Home

Achtergrond

Nederlandse komkommertelers naar Mechelse veilingen

De Mechelse veilingen breiden in 2010 het areaal komkommers uit met 46 procent.

De stijging is vooral toe te schrijven aan de komst van Nederlandse telers. Bij de veiling stopten 66 telers (7 procent van de telers), terwijl vijftien, voornamelijk Nederlandse, telers zich bij de veiling inschreef.

Door de komst van een aantal nieuwe komkommertelers zal de oppervlakte, waarop 1,2 of meer teelten komkommers worden aangeplant stijgen met 37 procent. Omdat de stijging vooral in de jaarrond teelt afspeelt, heeft het grote invloed op het totale areaal. De Mechelse veillingen zetten in 2009 ruim 36 miljoen komkommers af. Dat zal door de areaalstijging tot boven de 50 miljoen stijgen. De middenprijs op de Belgische veiling lag op 24 cent.

De stijging van het areaal komkommers staat op zich. Bij tomaten daalt het areaal van de Mechelse veilingen met 6 procent, vooral bij de middelvroege en korte teelten. Bij paprika daalt het areaal op de Mechelse veilingen met 8 procent. In 2009 steeg het areaal nog 15 procent. De arealen rode en gele kleur blijven wel vergelijkbaar met deze van 2009.

De Mechelse veilingen zien verder het areaal dat voorzien is van een WKK-installatie fors groeien van 48 procent naar 68. Ook dat is het gevolg van de komst van Nederlandse komkommertelers.

Of registreer je om te kunnen reageren.