Home

Achtergrond

Indikken melk op boerderij mogelijk

Het indikken van melk op een melkveebedrijf is mogelijk.

Economisch gezien kan de noodzakelijke investering in tien jaar worden terugverdiend als dezelfde prijs voor kilo’s vet en eiwit wordt betaald als nu voor gewone rauwe melk. Ook dienen de afvoer- en transportkosten onder de 4 euro per 100 kilo te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.

Het rapport 'Mogelijkheden van het indikken van melk op de boerderij' meldt dat een kleine, groeiende groep melkveehouders geïnteresseerd is in het indikken van melk op eigen erf omdat zij op deze manier een meerwaarde aan hun melk willen toevoegen. In Nederland wordt er nog geen melk op het erf ingedikt. In het buitenland wordt het wel toegepast op enkele tientallen melkveebedrijven met een paar duizend melkkoeien.

Melk kan goed op de boerderij worden ingedikt met membraantechnieken. Andere technieken als indampen en vriesdrogen blijken financieel niet aantrekkelijk. Uit het onderzoek blijkt dat er nog niet veel informatie over de effecten van indikken op de kwaliteit van rauwe melk bekend is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het kiemgetal en de zuurtegraad van het melkvet. Daarvoor is onderzoek nodig op kleine schaal.

Melkveehouders die melk op hun eigen bedrijf willen gaan indikken, krijgen te maken met de regelgeving van een zuivelverwerker. Het fabrieksquotum moet worden omgezet in een consumentenquotum. Daarnaast moet hij zorgen voor een afnemer van zijn ingedikte melk. Een melkveehouder kan niet van de een op andere dag ingedikte melk aan de fabriek gaan leveren alsof het rauwe melk is.

Er is in het verleden al onderzoek naar het indikken van melk op een melkveebedrijf gedaan. De kosten bleken een probleem. Volgens Wageningen UR kan een terugverdientijd beneden de tien jaar worden gehaald. Maar als gerekend wordt met afvoerkosten inclusief transport in de richting van de huidige negatieve grondprijs van ongeveer 3 euro per kilo melk, kan de terugverdientijd beneden de vijf jaar uitkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.