Home

Achtergrond

Meer rek in Natura 2000

Gebruik de briefwisseling tussen premier en Barroso om impasse te doorbreken.

Natura 2000 houdt de gemoederen al maanden bezig. Onder het mom van ecologie (bescherming biodiversiteit) komt de economie in het gedrang. De bedrijfsontwikkeling van bedrijven nabij natuurgebieden zit op slot. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. De briefwisseling tussen premier Balkenende en EU-Commissievoorzitter Barroso over Natura 2000, waar de Volkskrant begin januari over berichtte, biedt die mogelijkheid.

In juli vorig jaar vroeg Balkenende aan Barroso om versoepeling van het beleid rondom Natura 2000. In essentie kwam zijn betoog er op neer dat de EU-richtlijnen die ten grondslag liggen aan Natura 2000 – de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitat-richtlijn uit 1992 – toe zijn aan een herziening. Ze zijn te oud, waardoor Natura 2000 veel te rigide is. Ze houden teveel rekening met ecologische belangen en te weinig met economische belangen. Balkenende legt de bal dus bij de EU: versoepel de richtlijnen.

Het antwoord van Barroso was glashelder: we gaan niets veranderen. Binnen de huidige EU-richtlijnen is voldoende ruimte voor bescherming van biodiversiteit (ecologie) én economische ontwikkeling. Als dat in Nederland niet lukt, ligt dat aan jullie en niet aan de EU-richtlijnen. De Commissievoorzitter gaat zelfs zo ver dat hij de mogelijkheid oppert van het aanvragen van derogatie (uitzondering) voor plannen of projecten.

De reacties buitelden vervolgens over elkaar heen. Natuurorganisaties voelden zich gesteund door Barroso: goed dat hij zijn poot stijf houdt! LTO benadrukt dat de impasse rondom Natura 2000 vooral komt door de ‘te stringente en fundamentele uitleg’ van de Nederlandse overheid en de Raad van State.

Als boer wil je eindelijk eens weten waar je aan toe bent. Als Barroso aangeeft dat er voldoende rek is, moet het kabinet die opzoeken. Desnoods via een derogatie. Als dat bij de EU-nitraatrichtlijn kan, waarom dan niet bij Natura 2000!

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.