gestink van die rotblubber kan weer beginnen. de volksgezondheid staat weer op het spel.

 • no-profile-image

  wg

  piet b jij moest mijn buurman niet zijn

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Al met al begint het door te druppelen, kritische lezer. Wij boeren begrepen het al veel langer, maar ja, in het land der blinden is éénoog koning en de politiek keizer.

  <>
  Hoeveelheid vitaminen in groenten gehalveerd in 20 jaar tijd door het injecteren van mest


  WAGENINGEN - De kwaliteit van onze andijvie, bloemkool en wortelen holt achteruit. In de afgelopen twintig jaar is de aanwezigheid van vitaminen en mineralen in de zogeheten vollegrondsgroente fors teruggelopen, soms met meer dan vijftig procent.

  Dat komt voor een belangrijk deel door het injecteren van mest in al onze landbouwgrond. Dat gebeurt zo agressief dat er daardoor simpelweg te veel schadelijke stoffen in de bodem komen. Dat zeggen verschillende organisaties, waaronder de Stichting Milieubewuste Veehouderij, het adviesbureau Team Ecosys en Aquarius Alliance, een samenwerkingsverband van boeren en wetenschappers. Ook de landbouwuniversiteit van Wageningen is van mening dat deze praktijk de samenstelling van het bodemleven schaadt.

  Kanker

  Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat onze groente nauwelijks nog een nuttige stof als selenium bevat. (Mineralen worden door groente uit de grond gehaald. Vitamines worden aangemaakt uit mineralen.) Het is in elk geval zo laag dat het niet meer te meten is. Dat komt omdat de bodem in feite dood is.

  "Een op de drie Nederlanders krijgt tegenwoordig kanker. Dat is veel hoger dan waar ook ter wereld", constateert Paul Blokker van de Vereniging tot behoud van boer en milieu. "Als we zo doorgaan komt de volksgezondheid in gevaar" , waarschuwt Blokker.

  Vergeet niet dat in Duitsland het injecteren verboden is, en wij aan onze amoniak en andere broeikasgassen denken en die niet willen uitstoten , maar denken we ook aan onszelf?!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik heb me nog niet met dit forum bemoeid en sta niet "zu jauchzen" (zo noemt de Pruis het drijfmest uitrijden) van het allooi van veel van het gepresenteerde. Waarbij ik natuurlijk de bijdragen van Melkveehouder, Kritische- en Verbaasde Lezer en heer Geverink niet tekort wil doen. Maar beste mensen doe jezelf een lol, verlaat als een haas dit onwelriekende epistel en ga naar het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland". Die truckdriver stond natuurlijk ook niet zu Jauchzern, maar dat wordt dan wellicht een goede gelegenheid om ervan af te zien om de mestgegevens aan LNV te sturen. Want dat had vandaag moeten gebeuren!

 • no-profile-image

  verbaasde

  En "blubber"van kleinschalig gehouden varkens stinkt niet.Maar nu wil ik dinsdag in de tuin bbqen,en woensdag gazonmaaien,donderdag in m,n zwembadje,vrijdag de auto wassen,zaterdag lekker in de tuin zitten.
  en zondag???? Man zeur toch niet zo.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Enfin, uiteindelijk zullen we met z'n allen tot de conclusie komen: zoals we het vroeger altijd al deden, was nog niet zo verkeerd!

 • no-profile-image

  "Patro"

  Het beeld van de rijdende giertank bovengronds komt weer boven, jammer!!
  We waren haast zover dat we voor de Nederlandse burger een serieuse agrarier
  aan het worden zijn.Profestioneel!!
  Maar straks komt er weer negatief persverslag en dan heb je poppen weer aan het dansen
  We moeten weer heel veel energie steken
  om dat beeld weer weg te werken
  Nogmaals ,agrariers denk er goed over na.Niet alleen eigen belang,maarHollands boerenbelang.

 • no-profile-image

  boer met de pet

  proef ik hier bij sommige eigen belang in gedrang nou ik vind het wel best dat ze dit doen die injecteurs troep word steeds groter,en zwaarder kavelpaden naar de kloten jagen enz. en trouwens meneer "piet blubber" als er gewoon word geinjecteerd of gesleepslangt stinkt het net zo hard dus ik weet niet of u verschil weet anders iets minder bla bla aub

 • no-profile-image

  piet

  weet U, verbaasde lezer, wat egoistisch is::: mensen die landelijk en dus fatsoenlijk willen wonen, maanden in de stank laten zitten. Vroeger kon men het nog opbrengen om op maandag niet te blubberen. ZELFS DAT FATSOEN HEBBEN DIE VARKENSBOEREN VERLOREN. Ook wij hebben het recht om zonder al die stank te leven. En dan blijft er maar 1 oplossing: geen bio-industrie. Alternatief?? Kleinschalige landbouw en veeteelt. Dan maar geen dikke mercedes. Helaas

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Mest ruikt niet lekker, maar een rioolput of rioolzuiveringsinstallatie ook niet, net zo min als hondepoep. Kunstmest ruikt fris, maar is niet zo fris als je nadenkt over de gevolgen voor het milieu. De broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van kunstmest worden zwaar onderbelicht. Als we met zijn allen het milieu willen sparen horen hier lusten en lasten bij. Ook reuk van mest. Kijk , het is gemakkelijk de wc door te trekken en vervolgens flink aan de wc-verfrisser te trekken waarbij de broeikasgassen je om de oren vliegen. Opgelost probleem, de rest doet de rioolzuivering. En stinken dat ie doet, maar niet door mijn poepje. Beetje hypocriet zo'n houding, niet waar Pietje Blubber? Mestinjectie heeft als voordeel dat de overlast minder wordt bij het aanwenden op bouwland. Op grasland maakt het qua overlast weinig uit, wel worden vogelnesten vernield. Waarom niet kiezen voor de gulden middenweg, en op bouwland injecteren en grasland weer gewoon bovengronds aanwenden? Wat zeg jij hiervan Pietje?

 • no-profile-image

  albert

  Piet, blubber? weet je in de vrede wel waar je het over hebt? deze boeren daar is een van 'mijn' boeren ook deelnemer van, en de strond die bij deze proeven bovengronds uitgereden word stinkt NIET naar ammoniak. Ik wil ook niet zeggen dat de gangbare veehouders het verkeer doen maar die hebben meer ammoniak in de strond en dat vervluchtigt, dan kun je het wel onder de grond stoppen maar dat stinkt nog zo lang. en ik zou vooral maar gewoon aan je eigen omgeving denken. dan word het vast beter hier in dit land. wil je dus in vervolg even nadenken voordat je gelijk je bek open trekt met vooroordelen? het zijn nl. geen varkenshouders die dit doen maar voornamelijk melkveehouders.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Die amoniak is weer een ander verhaal. Ook daar klopt geen ene mallemoer van, net als met de mestwetten.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Piet, Wees verstandig en ga ergens in de stad wonen en snuif gezonde benzinewalmen op.eN DE REST VAN JE GEZEVER: Dat stinkt nog harder als varkensstront

 • no-profile-image

  piet

  @@@@Boer met de pet op: hoe je het wendt of keert, het is een gigantische stinkzooi, vooral hier bij ons in de Peel met die verziekende varkensstallen. De gezichten van die varkensboeren zijn net lopende giertanken. Vreselijk, blijkbaar is er niets beters. Dat wil nog niet zeggen dat ik er alles aan zal doen om dat gestink tot een minimum te decimeren, ook al gaan er tientallen varkensboeren aan failliet. De volksgezondheid gaat mij boven alles. Ook boven varkensboeren met hun nieuw te bouwen megastallen. Niet in mijn gemeente, 100% zeker.

 • no-profile-image

  piet

  Piet Blubber gaat NIET in de stad wonen. Piet lijft gewoon landelijk wonen en zal er alles aandoen om dat gestink tot het verleden te laten behoren. Vecht elke uitbreiding van een stal aan. Meld elke overtreding direct aan politie en AID, spreek boeren aan op hun gestink. Vraag boeren of het de bedoeling is dat we allemaal vergiftigd worden. Etc..... Net zo lang totdat ze van ellende hun milieu vervuilende activiteit stoppen en een normaal bestaan gaan leiden of lijden. Piet Blubber geeft ook niets om Duitsland wat ze daar doen. Piet kijkt naar zijn eigen leefomgeving en die moet schoon zijn. Daar is geen plaats voor stinkende blubber. Weg dus met die stinkende bedrijven. Klaar zijn we ermee.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.