Home

Achtergrond

Nare aanpak Natuur en Milieu

Organisatie schiet haar doel voorbij in een pleidooi te komen tot duurzame landbouw.

De Stichting Natuur en Milieu (SNM) wil een duurzame landbouw in Nederland. In een brochure die ze vorige week uitbracht, schetst ze haar toekomstbeeld. Duurzame landbouw definieert de stichting als een kansrijke, economische sector zonder verspilling en vervuiling, die het klimaat, de biodiversiteit en het landschap niet aantast. Wat dat betekent? Leest u maar even mee: ‘De melkveestapel is kleiner geworden, de varkens- en pluimveehouderij zijn flink gekrompen.’

Wat een onzin! Alsof de SNM zelf bepaalt dat er voor veel varkens- en pluimveehouders geen plaats is in een duurzame landbouw. Er is niets mis met kritische kanttekeningen. Het is zelfs goed een debat aan te zwengelen over een zo belangrijk thema als duurzaamheid. Maar door al bij voorbaat de oplossing te formuleren schiet ze haar doel voorbij.

Dat doet ze ook door de Nederlandse landbouw neer te zetten als een onwillige sector. Die zich verschuilt achter wat ze de vijf landbouwmythen noemt: landbouw is de motor van de economie, Nederlandse boeren voeden mede de wereld, boeren zijn overbelast en moeten aan veel regels voldoen, boeren onderhouden het landschap, de Nederlandse landbouw produceert al milieu- en diervriendelijker dan elders. Natuur en Milieu roept zelfs iedereen op om via www.meldmythenanoniem.nl meer mythen te spuien.

De SNM hanteert zélf mythen. Zo stelt ze dat het qua milieudoelen ‘ontbreekt aan duidelijke regels, uitvoering en handhaving’. Je kunt vinden dat bestaande regels niet ver genoeg gaan. Maar stellen dat het eraan ontbreekt is onzin. Ook op de visie van de SNM op export, regionale kringlopen en een overheid die milieuvervuiling subsidieert valt het nodige af te dingen.

Hoe de stichting haar doel denkt te bereiken door vooraf al te pleiten voor krimp van de veestapel en het publiek op te roepen mythen in de landbouw te ontzenuwen is mij absoluut een raadsel.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.