Home

Achtergrond 5 reacties

Onduidelijkheid over brief VanDrie Group

De LTO vakgroep Vleeskalverhouderij roept kalverhouders op om een brief van de VanDrie Group nog niet te ondertekenen.

De vakgroep wil de juridische gevolgen van de brief over toeslagrechten laten toetsen. VanDrie stuurde op 5 januari jongstleden een brief aan hun contractnemers naar aanleiding van de ontkoppeling van de slachtpremie voor vleeskalveren. Met ingang van 1 januari zijn deze slachtpremies, die de integratie ontving, vervallen en zijn daar toeslagrechten voor in de plaats gekomen. Dit geld wordt niet aan de integratie, maar aan de kalverhouder uitgekeerd. Met het ondertekenen van de brief leggen contractnemers vast dat ze de toeslagrechten die ze ontvangen afdragen aan VanDrie. Daarvoor in de plaats staat VanDrie een afwijking van 10 euro toe op de lopende contracten. In de praktijk wil dat zeggen dat VanDrie 10 euro per kalverplaats betaalt in ruil voor de toeslagrechten. Dit komt overeen met afspraken die de integraties met LTO hebben gemaakt.

In de brief wordt echter niet genoemd dat de rechten wel eigendom blijven van de kalverhouder, en dat roept volgens LTO veel vragen op. Kalverhouders krijgen volgens de vakgroep de indruk dat ze de toeslagrechten die ze tot en met 2012 ontvangen aan VanDrie moeten afstaan als ze het contract zouden beëindigen. LTO vindt dat dit nadrukkelijker genoemd zou moeten worden.

"We hebben afgesproken dat de toeslagrechten altijd eigendom blijven van de kalverhouder, ook als deze bijvoorbeeld voor eigen rekening kalveren gaat houden of naar een andere integratie gaat", legt vakgroepvoorzitter Bert Loseman uit. "In deze brief wordt dat niet duidelijk geformuleerd en we willen de brief dan ook juridisch laten toetsen om zeker te stellen dat kalverhouders door het ondertekenen geen toeslagrechten kwijt kunnen raken."

VanDrie vraagt kalverhouders om de brief te ondertekenen om de afspraken zo vast te leggen. De vakgroep adviseert ondernemers echter om daar mee te wachten totdat zeker is dat er geen toeslagrechten verloren gaan bij eventuele beëindiging van het contract.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  kalverman

  gewoon blijven prutsen prutser !
  zoals de waard is vertrouwd hij ze gasten!

 • no-profile-image

  energie

  de toeslagrecht is natuurlijk nooit bedoeld voor van drie, dus goed dat hier de vinger bij de zere plek wordt gelegd door lto

 • no-profile-image

  Kalverhouder

  Van Drie probeert juist de rust in de sector te bewaren. Hoe voorkom je ongelijkheden? En niemand is verplicht om de brief te ondertekenen. Als je er financieel nadeel van ondervind kun je toch gewoon voor eigen kop gaan? Ik mest vrij, maar ondervind wel nadeel van de toeslagverdeling. Als contractmester zou ik blij zijn met Van Drie.

 • no-profile-image

  pe

  De slag om de toeslagrechten van de kalverhouder is in volle gang. Duidelijk is dat de toeslagrechten eigendom zijn van de boer. In contractsituaties poogt de bijna monopolist Van Drie niet alleen bijna al het geld van de toeslagrechten te incasseren maar zelfs aanspraak te maken op eigendom daarvan? Een onaanvaardbare zaak waar LTO zich sterk in moet opstellen. In individuele onderhandelingen is de boer immers geen partij. De toeslagrechten zijn bedoeld om vrij van de markt te kunnen produceren en niet om met huid en haar aan een contractgever overgeleverd te worden.

 • no-profile-image

  prutser

  En die tien euro wordt later zeker weer teruggedraaid als de toeslagrechten op naam van Van Drie staan? En als de contractnemers niet tekenen, wordt er dan gedreigd met het leegzetten van de stallen? , 'k heb er een raar gevoel bij, bij zo'n verhaal. Van Drie heeft te veel macht, dat op contract mesten is gewoon moderne slavernij, meer niet.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.