Home

Achtergrond

Onduidelijkheid over brief VanDrie Group

De LTO vakgroep Vleeskalverhouderij roept kalverhouders op om een brief van de VanDrie Group nog niet te ondertekenen. De vakgroep wil de juridische gevolgen van de brief over toeslagrechten laten toetsen.

VanDrie stuurde op 5 januari jongstleden een brief aan hun contractnemers naar aanleiding van de ontkoppeling van de slachtpremie voor vleeskalveren. Met ingang van 1 januari zijn deze slachtpremies, die de integratie ontving, vervallen en zijn daar toeslagrechten voor in de plaats gekomen. Dit geld wordt niet aan de integratie, maar aan de kalverhouder uitgekeerd. Met het ondertekenen van de brief leggen contractnemers vast dat ze de toeslagrechten die ze ontvangen afdragen aan VanDrie. Daarvoor in de plaats staat VanDrie een afwijking van 10 euro toe op de lopende contracten. In de praktijk wil dat zeggen dat VanDrie 10 euro per kalverplaats betaalt in ruil voor de toeslagrechten. Dit komt overeen met afspraken die de integraties met LTO hebben gemaakt.

In de brief wordt echter niet genoemd dat de rechten wel eigendom blijven van de kalverhouder, en dat roept volgens LTO veel vragen op. Kalverhouders krijgen volgens de vakgroep de indruk dat ze de toeslagrechten die ze tot en met 2012 ontvangen aan VanDrie moeten afstaan als ze het contract zouden beëindigen. LTO vindt dat dit nadrukkelijker genoemd zou moeten worden.

"We hebben afgesproken dat de toeslagrechten altijd eigendom blijven van de kalverhouder, ook als deze bijvoorbeeld voor eigen rekening kalveren gaat houden of naar een andere integratie gaat", legt vakgroepvoorzitter Bert Loseman uit. "In deze brief wordt dat niet duidelijk geformuleerd en we willen de brief dan ook juridisch laten toetsen om zeker te stellen dat kalverhouders door het ondertekenen geen toeslagrechten kwijt kunnen raken."

VanDrie vraagt kalverhouders om de brief te ondertekenen om de afspraken zo vast te leggen. De vakgroep adviseert ondernemers echter om daar mee te wachten totdat zeker is dat er geen toeslagrechten verloren gaan bij eventuele beëindiging van het contract.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.