Home

Achtergrond

Nederland haalt in 2009 meer kalveren uit Ierland

Nederland heeft in de eerste elf maanden van vorig jaar 67.000 kalveren ingevoerd uit Ierland.

Dat is tweeëneenhalf keer zoveel als in heel 2008 en ruim 60 procent meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van Bord Bia, de Ierse organisatie voor de agrarische en voedingsindustrie. De uitvoer van Ierse kalveren naar België nam vorig jaar met 125 procent toe tot 18.500 dieren.

De export naar Nederland is tot 28 november 2009 uitgekomen op 66.991 dieren. In 2008 lag dat aantal op 27.200, het jaar daarvoor op 41.058. Volgens Bord Bia halen Nederlandse handelaren meer stierkalveren uit Ierland nadat de handel vanuit Groot-Brittannië wegens de daar op grote schaal heersende runder-tbc is stil gevallen.

Volgens Gerard Brickley, manager van de vleesdivisie bij Bord Bia, zijn de vooruitzichten ook voor 2010 goed. "Alles wijst er op dat het jaar begint met een goede vraag vanuit Nederland." Ierland zag de totale uitvoer van levend vee afgelopen jaar vrijwel verdubbelen naar meer dan 300.000 stuks. Behalve Nederland namen ook Italië en Noord-Ierland meer levend vee van de Ieren af. Noord-Ierland was goed voor bijna 75.000 dieren, terwijl de rest van Groot-Brittannië nog eens bijna 10.000 dieren afnam.

Nederland komt dankzij de grote stroom kalveren op een tweede plaats gevolgd door de Italianen die in totaal bijna 52.500 stuks vee uit Ierland aanvoerden. Bij die Italiaanse afname gaat het voor het overgrote deel om speenvarkens. Spanje kocht 47.000 dieren uit Ierland waarbij het aandeel kalveren en jonge varkens vrijwel even hoog uitkomt.

Of registreer je om te kunnen reageren.