Home

Achtergrond

Kabinet scherpt emissie-eisen stookinstallaties tuinbouw aan

De emissie-eisen voor stookinstallaties, onder meer in de glastuinbouw, worden verder aangescherpt.

Tegelijk worden regels voor veiligheid, onderhoud en keuring van de installaties geschrapt.

Dat staat in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees), dat minister Jacqueline Cramer (Vrom) in het Staatsblad heeft gepubliceerd. Het besluit wordt op 1 april 2010 van kracht.

De aanscherping van de emissie-eisen was al eerder aangekondigd. Het betreft eisen ten aanzien van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en (fijn)stof.

De strengere normen gelden in eerste instantie voor nieuwe installaties; voor bestaande installaties geldt een overgangstermijn van acht jaar. Voor glastuinders in het Westland, die CO2 van Shell betrekken via Ocap, geldt een langere overgangsperiode van zo’n tien jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.