Home

Achtergrond

Meer nuchtere kalveren geïmporteerd in 2009

De vleeskalversector heeft vorig jaar meer nuchtere kalveren geïmporteerd dan vorig jaar.

De invoer steeg met ruim 6 procent naar 808.297 dieren. Dat blijkt uit importcijfers van het Productschap Vee en Vlees (PVV). De toename komt vooral door een grotere import in de tweede helft van het jaar. In de eerste maanden van het jaar nam de invoer juist af in vergelijking met 2008. Na de zomer trok de import echter aan en werden veel meer nuka’s geïmporteerd.

Vergeleken met vorig jaar vonden er veel verschuivingen plaats in herkomstlanden. In voorgaande jaren speelden Engeland en Frankrijk een aanzienlijke rol. Om veterinaire redenen viel deze handel echter stil. Daardoor verdubbelde de invoer vanuit Ierland en ook Estland en Letland sprongen in het gat.

Ook andere Oost-Europese landen exporteerden meer kalveren naar Nederland. Een uitzondering is Roemenië, de invoer uit dit land werd bijna gehalveerd. De belangrijkste leverancier blijft Duitsland, met 45 procent van de import. De toename komt vooral door een kleiner percentage Nederlandse nuka’s, niet door een productiestijging.

In tegenstelling tot de import van jonge kalveren nam de export van kalfsvlees namelijk juist af. Vorig jaar werd 172.814 ton vlees geëxporteerd, bijna 17 procent minder dan in 2008. Daarbij moet opgemerkt worden dat in 2008 al het kalfsvlees mee werd genomen in de PVV-cijfers. Sinds vorig jaar mag vlees van dieren ouder dan acht maanden in het buitenland niet als kalfsvlees verkocht worden. De exportcijfers over 2009 hebben alleen betrekking op dieren van acht maanden of jonger.

De verhouding tussen de verschillende exportbestemmingen is in het afgelopen jaar nauwelijks veranderd. Italië neemt met 71.144 ton verreweg het meeste Nederlandse kalfsvlees af, op afstand gevolgd door Duitsland en Frankrijk. De uitvoer naar alle landen daalde in 2009, met Spanje en Portugal als uitschieters.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.