Home

Achtergrond 7 reacties

Meerdere provincies verbieden of beperken jacht

Door het winterse weer verbieden of beperken veel provincies de jacht.

Het voedsel is schaars en er zijn weinig schuilmogelijkheden voor de dieren. De provincies Drenthe en Groningen sluiten per direct de jacht op de wilde eend, fazant, haan, houtduif, haas en konijn.

In Drenthe geldt het sluiten van de jacht voor de verleende vrijstellingen die via de Flora- en faunawet zijn verleend voor verjaging met ondersteunend afschot van de kol- en grauwe gans en smient.

De provincie Brabant sluit per 9 januari de jacht op de wilde eend. Als de huidige weersomstandigheden aanhouden, overweegt de provincie om de jacht compleet te sluiten en enkele ontheffingen op te schorten.

De jachtverboden gelden in eerste instatie tot 31 januari. Mocht het weer voor die tijd verbeteren, dan wordt de jacht weer vrijgegeven.
Maandag besloot de provincie Limburg al tot een jachtverbod. De provincies Friesland, Gelderland en Overijssel beraden zich nog over de situatie. Zeeland staat jagen nog steeds toe omdat hier beduidend minder sneeuw ligt dan in de rest van Nederland. De Partij voor de Dieren is het daar niet mee eens en vindt dat Zeeland direct een jachtverbod in moet stellen.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  anti

  Is al bekend wanneer het ruimen van jagers begint en in welke provincie???

 • no-profile-image

  Delfin

  Beste R. Stockman, het is juist de provincie die de jacht bevordert. Zij zijn niet in staat om een deugeljke schadevergoeding uit te keren. Het faunafonds heeft gewoon te weinig geld. De provincie eist gewoon dat er eerst gejaagd moet worden voordat uberhaubt schade wordt uitgekeerd. En wat is immoreler, bijstandsmoeders geen geld meer geven of ambtenaren met 30% salaris korten ten gunste van de dieren die schade veroorzaken? Ook de overheid (wij als samenleving) kunnen het geld maar een keer uitgeven. En dan moeten er keuzes gemaakt worden.

 • no-profile-image

  verbaasde

  De jacht op haas sluit ELK jaar op 31 december! Het is dus nogal dubbelop om de jacht op haas nu te sluiten.
  De knjv heeft eergister de provincie,s aangeraden om de jacht te sluiten. Dus Rita,provincies luisteren NIET naar jagers.
  Agrariers worden lang niet overal voor gecompenseerd als ze wildschade hebben.
  Eerst moeten ze dieren verjagen(met ontheffing) als dat niet helpt mogen ze jagers inschakelen,vervolgens vindt het Faunafonds ergens een kleine onvolkomenheid en betalen ze niet uit.(dit is helaas heel vaak de realiteit.
  Overigens ben ik het volledig met je eens dat jagen onder deze omstandigheden immoreel is.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Delphin, het is immoreel en onbeschaafd wat het CDA gedaan heeft. Deugdelijke jacht en faunawetgeving welbewust kapot maken en in handen leggen van onbekwame provinciale ambtenaren. Dat is dé manier om in een klein klotelandje als het onze de hele natuur en fauna naar de mallebiezen te helpen. En daarmee is men al een heel stuk op streek! Vandaag zag ik bijvoorbeeld op een maisakker pal tegen de rand van het Nationaal Park de Groote Peel een ganzenschiethut staan. Er komen daar vrijwel uitsluitend Toendra- en taigarietganzen voor. Soorten waarop helemaal niet gejaagd mag worden. Bovendien kan er op maisstoppel helemaal geen schade zijn. Ergo: plezierjacht. En dat is ingevolge de Flora- en faunawet verboden. De Groote Peel is eigendom van SBB en ligt in de provincie Limburg. Maar kennelijk malen noch de provincie noch SBB erom dat er daar door hobbyjagers op beschermde dieren geschoten wordt. De hut staat langs de Kokmeeuwweg t.h.v. huisnr 12. Dit voor het geval er een handhaver wakker wordt en handhavend wil gaan optreden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ach beste Verbaasde Lezer en vriend Anti Jacht, als jullie toch eens wisten wat er allemaal immoreel is aan bepaalde mensen. Breek mij de aan de ketting gelegde mestkar niet open op de A1 bij Bremen. Want dan krijgen jullie een poepie te ruiken waar een lading kippendrek nog niks bij is. Het is inderdaad onweidelijk om nu te jagen, dat staat buiten kijf. Maar dat hoeft hier niet naar voren te worden gebracht door iemand die eigen volk lafhartig in de rug aanvalt! En die daarmee de goede zaak tegen de jacht vreselijk veel schade heeft berokkend. Weg wezen dus Rita, anders komt er een pack Bordercollies achter je aan! Castor, Bello, Sultan, Baron, Fikkie. Vat ze!

 • no-profile-image

  R.Stockmann

  In het wild levende dieren zijn van ons allemaal - res nullius- totdat zij zijn geschoten. Dan zijn zij eigendom - de buit - van de jagers.
  Provincies zijn belast met de uitvoering van de Flora- en faunawet. Het is onbegrijpelijk dat provincies ongemotiveerd alleen luisteren naar de wensen van jagers die zich verschuilen achter de leugen dat zij schade aan het bestrijden zijn. Mocht er onverhoopt schade zijn, dan worden agrariërs gecompenseerd door het Faunafonds. Daar betalen wij allemaal aan mee.
  Het onder deze winterse omstandigheden jagen of laten jagen is immoreel.

 • no-profile-image

  REDACTIE AGD: deze discussie is zojuist door of met uw medeweten omgevormd tot een fakeforum met teksten die letterlijk gekopieerd zijn uit fora die gehouden werden in winter 2009/10. De enige die hier achter kan zitten is de hufterige Achterhoekse lafbek die zich al bijna een jaar lang als 'jagertje' uitgeeft en die helemaal niet op een Hoogzit of in een 'Knus Huisje', maar botweg op uw redactie domicilie houdt. Dit moet meteen stoppen, want zulk soort gedrag staat op zeer gespannen voet met de erebeginselen van het journalistiek handelen. En het is bovendien manipulatief en feitenverdraaiiend.Als dit de nieuwe koers van AGD is, dan mag wat mij betreft dit medium nog vanavond ophouden te bestaan!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.