Home

Achtergrond

LTO wil fritesindustrie betrekken in hoorzittingen

De LTO-vakgroep Akkerbouw wil dat de fritesketens worden betrokken in de parlementaire hoorzittingen die de Tweede Kamer gaat houden over de prijsvorming in de voedselketen.

Volgens de vakgroep zal dat leiden tot interessante bevindingen en geeft het inzicht in het functioneren van de markt. Dat schrijft de vakgroep in een brief aan de vaste kamercommissie voor landbouw. De Tweede Kamer wil de hoorzittingen houden omdat de onderzoeken die eerder zijn gedaan door het onderzoeksinstituut LEI en de Nederlandse Mededingings Autoriteit onvoldoende inzicht hebben gegeven in de prijsvorming in de voedselketen en welke marges de verschillende schakels verdienen.

De vakgroep juicht het voornemen van de kamer toe. "De LTO-vakgroep onderschrijft het belang van inzicht in het krachtenveld dat leidt tot de totstandkoming van de prijs in agrarische ketens", schrijft vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra in de brief.

Volgens de vakgroep is de fritesindustrie een belangrijke sector voor de hoorzittingen. Haanstra: "Alle mogelijke schakels in de voedselketens spelen daarin een rol: primaire producenten, groothandel, verwerkende industrie en detailhandel."

Bovendien is de fritesaardappel nooit opgenomen in een gemeenschappelijke marktordening van de EU, schrijft Haanstra. "De fritesketens zijn bij uitstek een voorbeeld van agrarische ketens zoals die functioneren volgens een gedereguleerde markt. Helder inzicht in het functioneren daarvan zal zeker van dienst zijn in de discussie over het landbouwbeleid van de toekomst."

Of registreer je om te kunnen reageren.