Home

Achtergrond 2 reacties

IKB-beheerders zeggen kritiek ter harte te nemen

De beheerders van de IKB-systemen voor de varkenshouderij melden dat ze de kritiek van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) op systemen ter harte nemen.

"Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat de VWA onze erkenning in het kader van de hygiëneverordening intrekt." Dat zegt de secretaris van het Centraal College van Deskundigen van IKB-varken Freddy van der Sar. Hij wijst er op dat IKB-Varken is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. "Die kijkt dus over onze schouder mee en bewaakt het controle en certificeringsproces."

Volgens Van der Sar is er op het gebied van de registratie van het medicijngebruik op de bedrijven al veel verbeterd. Er komt een centrale database voor het antibioticaverbruik in het kader van het project om het verbruik van de sector terug te dringen. Op het punt van de ketenkeuring meldt Van der Sar dat zijn organisatie wel degelijk rekening houdt met de voorwaarden hiervoor. "Dat is geregeld via de zogenoemde plus programma’s van de betreffende slachterijen." Het aanpassen en verbeteren van de procedures van IKB varken is een continu doorlopend proces, aldus Van der Sar.

Ook Marc Logtenberg, voorzitter van het college van deskundigen van IKB NV van De Groene belangenbehartiger, geeft aan dat er binnen dit systeem zaken ter harte zijn genomen. Hij wijst er op dat de privaatrechtelijke staat van het IKB-systeem bepaalde beperkingen met zich meebrengt. "Als het gaat over uitwisseling van gegevens met de overheidsdiensten is dat niet zomaar toegestaan uit oogpunt van privacy. Wij krijgen om dezelfde reden ook niet de beschikking over bepaalde gegevens van AID en VWA."

Lees ook: IKB-systeem schiet tekort

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Burke

    zie reactie IKB - systeem schiet tekort

  • no-profile-image

    Burke

    Opnieuw loopt Logtenberg onzin uit te verkondigen, het heeft niets met privacy te maken. De IKB systemen zijn verantwoording verschuldigt aan de Raad van Accreditatie, deze houdt controle over de uitgangspunten van het IKB systeem. Het zou evenzeer een goede zaak zijn om te streven naar een IKB. IKB NV is een aflopende zaak en kan zich de kosten beter besparen en in gesprek gaan met VERIN/CBD

Of registreer je om te kunnen reageren.