Home

Achtergrond

Gesjoemel met vergisters

Ondernemers met co-vergister houden zich niet altijd aan de regels.

Zowel ondernemers als bevoegd gezag onderschatten veiligheidsrisico’s van vergistingsinstallaties. Dat stelt de Vrom-Inspectie vast op grond van onderzoek naar de veiligheid van co-vergisting van mest, verricht met de Algemene Inspectiedienst en de VWA.

Uit controles van de AID bij 30 vergisters bleek dat vaak producten worden meevergist, die niet op de 'positief-lijst' staan. Dat is verboden. Het rapport noemt vinassekali, citroenzuur, glycerinewater, dierlijk vet en ijzerslib. Ook worden mixen meevergistvan onduidelijke samenstelling. Digestaat is zo geen mest- maar afvalstof, en mag niet als meststof op het land worden gebracht.

Bij transport van restproducten die worden meevergist gaat veel mis: documenten zijn onvolledig en transporteurs niet erkend.
Ongelukken met vergisters werden niet altijd gemeld door ondernemers, terwijl dat wel moet. Bij stroomstoringen kwam biogas vrij, of lekte digestaat weg naar bodem en oppervlaktewater. Een noodaggregaat had dit kunnen voorkomen. Vereiste affakkelinstallaties ontbraken vaak.

Uit het onderzoek bleek dat Nederland veel meer co-vergistingsinstallaties telt dan gedacht: circa 180 in plaats van 70. Een deel daarvan is nog niet in bedrijf.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.