Home

Achtergrond 1 reactie

Kabinet zoekt naar flexibiliteit Natura2000

Het kabinet gaat meer ruimte en flexibiliteit zoeken in de uitleg van de Europese richtlijnen voor Natura2000.

Dat is de belangrijkste uitkomst van een urenlang debat dat de Tweede Kamer gisteravond heeft gevoerd over de briefwisseling van vorig jaar tussen premier Balkenende en voorzitter Barroso van de Europese Commissie.

In tegenstelling tot de meeste Kamerfracties gaven Balkenende en de meegekomen ministers Verburg (LNV) en Cramer (Vrom) een positieve uitleg aan de reactie van Barroso op de brief van Balkenende die vroeg om herziening van de Europese richtlijnen. De bewindsliezen beschouwen Barroso’s brief als een bevestiging dat binnen de Europese richtlijnen meer flexibiliteit mogelijk is dan tot nu toe aangenomen.

De belangrijkste conclusie uit de brief is volgens minister Verburg dat alle economische ontwikkelingen zijn toegestaan mits aangetoond dat ze niet schadelijk zijn voor de natuur. Tot nu toe wordt er van uitgegaan dat alle ontwikkelingen zijn verboden tenzij is aangetoond dat ze onschadelijk zijn. Deze omgekeerde benadering wil de minister omzetten in beleid.

Het kabinet wordt daarbij aangemoedigd door twee moties die werden ingediend door de VVD en de SGP. In verschillende toonaarden verzoeken die de regering om herziening of 'herneming' van de Natura2000-gebieden.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    Balkenende kan een brief of rapport op verschillende manieren lezen en uitleggen,wat was nou de bedoeling van Veerman geweest om al die 162 gebieden aan te wijzen ?

Of registreer je om te kunnen reageren.