Home

Achtergrond 4 reacties

Onbegrip over voorstel kadaverproef

Een voorstel van de Voedsel en Waren Autoriteit om kadavers van grote grazers te laten liggen in de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom stuit op groot onbegrip bij boeren en agrarische bestuurders.

Ze noemen het idee belachelijk, een belediging voor alle veehouders die dierziekten uit alle macht proberen te voorkomen en niet geschikt voor Nederland. Ook niet-agrariërs reageren kritisch op het bericht.

Het advies van het bureau risicobeoordeling van de VWA over het laten liggen van kadavers van grote grazers is aangevraagd door Alida Oppers, directeur Voedsel, Diergezondheid en Consument (VDC) op het ministerie van landbouw. Volgens het advies van het bureau risicobeoordeling hebben burgers en agrarische sector nauwelijks iets te vrezen van een eventuele proef met kadavers.

Kadavers kunnen geïnfecteerd zijn met ziekten als miltvuur, runder-tbc, MKZ, Aujeszky of west-nijlvirus, zo wordt gemeld, maar het bureau risicobeoordeling ziet dit gevaar toch vooral als theoretisch. Vanuit dierziekte-oogpunt lijkt het meeste te duchten van de vossenlintworm, aangezien aaseters als vossen op de kadavers af zullen komen.

Toch stelt het VWA-bureau voor om de dierziektemonitoring verder te verbeteren als de kadaverproef doorgaat. Met name in
natuurgebieden. Ook een betere afstemming tussen veterinair deskundigen in natuurgebieden en agrarisch veterinairen is geboden. Nu is die afstemming zwak.

Als het om mensen gaat, maakt het bureau zich het drukst over het psychologische effect van het laten liggen van kadavers. Het wil vooral voorkomen dat een kinderoog valt op een dood paard.

Het advies noemt het laten liggen van kadavers vooral positief. Het zorgt voor een verrijking van de biodiversiteit, zo wordt gesteld. Kadavers trekken aaseters aan en vergroten het voedselaanbod. Ook brengt het mensen weer meer in contact met leven en dood in de dierenwereld, wordt gesteld.

Lees ook VWA wil kadaverproef in Oostvaardersplassen

Laatste reacties

 • no-profile-image

  veehouder

  Gooien we ze zo in het bos bij staatsbosbeheer, goed voor de biodiversiteit.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Na afgelopen winter zullen ze bij de VWA nog wel een paar keer nadenken om dit soort zaken toe te laten. Want op deze manier is die VWA medeschuldig aan die schofterige dierenbeulpraktijken van SBB.

 • no-profile-image

  geitenhouder

  Van de risico's om dit te doen is m.i.z.geen wetenschappelijk rapport dat aangeeft dat er geen risico's zijn. Als de overheid een beetje geloofwaardig wil blijven overkomen zal ze dus moeten handelen uit het voorzorgsprincipe en de kadavers netjes moeten laten opruimen.

 • no-profile-image

  levendenatuur

  Inderdaad jammer, van al die lelijke kadaverkappen langs de weg, een mooie dooie koe is toch niks mis mee! Zou het arbeidstechnisch een moeilijk verhaal zijn de kadavers uit de natuur te krijgen? Als ze de handen uit de mouwen moeten steken zijn ze niet meer thuis en verzinnen ze weer een of andere rede!!!
  Ga zo door... nog even en ook wij mogen weer ongestraft de dieren op ons erf begraven.

Of registreer je om te kunnen reageren.