Home

Achtergrond 39 reacties

Jachtverbod geldt nu in bijna heel Nederland

In elf provincies in Nederland is de jacht op klein wild tijdelijk verboden in verband met de aanhoudende kou.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is alleen in Zeeland geen sprake van een jachtverbod. "Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren; Zeeland heeft bijna geen last van de sneeuw'', aldus de woordvoerder vandaag.

De jagers in de andere elf provincies mogen nu tijdelijk niet jagen op de mannetjesfazant, de houtduif, de wilde eend en het konijn. Door de sneeuw en het bevroren water hebben de dieren moeite met het vinden van voedsel. Jagers kennen normaal gesproken al bij sneeuwval de regel dat ze geen sporen in de sneeuw mogen volgen.

In bijna alle provincies is de ontheffing voor de jacht op de smient, de grauwe gans, kolgans, knobbelzwaan en meerkoet ook tijdelijk opgeschort. "Alleen in Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt dat niet.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Veehouder

  Anti jacht je bent op de verkeerde plek je beklag aan het doen. Ga naar de overheid toe, daar zijn ze volop bezig met de jacht op geiten

 • no-profile-image

  pestvogel

  Dierenliefhebber,Dank je,eindelijk een rationele reactie. En storm, Waar het jou aan ontbreekt?: rationeel denken,visie en gebrek aan kennis over hoe het allemaal werkt in de natuur.
  Jullie soort mensen laat liever een dier een "natuurlijke dood sterven"(ander woord voor KREPEREN na een dagen of wekenlange doodsstrijd) dan op rationele gronden en professioneel een dier doden met een gericht schot.Nederland is te klein voor zelfregulatie.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Pestvogel, louter en alleen bekeken naar dieren die groter zijn dan een Ree zouden er overpopulaties kunnen ontstaan bij inrastering in te kleine ecologische oppervlakte-eenheden. Dus Edelherten in de Oostvaardersplassen was ecologisch en populatiedynamisch gezien van meet af aan grote idioterie. Maar toevallig hoorde ik Harm de Jong, toenmalig SBB-natuurbeschermingsconsulent Flevoland, al in 1993 in een radioprogramma hoopvol uitroepen: "en als de polulatie aanslaat dan kunnen we misschien op termijn middels afschot.........!" Kijk, tegen dat soort koehandel met jachtbuit ben en blijf ik sterk gekant. Want dat dient enkel het doel van de jager. In principe zouden de Koninklijke Houtvestrijen Het Loo in vrije samenhang met andere grote gebiedseenheden zoals Vierhouterbos, Deelerwoud, Staatswildreservaat Ugchelen-Beekbergen, Planken Wambuis en Hooge Veluwe groot genoeg moeten zijn om zowel herten als zwijnen zich natuurlijk te laten ontwikkelen. Want er wordt op de Veluwe d.m.v. afschot al sinds jaar en dag een kunstmatig hoge reproductie geforceerd. Als de dieren zich normaal kunnen bewegen in uitgestrekte ecotopen dan zal er waarschijnlijk nooit meer van overpopulaties gesproken kunnen worden. Voor een goed begrip: ik moet niks hebben van de waanzingedachte om herten (en zwijnen) door de Flevopolders, de randmeren, over de Veluwe en de grote rivieren naar het Schwarzwald te laten trekken, zoals sommige volstrekte gekken willen. Dat kon een eeuw geleden al niet meer, laat staan in onze tijd. En voor wat betreft de Ree: ik ben en blijf van mening dat de reeënstand in ons land schandalig laag is. Met uitzondering dan van de Flevopolders (waar er ook exoirbitant veel worden afgeschoten) en gebieden zoals NW Overijssel, De Friese Wouden, Drenthe en Noordoost Groningen. Het is mijn mening dat afschot absoluut niet nodig is om een gezonde populatie in stand te houden. De Ree is een natuurlijk component van onze inheemse fauna en er is geen enkele reden om daarop een soortement van 'geweienbeheer' uit te oefenen. Mocht er een Ree zodanig gewond of verzwakt raken dat er van een lijdenssituatie sprake is, dan vind ik het correct om zo'n dier uit het lijden te verlossen. Maar omdat ik de nodige Reeën heb gezien met afgeschoten poten, oren, geweistangen en uitgeschoten ogen betwijfel ik of hobbyjagers daarbij een taak moeten vervullen.

 • no-profile-image

  piet

  Zeg Herkauwer, dit is wel een boeiend referaat maar het gaat hier om het stoppen van de jacht vanwege het winterweer. Dat valt nu wel weer even mee, maar er kan nog van alles komen natuurlijk. Ben benieuwd of de jagers met dit dooiweer morgen weer beginnen te zeiken dat ze wel weer kunnen gaan knallen. Verburg vindt dat allang goed, want zij haat leven dat niet gecontroleerd exploitabel is. "Onnute meevreters", noemt zij dat.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Herkauwer, je noemt een heel belangrijk punt. Doordat de FLORA- EN FAUNA WET door toedoen van het CDA is verworden tot een KILLINGFIELD-DOCUMENT en jagers er niet voor schromen om vanuit de auto op de openbare weg op ganzen te schieten of zelfs het land in te rijden, is een ronduit alarmerende situatie ontstaan. Vroeger kende ik gebieden zoals de noordelijke polders in de Brabantse Biesbosch waar stuctureel vanuit auto's werd geschoten zodat ganzen daar meteen opvlogen voor iedere auto die langzaam kwam aanrijden of stopte. Tegenwoordig is dit schering en inslag in ontelbaar veel gebieden waar Siberische ganzen hun vaste overwinteringgebieden hebben. Dit is niet langer te tolereren. Al in de jaren '60 wees toenmalig directeur Michaelis van de KNJV er op dat er in een land met zoveel auto's als het onze (toen al!) geen rust meer zou zijn voor de dieren als ganzen bedacht moesten zijn om vanuit auto's beschoten te worden. Onder de volstrekt onbeschaafde KNJV-leiding van Alferink en Lulof is er thans dus daadwerkelijk zo'n situatie ontstaan, onder het leugenachtige mom van schadebestrijding of - preventie! Het is zaak dat hieraan ten spoedigste een einde komt. Ons land ratificeerde talloze overeenkomsten, verdragen en conventies ter bescherming van onze Euraziatische trekvogelpopulaties. Ook het CDA is gehouden om die beleidslijnen na te leven.

 • no-profile-image

  Een dierenliefhebber

  Wat een wereldvreemde idioten hier onder mij,zeg!
  We willen natuur,we willen scharrelproducten,maar er mag niet gejaagd worden.
  Juist met deze langdurige koude zullen jagers er op uit moeten gaan om zwakke dieren uit hun lijden te verlossen.
  Overschotten in de natuur zijn bedoeld om andere dieren of mensen te voeden of te kleden.
  Mensen raken steeds verder weg van de natuur met hun emotionele gedoe.
  En per saldo gaat dat dus ten koste van de natuur,dieren en mensen.
  Snap je dit niet? Lees dan; <>

 • no-profile-image

  herkauwer

  Pestvogel, ik bedoel natuurlijk geen herten, reeën en varkens. Kan me niet voorstellen dat die dieren na een paar weekjes sneeuw en kwakkelvorst al aan het creperen zijn. Net zo min als hazen, konijnen, duiven, fazanten, eenden en ganzen. Als er al wilde dieren in de problemen komen dat is dat een gevolg van aanschot of structurele uitputting door hobbyjagers, die zich zo graag als Faunabeheerder en Schadebestrijder uitgeven. Laten jagers alsjeblieft thuis blijven, dan verstoren ze ook de dieren niet tijdens de koude perioden. Hier in de polder vliegen de ganzen bijvoorbeeld op voor iedere auto die langzaam over een weg komt aanrijden. Zelfs over drukke doorgaande wegen! Omdat die schurftige Fbe-ers vanuit de auto en vanaf de openbare weg op onze beschermde Siberische wintergasten knallen. Zogenaamd om preventief afschot te bedrijven. De Hufterigheid ten top in een met auto's vergeven land als het onze. De dieren vinden nergens rust meer, vliegen van hot naar her en zo zijn jagers de aanstichters voor werkelijke schade en overlast op kwestbare percelen! Ik heb niks tegen waarachtige professionele lieden die in werkelijk schrijnende gevallen dieren uit hun lijden verlossen, maar daar houd het wat mij betreft mee op. En dan praat ik over winters van het kaliber 1962/63, 1978/79 en 1985/86, misschien ook nog 1995/96.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dierenliefhebber, blijf alsjeblieft waar je bent en houd jouw onzinpraat voor je. Er is geen jager voor nodig om 'zwakke dieren uit hun lijden te verlossen!" Talloze 'zwakke dieren'zijn juist zwak geworden omdat zij door zo'n hufter zijn aangeschoten. De natuur zorgt, indien nodig, verder zelf wel voor de opruiming. Ooit weleens van vossen, marters, bunzings, haviken, buizerds, zilvermeeuwen, mantelmeeuwen en ander nuttige roofdieren gehoord? En als dieren écht in de problemen zijn dan is er in ons beschaafde land gelukkig de dierenambulance. Daar komt dan hoogstens een verlossende injectie en geen moordlustig dubbellloops schot aan te pas. Kijk vooral maar eens naar de foto's die Martijn de Jong in De Volkskrant heeft gepubliceerd. Kun je zien wat voor een harteloze kampbeulen jagers zijn! Bij Amstelveen: dus vlakbij de stad!

 • no-profile-image

  anti

  Kom net terug uit het veld. Ze zaten weer op hun kansel met hun prostaatdruipertjes en hun swarovski kijkers in de aanslag. ik gun ze dan nog niet eens een natuurlijke dood. Heb even een paar rotjes af laten gaan, dus dat reewild komt vandaag niet meer terug. Kunnn ze naar huis om een nieuw incootje aan te trekken. ik ga morgen weer terug.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Anti, Je haalt de puntjes een beetje door elkaar.Wat is dan wel een goede definitie van een dierenliefhebber?En jou punt8,in de Achterhoek wordt niet de wet voorgeschreven door religieuze partijen, De Achterhoek is zelfs redelijk "rood".
  En wat insinueer je met "in de Achterhoek.....die de naam Achterhoek eer aan doen"??

 • no-profile-image

  Renée

  Wat zou de reden zijn dat het zo lang geduurd heeft? Al in december is er een oproep gedaan om de jacht, gezien de extreme weersomstandigheden, in ieder geval tijdelijk te verbieden. Ondanks de sneeuw en de vorst is er nog veel gejaagd. Wat zijn dit voor mensen? Weerloze en verzwakte dieren afknallen voor het plezier in dit soort omstandigheden.

 • no-profile-image

  anti

  @Melkveehouder Achterhoek. Punt 1. Dierenliefhebber is niet iemand zoals die vent uit de stad. Punt 2. Maakt het iets uit hoe groot het embryo is?? Rond half maart, als er nog steeds geiten worden geexecuteerd door jagers, zijn de embryo's heel veel groter. Maak mij niets wijs over jacht. (Infiltreerde er jaren) Punt 3. Voor het executeren van, vaak bijgevoerde reegeiten, bestaat geen humanitaire periode. Punt 4. Wie om een scheldkanonade vraagt, kan er eentje krijgen. Geen probleem. Daarvoor is mijn kennis tav jacht (lees moord) te groot. Punt 5. Reeen fourageren ook op NIET boerenland. Maar fourageren staat los van deel uitmaken van een eco-systeem. Fourageren is een noodzaak, voor zowel mens als dier. Bij mensen maakt fourageren deel uit van een economisch systeem. Punt 6. Wild dient niet losgemakt te worden uit een eco-systeem, net zoals mensen niet losgemaakt kunnen worden uit een economisch systeem.
  Punt 7. Gezien het feit dat de FF-wet door het CDA volledig is uitgekleed door hun eigen jagers in die partij, wordt het tijd dat er partijen zijn die opkomen voor de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren en een eind maken aan deze volstrekt onnodige dierenmoord in ons land. Dat zal na de volgende verkiezingen dan ook gaan gebeuren. Punt 8. In de Achterhoek houdt men er wel meer bepaalde opvattingen op na, die de naam Achterhoek eer aandoen. De religieuze partijen, die daar de wet voorschrijven, zijn vaak niet meer van deze tijd. Dit is ACHTERhaald. Ook binnenkort in de ACHTERhoek.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jawel Joppe. Jagers hebben het ook over "WEERBAAR WILD"! En dat "SPREKEN ZIJ AAN" middels een buks met Swarovski- telescoopvizier. Vanaf een KANSELl! Zij BEHEREN hun jachtbuit en schieten die daarom als het even kan KICKDOOD! Ja, het is me een zootje BOS-,HEIDE- en BEEMDBRALLERS!

 • no-profile-image

  pestvogel

  Herkauwer, je hebt gelijk wat betreft schieten vanuit auto,s Niet te tolereren en ook niet toegestaan volgens de wet. Dus aanpakken die hap. Ik doel met mijn idee op het beheren van die grote dieren, mijns inziens ben je te laat als je een dier uit z,n lijden moet verlossen. Is er werkelijk iets mis met het tijdig ingrijpen in een(nog gezonde) populatie?Dus voor de hele zaak door overpopulatie verhongerd of sterft aan ziektes?Ben je het niet met me eens dat Nederland te klein is voor "zelfregulatie"?

 • no-profile-image

  anti

  @@@wipstaartje: je weet het toch.....Anti Jacht heeft alleen maar goede ideeen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Iets te kort door de bocht Herkauwer,Je voorbeeld van het oude mens is nou net wat jij afgelopen week voorstelde bij de dierenambulance en wilde dieren:Totale stress en shock.Ik heb het ook onbedoeld enkele malen gezien,Een ree staat rustig te vreten tussen soortgenoten,1 knal en het beest valt om en is dood. De rest van de groep kijkt niet op of om en vreet rustig verder.moet toegeven het is geen prettig gezicht maar als iemand dit op rationele gronden en met volle verantwoordelijkheid doet heb ik er niet zo veel moeite mee.En de reeen ook niet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste melkveehouder, als een wild dier stilletjes wegkruipt omdat het voelt dat het einde aanstaande is, dan wil dat niet per definitie betekenen dat het DUS crepeert! Creperen doen dieren die in doodsangst wegkruipen nadat ze een schot hagel of een kogelverwonding hebben opgelopen. Dat was vroeger alleen tijdens het jachtseizoen, maar is dankzij het CDA tegenwoordig jaarrond aan de orde van de dag! Maar nu even over het op natuurlijke wijze sterven. Stel je voor: een oud of doodziek mens ligt vredig op het sterfbed en dan komt er ineens een barmhartige Samaritaan-in-het-groen die met een dubbelloops jachtgeweer of kogelbuks het volbrachte leven onnatuurlijk beëindigd! Als het mij zou overkomen dan nam ik die onverlaat mee naar de eeuwge genadevelden! Ik bedoel maar: wij moeten niet altijd over leven en dood menen te moeten heersen! Inderdaad Anti Jacht, ik heb afgelopen weken massa's clandestien opgetrokken wildkansels gecontroleerd en op veel plaatsen zijn de voerplekken op tien stappen vanaf de vuurmond van de buks alweer sinds de Kerstweek versierd en verleidelijk opgesmukt met fruit, maiskolven, valaardappeltjes, bietenkoppen en gemengd graan (dit is wat ik zoal aantrof). Dat gaat dan absoluut niet om visueel van die mooie dieren te genieten, maar inderdaad om ze aan flarden te knallen. Loepzuiver in de Swarovsi en meestal toch nog een luizig schot met veel dierenellende tot gevolg. Dat heb ik heel vaak van vlakbij bekeken en ik word er onpasselijk van. In deze tijd gaat het hen er inderdaad om de reegeiten te ''oogsten" . Drachtig of niet! Dat doen zwijnenjagers ook met drachtige zeugen. De uit de buik gesneden biggen werden destijds bij een illegale kansel op de Veluwe gefotografeerd. Sorry Melkveehouder, maar dit soort dingen gebeurt erg veel in dit land. Maar het laat onverlet dat ik het toejuich als iemand volkomen onbaatzuchig een lijdend dier verlost.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Top idee Anti Jacht. Ik ga dit bij Jachthutten.nl aanmelden. Als iedereen nou effe de moeite neemt om aan iedere wildkansel een inco-houder te monteren dan hoeven die stumperds zich niet meer met een hele doos natte tissues te behelpen. Ik trek ook na of het Jachtfonds dit wil vergoeden. Het gaat tenslotte om de mens achter het beest! Dat wordt wel effe zoeken!

 • no-profile-image

  eet lekker rustig

  Ja storm niets is zo veranderlijk als het weer...... wat een verhaal zeg maar wat is je punt eigenlijk....

 • no-profile-image

  Storm

  Weidelijkheid

  Wat zijn mensen toch gezegend met al die noeste jagers, verenigd in de KNJV. De beteugelaars van wildoverschot zorgen ervoor dat mensen niet onder de voet worden gelopen door grote hoeveelheden vossen, reeën en zwijnen. Tuinen, boomgaarden, campings, velden met gewassen, alles wordt beschermd dankzij het bijtijds afschieten van die schadeveroorzakers. Hele graslanden zouden kunnen worden verwoest door overwinterende, grazende ganzen: ruimen dus. Fazant, haas en konijn komen natuurlijk ook in aanmerking voor afschot, hoewel het konijn bijna is uitgestorven dankzij het myxomatose-virus (met dank aan Australië, waar dit dodelijke virus bewust is ingezet en is overgewaaid naar Europa).
  Jagers zorgen voor een uitgebalanceerde wildstand, zo luidt het jagerslatijn. Daarbij hanteren de dames en heren de weidelijkheidsregel, dat een te doden dier niet op achterstand moet worden gezet. Een nobele houding. Hoe dienbaar kan plezierjacht wel niet zijn!
  Wat ik me nu afvraag is: wat voelt een jager, als hij of zij een dier doodt? De spanning vooraf, de waarneming, het in het vizier krijgen, de aandrang tot doden? Is het een adrenaline-kick die tot grote vreugdegevoelens leidt, als na het overhalen van de trekker een dier door zijn poten zakt? Een trots gevoel als het dier na één schot is geveld? Of als dit mislukt, de euforie van het genadeschot? Aan welke geestelijke gesteldheid ontbreekt het mij om uit plezier mijn medemensen af te helpen van dieren?

  Storm,
  Zuid-Holland

 • no-profile-image

  joppe brandt

  "Zwetend wild"ha,ha. Goed gevonden Spotvogel. Dat is jachtjargon: het Haas werd ziek en begon te zweten! Dat wil zeggen: de haas kreeg een schot hagel en bloedde als een rund!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Melkveehouder, een dierenliefhebber is iemand die ONBAATZUCHTIG geniet van dieren en er niet op uit is om het dier te bezitten. Laat staan om het buit te maken. Genieten van een ree, haas, konijn, gans of eend om zo'n dier dan aan barrels te schieten heeft niets, maar dan ook niets, met dierenliefde te maken. En jachtinstincten horen niet thuis in een land met 17 miljoen inwoners en op iedere tien bunder wel een openbare weg. En een werkende boer. Of een crossende Achterhoeker! Maar je hebt gelijk beste man. ik woonde jarenlang in Borculo en kan het bevestigen wat jij schrijft. Niks regilieus en inderdaad: eerder rood! Zwetend wild is er dus niet nodig om kleur aan het landschap te geven!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Anti,Jammer: strafpunten, je hebt er niks van begrepen.Toch wel sneu dat types als jij alleen maar kunnen schelden en beledigen.Als het er op aan komt haak je af.Spotvogel, Ik ben het gedeeltelijk met je eens maar wat is jouw definitie van ONBAATZUCHTIGE DIERENVRIEND? Een vogel die tegen een auto vliegt en met een half afgerotte vleugel door de dierenambulance wordt opgepikt en zwaar gehandicapt wordt opgelapt of iemand die zo,n dier vindt en het de nek omdraaid om verder lijden te voorkomen? Ik koos eens voor het laatste en kreg nogal wat kommentaar van iemand die zichzelf een ECHTE dierenvriend vond.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste melkveehouder, ik ben je nog een antwoord schuldig. Ik vind een ONBAATZUCHTIGE DIERENVRIEND iemand die dieren volledig in hun waarde laat en al het leven respecteert. Jagers zijn per definitie niet onbaatzuchtig bezig, omdat het hen er altijd om te doen is het dier of de dieren te bemachtigen en daartoe van het leven te benemen. Dat heeft zélfs met liefde voor het dier niet uitstaande. Tenzij men een kadaver gelijk stelt aan een levend dier.

 • no-profile-image

  anti

  Zeer goed gesproken spotvogel. Het is en blijft nu eenmaal meer dan jammer dat dieren niet terug kunnen schieten. Dat zou veel duidelijk maken.

 • no-profile-image

  pestvogel

  Is schelden alles wat jullie kunnen?Roofvogels en eksters zijn beschermde dieren dus ik zou zeggen aan de hoogste boom met lieden die daar op schieten!Maar herkauwer, je bent toch niet serieus als je de dierenambulance bv herten en reeen laat ophalen(als ze ze al vinden) om ze een spuitje te geven? De immense stress die dat oplevert bij wilde dieren vindt ik onaanvaardbaar.tevens is het dan al te laat,die dieren zijn dan al aan het kreperen.
  Wat is er mis aan PROFESSIONEEL dieren reguleren met een kogel?(Nogmaals: GEEN plezierjacht)

 • no-profile-image

  pestvogel

  Anti, Alle respect voor jou mening maar kom eens met oplossingen!We zijn er allemaal voor dat we dieren niet moeten laten lijden,We zijn het ook eens dat er op bepaalde plaatsen te veel dieren zijn,Nou wat doen we er aan? Deporteren naar andere plaatsen heeft geen zin: Dan zijn er daar over een paar jaar te veel . En dan? Vriendelijk vragen of ze alsjeblieft willen stoppen met ademen? Een cabaretier sturen om ze zich dood te lachen?Neem nou eens serieus in overweging om Professioneel dit soort populaties te reguleren met de kogel.En ga daar eens inhoudelijk op in!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste herkauwer,Toch vind ik dat pestvogel een punt heeft,Een gewond of zwak ree vindt je bijna niet,de natuurlijke reactie van dieren is dat ze wegkruipen om stilletjes te kreperen.
  En hobbymatige amateurs bedoelt hij duidelijk niet. Ik vindt het wenselijk voor het welzijn van reeen dat ze VOORDAT ze verzwakken uit de populatie worden genomen.Anti,jacht met alle respect voor jouw ECOLOGISCHE OPLOSSINGEN maar dat betekend weer een "natuurlijke" dood laten sterven,kreperen dus.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Pestvogel, wat ben jij voor een luldebehanger? Jagers knallen iedere natuurlijke predator kapot in hun zogenaamde "Faunabeheergebieden". In de polders langs de Winkel en de Waver leeft geen vos meer en hebben ze alle buizerds, torenvalken, kraaien, eksters en zelfs ransuilen van het nest geknald. Met medeweten van Natuurmonumenten zelfs! Dat zijn wel de dieren die de functie vervullen van opruimer van zieke of zwakke prooidieren. En daar is gvd geen hufterige jager voor nodig!

 • no-profile-image

  anti

  @ pestvogel: wie mij de afgelopen jaren in de diverse forums is gevolgd, weet dat ik al zovele malen oplossingen heb aangedragen. ECOLOGISCHE OPLOSSINGEN, wel te verstaan. I ht wild levede dieren maken deel uit van een ecosysteem. Ga maar eens goed aan de stuie, geachte pestvogel. Maar als er een kabinet is met het CDA, valt er niets te bepleiten. Verburg heeft de jacht al jaren in haar hart gesloten. Punt. We kennen toch allemaal de politieke blunders van dit CDA. Afgelopen week heeft toch alles duidelijk gemaakt. Dat de jacht zolang kon doorgaan in de winterse periode, spreekt toch boekdelen. Die hd toch onmiddellijk gesloten dien te worden. Klaar. Daar gaat het om in dit forum.

 • no-profile-image

  anti

  @veehouder: je hebt volledig gelijk. Nu ook nog eens blijkt dat het niet nodig geweest was, is het voortbestaan van dit kabinet nog schandaliger. Tusse(): de jagers zijn op dit moment druk bzig met het afschieten van reegeiten, DRACHTIGE REEGEITEN, wel te verstaan. Ik hoor niemand........... Waarom??? Omdat dit allemaal STIEKUM gebeurt, olv van dit CDA met de C van corrupt, de D van demagogie en de A van achterkamertjes politiek. Dit CDA is een ramp voor boer en burger.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, ik heb hier dus wél moeite mee. Een ree doet geen schade( tenzij je een gevoelige kwekerij hebt en de zorgplicht aan de laars lapt) en is een schitterend dier. Om naar te kijken, te bewonderen, wellicht te portretteren en ervan te genieten! Dat mag toch wel voldoende zijn dunkt mij? Ik zie al mijn leven lang reeën en het is nog nooit ook maar een seconde in mij opgekomen om zo'n diertje dood te schieten. Waarom ook? Niet om te eten, want er is altijd voedsel in huis. Niet voor een trofee, want daar kots ik van. En zeker niet voor de kick van het doden, want daarvan word ik dus compleet onwel! Dus beste brave man: leven en laten leven! Heus, daarmee wint het leven veel meer aan kwaliteit dan één luizig en lafhartig fussilladeschot ooit kan goed maken.

 • no-profile-image

  Een dierenliefhebber

  Wat is er toch mis met jagen? (ook in de winter)
  Het is een natuurlijk iets!
  Het is nog steeds maatschappelijk geaccepteerd om vlees te eten. (al worden we door CO2-milieu-freaks onderhand gedwongen om vegetariër te worden,getuige de belachelijke vleestaks)
  En wat is er dan mooier dan een stukje ècht scharrelvlees?
  Jacht door mensen is in Nederland gewoon ook nodig omdat we hier geen grote predatoren hebben die voor de natuurlijke selectie zorgen.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Niet naast je schoenen gaan lopen Anti Jacht. Daar houden wipstaartjes niet van!

 • no-profile-image

  anti

  @@@dierenliefhebber uit de stad. Punt 1: jij bent geen dierenliefhebber. Punt 2: Je bent gewoon een jager, die voor delol gaat knallen op dieren, bv in deze tijd op drachtige reegeiten. Dit tot 15 maart en de embryo's gewoon uit de dode verminkte lichamen van de reegeiten snijdt en achteloos wegwerpt. Waarom hebben ze jou niet gewoon als embryo weggegooid??? Dat is een grote fout geweest van je ouders!! Scharrelvlees??? In het wild levende dieren maken deel uit van een groot ecosysteem. Daar moet je vanaf blijven. Alles volgt daar elkaar op. Om in het wild levende dieren te degraderen tot scharrelvlees lijkt nergens op. Scharrelvlees is vlees van gefokte dieren, die een ander en veel beter, naruurlijker leven hebben geleid dan in de bio-industrie. Ze hebben geen deel uitgemaakt van een ecosysteem.

 • no-profile-image

  hertkauwer

  Toen ik vanmiddag een groep zeldzame Taigarietganzen bekeek vanuit een bosrand in het Brabantse zag ik warempel in mijn telescoop 100x vergroot twee jagers met een zak voer sjouwen. Nee, ze gingen niet die uitgehongerde Siberische ganzen voeren, die helemaal vanuit Polen voor de kou hierheen gekomen zijn, maar hun graan en mais uitstrooien op een sneeuwvrij gemaakt schietveldje op twintig meter afstand vanaf een luxe en gaskachelverwarmde hoogzit. Over zulk tuig praten we dus als we het hebben over Faunabeheerders van de KNJV!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Anti, Punt1: Wat is de definitie van een dierenliefhebber?Punt 2: Op dit moment van het jaar is de embryo niet groter als een erwt,en de rest van het jaar moet de geit voor haar jong zorgen.Dus vanuit het voor discussie vatbare standpunt dat men reen schiet is dit de meest"humane"periode.Punt 3.: Je scheldkannonade slaat nergens op.punt4: reeen fourageren op boerenland dat bemest is en in dat verband gaat je ecosysteem verhaal niet op.Zou wat anders zijn in een ongerept niet door mensen beinvloed systeem.Punt 5: Wees een beetje voorzichtig met de term scharrelvlees, dit is bepaald niet hetzelfde als bio of vrijloop. Voor wild is de term bio meer van toepassing.

 • no-profile-image

  anti

  @melkveehouder: je hebt mijn wijze les heel goed begrepen. 10 punten, grote vriend.

 • no-profile-image

  wim

  Aanspreken is wel een goeie. Want zo'n dier is ten dode verdoemd! Soms door een goed gericht schot, maar meestal pas na een lange lijdensweg. Met erg veel zweet en ziekteverschijnselen.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.