Home

Achtergrond 1 reactie

Handelsbelang niet negeren

De strengere controles op invoer van groente en fruit uit risicogebieden dreigen de handelsstromen te verleggen naar andere EU-landen.

De Nederlandse handel vreest dat bijvoorbeeld Belgische tarieven en procedures van de voedselautoriteit soepeler zijn dan de Nederlandse. Bedrijven zoeken altijd de weg van de minste weerstand. Deze kwestie raakt de Nederlandse teelt. Vanuit oogpunt van een gelijk speelveld staat vast dat voorkomen moet worden dat resten van bestrijdingsmiddelen of schimmelresten EU-burgers in gevaar brengen. Dat geldt ook voor Nederlands product. Nederland is allang geen eiland meer. Het exportpakket aan groente en fruit vanuit Nederland bestaat inmiddels voor de meerderheid uit buitenlandse producten.

Nederlands product blijft aantrekkelijk voor buitenlandse afnemers, omdat een breed pakket beschikbaar is. Daarom moeten de ministeries van VWS en de VWA streven naar maatwerk. Dat betekent steekproeven aanpassen aan risico’s en vertrouwen op biologische certificaten. Nu lijkt de regeling te star, te ongericht en te rigide. Elke drie maanden wordt de regeling geëvalueerd. Zonder de hand te lichten met gezondheidsregels, mag de fytosanitaire controle geen onneembare drempel vormen voor de Nederlandse handel.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Teun Tuinder

    Handel moet eens ophouden om groentes om te katten...... en de boer en tuinder mar uitknijpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.