Home

Achtergrond 2 reacties

'Gerichte grondbewerkingstijd: minder phytophthora'

Gericht gebruik van grondbewerkingstijden leidt tot 75 procent verhoging van de phytophthora-veldresistentie in aardappelen en zorgt bovendien voor een opbrengstverhoging van 35 procent in onbehandelde percelen.

Dat meldt Stichting Agrikos, die zich bezighoudt met de werking van de kosmos op landbouwgewassen.

Het praktijkadviesproject Preventie Aardappelziekte door Gerichte Grondbewerkingstijden (PADGG) vond plaats van 2006 tot en met 2009. Hierin werkte Agrikos samen met vijf telers (waarvan twee gangbare) uit Flevoland, PPO-WUR en handelshuis Agrico. De insteek van het onderzoek was terugdringing van phytophthora in de pootgoedvermeerdering en aansluitende consumptieteelt. In het onderzoek is gewerkt met het ras Agria.

Het pootgoed wordt geactiveerd door de methode van grondbewerkingstijden en past zich hieraan aan. Als de methode constant wordt toegepast, is er een gestage verbetering van veldresistentie te zien. Zodra de methode niet meer wordt toegepast, valt de resistentie direct terug.

Uien blijkt een optimale voorteelt voor Agria’s. Het woelen en cultiveren heeft plaatst tussen 15 september en 1 november en tussen 1 en
19 november wordt er geploegd. De tweede rasspecifieke grondbewerkingsperiode voor Agria is van 10 maart tot 19 april.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Bram Hanse

  Hendrik, ik ben het helemaal met je eens! Wil aanvullen dat deze (minimaal) 50 boeren op dezelfde grondsoort moeten zitten in dezelfde regio. Liefst zo dicht mogelijk bij elkaar. Invloed van de boer op de prestaties van het gewas is enorm groot (misschien is dit juist wel gemeten in dit onderzoek??).

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  Interessante ontwikkelingen.

  Maar berust dit geheel nu op intuïtie of op antropologische wijsheid? Bij het laatste kan ik me aansluiten; bij veel volkeren over de hele wereld zijn wijsheden over zaaien wijdverspreid en overgedragen van generatie op generatie. Het zou fantastisch zijn om de consensus van de volkswijsheden te destilleren, en daaruit algemene wetten en wijsheden te halen.
  Zoniet met intuïtie, waarbij van het gedachtengoed van 1 of een paar personen uitgegaan wordt en hun ervaringen als maatstaf opgelegd worden aan bepaalde bevolkingsgroepen.

  Wel is het jammer dat de methode in Nederland op praktijk niveau niet echt werkt aangezien 'ploegkalenders' specifiek voor 1 ras-gewasgroep opgesteld worden.
  Dit houdt in dat wisselteelt niet goed meer uit te voeren is, althans, als je het concept continue wilt toepassen.

  Verder is er het probleem van gebonden zijn aan specifieke perioden; niet alle perioden kan je direct het land op.
  Of wat te denken van het niet kunnen zaaien van groenbemesters?

  Ook mist er volgens mij nog wel e.e.a. aan statistische onderbouwing. Het is erg lastig om bedrijven met een verschillend bouwplan, grondsoort of bijvoorbeeld bewerkingstijden te groeperen en een gezamelijke conclusie te trekken.

  Wat ik begrepen heb uit eerste bron bestaat een stevige statische onderbouwing ook niet.

  Natuurlijk probeer ik hier geen concept onderuit te halen; ik kan mijn tijd wel beter besteden. Wat mij nu zo mooi lijkt is om deze methode te onderbouwen. (Wat volgens mij kan met grotere deelname, zeg 50 boeren zonder methode en 50 boeren met methode).
  Oftewel: Agrikos neem een onafhankelijk statisticus in dienst en breidt je steekproef uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.