Home

Achtergrond 1 reactie

Grondprijzen stabiel tot dalend

Grondprijzen bevinden zich op hetzelfde niveau als het eerste half jaar 2009.

Dat meldt de NVM. De (glas)tuinbouwsector is daarop een uitzondering. Daar zijn de prijzen al tientallen procenten zijn gezakt.

Er is een zekere stabiliteit op de markt gekomen, zeggen de makelaars. Er is wel aanbod maar weinig vraag. Vooral na de zomer was er sprake van een afnemende vraag. De verwachting is daarom dat de prijzen zullen gaan dalen.

Er zijn als vanouds grote regionale verschillen. In de melkveegebieden in het Noorden zijn de veehouders door de iets hogere melkprijs iets positiever gestemd. Maar men blijft toch bezorgd en is daarom erg voorzichtig met investeringen. Dit wordt ook veroorzaakt door een wat terughoudender opstelling van de banken. Deze blijken alleen te willen financieren als er sprake is van een zeer gezonde bedrijfsvoering en uitstekende financiële situatie.

Verder worden er in het oosten van Nederland meer initiatieven getoond in het kader van kavelruil. Daarbij gaat het om stoppende boeren én boeren die door willen maar grond te koop aanbieden voor kavelruil.

De vraag op de markt komt met name van melkveehouders. Echter, overal wordt last ondervonden van de gevolgen van de economische crisis. Stadsuitbreidingen liggen nagenoeg stil. Projectontwikkelaars houden de hand op de knip. Aankoop voor natuur door DLG gaat nog wel door, echter erg beperkt. Wel vinden er nog de nodige transacties plaats in het kader van wegen en infrastructuur. Zo is er in West-Brabant veel aan de hand: de EHS die afgesloten moet worden, aanleg Rijksweg A4, diverse rondwegen bij grotere plaatsen, natuurcompensatie en enkele steden met WVG.

De verschillen tussen bouw- en grasland worden in het hele land steeds kleiner. Minder gunstig gelegen percelen zijn moeilijk verkoopbaar.
Opmerkelijk is dat er hier en daar in het land belangstelling vanuit de beleggershoek wordt ondervonden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bart Thybaut

    Ik snap er nu niks meer van,in het bericht van 21 jan wordt deprijs hoger, en de verschillen tussen bouw- en grasland groter en op 26 jan dalen de prijzen en worden de verschillen kleiner volgens AGD. ik denk dat AGD eerst maar goed moet nadenken voor ze iets schrijven of anders beter hun mond kunnen houden .

Of registreer je om te kunnen reageren.