Home

Achtergrond 2 reacties

'Nieuwe criteria import transgene gewassen brug te ver'

Het kabinet wil voorlopig niet inzetten op het toepassen van nieuwe, sociaal-economische criteria bij de import van genetisch veranderde gewassen.

Het kabinet richt zich allereerst op aanpassing van de regels in de EU, schrijven de minister Jacqueline Cramer (Vrom) en Gerda Verburg (LNV) aan de Kamer.

Naar de gevolgen voor de wereldhandel (WTO) van het toepassen van sociaal-economische criteria wordt nog onderzoek gedaan. De Commissie genetische modificatie (Cogem) stelde vast dat dit zeer complex is.

Nederland heeft voorgesteld om de teelt van transgene gewassen over te laten aan de EU-lidstaten. Bij de import van genetisch veranderde gewassen en producten zouden ook sociaal-economische criteria moeten worden betrokken.

Nu worden toelatingsaanvragen uitsluitend beoordeeld op de veiligheid voor mens en milieu, terwijl ook andere bezwaren tegen transgene toepassingen leven.

Het kabinet denkt dat op die manier de trage Europese besluitvorming over de toelating van transgene gewassen en producten kan worden doorbroken.

Een wijziging van de Europese toelatingsregels kan nog geruime tijd duren, erkent het kabinet. De Europese Commissie komt naar verwachting rond de zomer met nieuwe voorstellen.

De Kamer debatteert donderdagavond met beide bewindslieden over het gentechbeleid.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Jan

    De regering heeft immers bepleit om koploper te worden met het versneld opvoeren van gentechnologie en cisgenese. Dat we met kleine proefvelden al onze goede grond in de ruime omgeving ervan verpesten telde jaren niet mee. Dat we in de houdgreep worden genomen door patenten op lucht, water, aarde, en energie van chemie-giganten telde niet mee. Dat we de geneesmiddelen niet hebben om nieuwe ziekten door gentehnologie en cisgenese te behandelen wordt vergeten. Dat mogelijk de q-koorts is "verhard" door gentech.voer dat via mest weer op het land wordt uitgereden waardoor we nu ook aan q-koorts kunnen sterven "mag geen naam hebben". Ze rommelen maar wat aan daar in Den Haag. Ethiek, dat woord in de mond nemen na de ruiming van gezonde drachtige geiten? Ik laat liever onbekende dieven op mijn portemonnee passen. Pruters. Ze wisten niet eens het verschil tussen gentechnologie en nanotechnologie en gebruiken rapporten van de chemie als "onafhankelijke" documenten. Mijn broek zakt er vanaf.

  • no-profile-image

    Klaasje

    De COGEM stelt dat de effecten van de wereldhandel zeer complex is. Goh! De COGEM schrijft alleen datgene wat uitkomt en kan wetenschappelijke rapporten niet beoordelen. Ze herkent nl. alleen de pro-gentech wetenschappelijke rapporten als relevant en alle negatieve rapporten mbt gentech. "verdwijnen als sneeuw voor de zon" en sneller. Bovendien is de COGEM wars van inspraak en zeggenschap van de burger. Ze wil voorbijgaan aan de openbaarheid van bestuur (staat in haar Trendanalyse ) en vind de keuzevrijheid van de burger mbt gentech,. ook helemaal niks. Daarop wil ze verder studeren (lees: argumenten vinden om de keuzevrijheid voor de burger geheel af te schaffen). Deze regering heeft niks op met inspraak van burgers, met privacy en zorg voor burgers (mensenrechten). Het recht van het lege containerbegrip "economie" is alles wat telt (de financiële belangen van het netwerk van de ex-onderminister van landbouw uit Argentinië in omstreden tijden).

Of registreer je om te kunnen reageren.