Home

Achtergrond 1 reactie

Letter of waan van de wet

Het Europese Hof van Justitie vindt dat de toeslagrechten bij de pachter horen. Dat zegt het Hof in antwoord op vragen die het Pachthof heeft gesteld.

Het Europese Hof ziet de toeslagrechten als inkomensondersteuning voor de boer, om hem een redelijk inkomen te garanderen. Het standpunt was te verwachten: eerder sprak de Europese Commissie dezelfde visie uit.

Het lijkt logisch dat de pachter eigenaar is van de toeslagrechten. Hij kreeg de rechten op basis van de gewassen en de dieren die hij in de referentiejaren had. De waarde van de rechten zijn hiermee gebaseerd op het ondernemerschap van de pachter. Tegelijkertijd is het aantal toeslagrechten afhankelijk van de oppervlakte van het bedrijf, waarmee de verpachter ook invloed heeft gehad. De verpachter houdt graag zeggenschap over de toeslagrechten, voor een volgende pachter.

De discussie lijkt op de quota-discussie. Voor de toepassing van het pachtrecht zijn zowel melk- en bietenquotum als toeslagrechten vermogensrechten. Hiervoor geldt dat bij het einde van de pacht de rechten tegen vergoeding aan de verpachter worden overgedragen. De grote vraag is wat het Pachthof doet: kijken naar de letter van de wet of naar de doestelling van de wet. Voor de individuele boer lijkt de doelstelling van de wet gunstiger. Het Pachthof zal het besluit nemen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Freek

    Bijzonder dat zelfs het agrarisch dagblad stelt dat de verpachter bijgedragen heeft aan het tot stand komen van toeslagrechten. De verpachter heeft de grond uitgegeven met als enige eis dat de pachter het als een goed landbouwer moet beheren. Er is geen verplichting tot de teelt van welk gewas of diersoort ook. De pachter is vrij om er lama's te laten lopen of afrikaantjes te telen. Het is derhalve louter aan de pachter dat er toeslagrechten opgebouwd zijn. De verpachter is voor de inbreng van zijn grond gecompenseerd door de betaalde pacht. Het is gaat de verpachters niet om de toeslagrechten, maar om de waarde daarvan. De toeslagrechten worden door de verpachter verkocht (aan de meest biedende) of ze worden ingebracht in de te verpachten grond waarna de nieuwe pachter er middels de pacht voor mag gaan betalen of het zit in het opstapgeld. Ik weet genoeg voorbeelden waarbij het melkquotum los van de grond is verkocht door de verpachter. De hele argumentatie heeft niets te maken met het bij de grond houden van rechten. De rechten zijn gewoon op de markt te koop dus als hij dat nodig vind dan kan de verpachter de rechten kopen, net als ieder ander.

Of registreer je om te kunnen reageren.