Home

Achtergrond 2 reacties

Natura moet je niet aan markt overlaten

Het rijk moet de realisatie van de EHS weer van de provincies overnemen, aldus Han Olff. Natuurbeheer kun je niet aan boeren en landgoedbazen overlaten. Dat experiment is mislukt.

Van de afspraken om nu de teruggang in biodiversiteit tot stilstand te brengen, is niet voldoende terecht gekomen. Biodiversiteit is niet alleen het aantal planten- en diersoorten in een gebied, het is een verzamelnaam waar ook de genetische variatie binnen die soorten en de verscheidenheid aan habitats onder valt.

Een grote VN-studie laat zien dat 70 procent van alle ecosysteemdiensten wereldwijd achteruitgaat en soorten nog steeds in een hoog tempo uitsterven. Ook in Nederland laat de Natuurbalans zien dat we nog steeds onvoldoende in staat zijn het verlies aan soortenrijkdom te stoppen.

2010 is wereldwijd uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit, omdat nu het verlies aan biodiversiteit tot stilstand zou komen. Dat spraken Europese leiders in 2001 af en wereldleiders in 2002. Nederland heeft tot nu toe onvoldoende aan z’n verplichtingen voldaan, onder meer omdat onvoldoende wordt beseft dat natuurbeheer vooral een overheidstaak is.

Het belangrijkste is dat we onze Nederlandse ecologische hoofdstructuur (EHS) op tijd voltooien, volgens de internationale richtlijnen van Natura 2000. Hierin staat voor welke soorten en habitats Nederland vooral een verantwoordelijkheid heeft. Als onze regering achterover blijft leunen, ontstaat niet snel genoeg een netwerk van natuurgebieden, waarmee het verlies aan biodiversiteit kan worden gestopt. Het rijk moet de verantwoordelijkheden voor de realisatie van de EHS weer van de provincies overnemen en niet langer afwachten tot boeren en landgoedeigenaren natuurbeheer meer serieus gaan nemen (uitzonderingen daargelaten). We moeten inzien dat dat experiment is mislukt.

Natuurbeheer kun je niet aan de markt overlaten. Het rendabel runnen van een modern landbouwbedrijf en grootschalig natuurbeheer gaan nu eenmaal niet hand in hand. Het officiële standpunt van het kabinet is weliswaar dat de EHS in 2018 gereed moet zijn. Maar achter de rug van de rest van het kabinet lobbyden premier Balkenende en minister Verburg bij Barosso om afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid. Balkenende stelt zich op dit beleidsterrein niet op als premier, maar probeert partijpolitiek te bedrijven. Ik vind dat zeer bedenkelijk. Ook hij moet het jaar van de biodiversiteit heel serieus nemen.

Han Olff is hoogleraar ecologie en natuurbescherming aan de Rijksuniversiteit Groningen

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  EHS en

  Als het rijk de realisatie van de EHS weer overneemt van de provincies veranderd er helemaal niets. Beide hebben hetzelfde beleid. Rijk en provincies leunen achterover. Een boer moet zichzelf melden als hij zijn grond wil verkopen of mee wil doen aan natuurbeheer. Hij moet een zeer uitgebreide aanvraag indienen en krijgt een taxateur op bezoek die waarschijnlijk een lagere prijs zal noteren als waar de buurman het direct voor wil kopen.
  Voor realisatie van de EHS is stimulerend beleid nodig. Verdubbel of verdrievoudig de toeslagrechten voor een boer die meedoet met natuurbeheer in de EHS. Met fatsoenlijke financiele prikkels komt die EHS er snel.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Oh jee,NM en SBB voelen zich in de kuif gepikt. Ze hebben niet meer het alleenrecht op gronden voor hun brandnetelwoestijnen en ze beginnen weer te bleren als verwende kinderen

Of registreer je om te kunnen reageren.