Home

Achtergrond

MINAS-aanslag gedeeltelijk terecht opgelegd

In een principiële procedure is de rechtsgeldigheid van de MINAS-wetgeving aangevochten.

De varkenshouder kreeg niet geheel gelijk. Met het niet kunnen afvoeren van uitgezakte en ingedikte mest op de bodem van de mestputten wordt geen rekening gehouden volgens de rechter.

De varkenshouder stelde dat het fosfaatoverschot, en daarmee de naheffingsaanslag, wordt in haar geval veroorzaakt door de in de mestkelders achterblijvende, ingedikte, mest en door de omstandigheid dat met varkens die met brijvoer gevoerd worden meer fosfaat wordt afgevoerd dan waarmee bij de diernormen rekening wordt gehouden. Beide oorzaken zijn wetenschappelijk aangetoond en met deze omstandigheden moet alsnog rekening worden gehouden. De eind 2003, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998, ingevoerde nieuwe diernormen en de verlenging van de verrekeningstermijn bieden belanghebbende onvoldoende soelaas. De ingedikte mest in de kelders zal uiteindelijk pas na sloop van de opstallen, kunnen worden afgevoerd. Zij heeft, hoewel de bedrijfsvoering daartoe geen aanleiding gaf, 82 hectaren grond moeten huren om het overschot weg te werken. Het aanhouden van de wettelijke voorschriften leidt in haar geval tot een willekeurige en onredelijke heffing. Voorts wist zij, aldus nog steeds belanghebbende, bij de invoering niet wat haar rechten en plichten waren onder de Minaswetgeving. Het jaar 1998 moet worden gezien als een proefjaar. Zij kon haar juridische positie niet bepalen en dat is in strijd met de communautaire beginselen van rechtszekerheid en rechtsbescherming. Tot slot stelt belanghebbende dat de invoering van de onderhavige heffing in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Met deze stellingen was de rechter het niet eens. Met het niet kunnen afvoeren van uitgezakte en ingedikte mest op de bodem van de mestputten wordt geen rekening gehouden. Ook is er volgens de rechter geen strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM en de communautaire beginselen. Wel wordt de naheffingsaanslag herzien op grond van de met terugwerkende kracht ingevoerde nieuwe diernormen.

Meer informatie: LJN: BK8686, Gerechtshof Arnhem , 03/02015

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.