Home

Achtergrond 19 reacties

Geitenhouder: tankmelkonderzoek onzorgvuldig

De onderzoeksmethode waarmee geitenbedrijven onderzocht worden op Q-koorts is onzorgvuldig en onbetrouwbaar.

Dat vindt geitenhouder Jan Schepers, die daarom een kort geding tegen het ministerie van LNV aanvroeg bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) om ruiming van zijn bedrijf te voorkomen. De zaak is vanochtend behandeld.

Schepers vindt dat zowel de monstername als de verzending en de analyse ervan onzorgvuldig gebeuren en dat daarom niet vast staat of zijn bedrijf wel echt besmet is. Hij stelt dat bij het standaard onderzoek door de RMO-chauffeur instrumenten worden gebruikt die ook op andere bedrijven gebruikt zijn, waardoor de kans op kruisbesmetting te groot is. Na een positieve uitslag van dit onderzoek volgt monstername door de VWA en ook daarbij is volgens Schepers de kans op kruisbesmetting door onzorgvuldig werken. "De RMO-chauffeur gebruikt overal dezelfde lepel die gewoon achterin de auto staat en met water en een jodiumoplossing wordt schoongemaakt, de VWA-dierenarts steekt de monsterbuis gewoon in zijn binnenzak en stapt de auto in."

'Kans op kruisbesmetting zeer klein'

LNV weerlegt dat er sprake zou zijn van een onzorgvuldige werkwijze. "De betrokken organisaties zijn ISO-gecertificeerd, de medewerkers zijn goed geïnstrueerd en er zijn duidelijke handleidingen. De lepel waarmee de monstername door de chauffeur wordt gedaan wordt in een zeer zure oplossing gereinigd en de VWA-arts werkt met wegwerpinstrumenten. De kans op kruisbesmetting is zeer klein."

Bovendien is het volgens het ministerie overduidelijk dat het bedrijf van Schepers besmet is omdat er in verschillende stadia verschillende positieve monsters zijn gevonden. CVO Christianne Bruschke wil dan ook dat het bedrijf zo snel mogelijk alsnog wordt geruimd omdat de dieren binnenkort gaan aflammeren. Het bedrijf van Schepers zou eigenlijk vandaag geruimd worden. De geitenhouder hoorde dat gisterochtend, waarna hij in allerijl het kort geding aanvroeg.

De rechter doet maandagochtend uitspraak in de zaak. De VWA heeft geitenhouders Schepers laten weten dat ze, wanneer het ministerie van landbouw in het gelijk wordt gesteld, maandagmorgen om half 11 komen om zijn geiten te scannen op drachtigheid.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boer

  Heel erg raar Overeem. Dit stinkt van alle kanten. Waarom zou iemand op eigen kosten onderzoek uit laten voeren als ze uitslag niet aan de opdrachtgever bekend mogen maken? Kun je een melkmonster laten onderzoeken in Duitsland of Belgie of worden uitslagen van andere Europese laboratoria niet geaccepteerd? Desnoods rij je er zelf naar toe.

 • no-profile-image

  geitenhoudster

  excuus, foutje gemaakt, de vwa heeft op 8 jan. de opdracht gegeven om de datum niet door te geven aan de geitenhouder!

 • no-profile-image

  ex geitenhouder

  In een test word bepaald of de melk besmet is, het is zelfs zo dat ze ongeveer kunnen zien hoeveel geiten besmet zijn aan de verdunningsfactor, en dan is volgens mij nog steeds de volgende stap die dieren er uit te halen die besmet zijn. Ik vraag mij af of er geen medicijnen zijn die de infectie bestrijden, of de besmetting remmen wanneer de geit in het laatst van de dracht is,om een besmetting tegen te gaan

 • no-profile-image

  herkauwer

  Geitenhoudster oost-Nederland, dat is precies zoals Spotvogel het heeft beschreven in zijn dossier "de Pestvogels van Veerman". Ook bij de Vogelgriepruimingen 2003 ging men zo slordig met mogelijk besmet materiaal om dat het er op leek dat men bewust doende was met het uitzaaien van de ziektekiemen! Het gaat LNV alleen maar om ijskoud wegsaneren. Daarvoor moet alles wijken!

 • no-profile-image

  Jaap de Boer

  Het doet mij meteen denken aan kalverhouder Theunissen uit Kootwijkerbroek, waarbij een RVV-dierenarts (ook) van onzorgvuldigheid bij de monstername en diagnose MKZ werd beticht. Tot ver na de MKZ, ver na 2001 , nog tot eind juni 2009 (!) , heeft ook het laboratoriumonderzoek ID-Lelystad via het CBB-rechter en de Minister van LNV ter discussie gestaan door de aktiegroep Kootwijkerbroek.
  Resultaat: 0,0 .
  Ik vrees daarom ook dat de geiten van de Fam. Schepers niet zoveel tijd krijgen.
  Jaap de Boer, dierenarts en "ruimingsdeskundige" uit de MKZ-tijd.

 • no-profile-image

  bezorgde geitenboer

  ik lees nooit ergens over de kruisbesmetting die kan optreden als de geiten geent worden .meestal gebeurd dit ook met 1 en dezelfde naald dus een teek kan een dier besmetten maar een smerige naald wordt door bijna alle veehouders geacepteerd bij mij nemen ze bij elke geit een nieuwe naald. hoe denken de meeste lezers hier over ?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt groot gelijk Bart: wie nu nog CDA stemt is niet zomaar dom, maar OERSTOM!

 • no-profile-image

  Geitenhouder

  Het klopt inderdaad. Zojuist is hier melk gehaald. De rmo-chauffeur die het monster neemt, zwaait eerst gewoon rustig in de rond met het monsterinstrument, waarna hij zelf, in zijn eigen jas, zonder een wegwerp-overall, boven en half in de melktank hangt om een monster te nemen. De bacterie zit overal, en kan dus ook zo in de tank komen...?? ook draagt de chauffeur geen handschoenen, blote handen.

  Hierboven staat dan het LNV zegt: de chauffeur reinigt zijn instrument in een zeer zure oplossing. Dat is ONJUIST! hij spoelt hem iets af met koud water, waarna het instrument in een jodium-oplossing wordt gezet. Het is niet bewezen dat deze oplossing de bacterie doodt, waarschijnlijk niet, het is een hardnekkige bacterie. Overigens hangt het instrument de gehele rit in de zelfde bak. en alleen de onderkant van het instrument.

  ik ben absoluut geen deskundige laborant, maar ik heb hier toch zo mijn vraagtekens bij.

  bezorgde geitenhouder

 • no-profile-image

  geitenhoudster

  Ik raad alle bedrijven aan om na te gaan wanneer het 1e tankmelkmonster is genomen dat positief was. Wij hebben daar meerdere telefoontjes voor moeten plegen naar gd en vwa. De gd heeft op vrijdag 8 sept. in de ochtend de opdracht gekregen van vwa om deze datums niet meer door te geven aan de betreffende geitenhouders. Op die zelfde dag zijn wij de hele middag bezig geweest om die datum voor ons bedrijf boven tafel te halen. De gd zei dat ze het wel wisten maar niet mochten zeggen en de vwa wilde het niet zeggen. Na 3.5 uur bellen kwamen wij tot de ontdekking dat dat monster genomen was op 8 sept. Dus voor de verplichte tankmelkmonitoring, want die ging pas in op 1 okt. Wij weten hier niks van en wie heeft hiervoor de opdracht gegeven!!! Op maandag jl zijn onze geiten geruimd. We hadden toen net de 2e uitslag van de verplichte tanlmelkmonitoring binnen: NET ALS DE 1E NEGATIEF!!! Wat voor spelletjes worden er met ons en onze bedrijven gespeeld?

 • no-profile-image

  ex geitenhouder

  Wanneer de gd in een monster de q-koorts kan onderscheiden, waarom kan dan niet van iedere geit een melkmonster genomen worden om vast te stellen wat de status van besmetting,Als het argument is geen tijd wij moeten de besmetting voor zijn die in het voorjaar losbarst dan is een onderzoek van een monster volgens mij nog sneller dan de hele ruiming die nu georganiseerd wordt. De gd wil een onafhankelijke org. zijn kunnen zij dat nu tonen.

 • no-profile-image

  Bart

  Hoopgevend, deze reacties. Deze kolder moet gestopt worden. Wie ooit vertrouwen heeft gehad in het CDA is op zijn minst goedgelovig. Wie het nu nog heeft is dom.

 • no-profile-image

  andré

  deze regering maak de ene fout naar de andere,nergens de ballen verstand van
  oprotten met deze lui

 • no-profile-image

  william

  van de week ving ik op dat in frankrijk ervaring is met de behandeling van q-koorts met een bepaalde oxytetra in de maand voor het aflammeren. bovendien werkt het enten ook goed tegen het aantal humane gevallen maar het verchil tussen gelijk hebben en krijgen is nergens zo groot als in de politiek!

 • no-profile-image

  Inge

  de V.W.A.-arts werkt inderdaad met wegwerpmateriaal, maar bij ons lag dit gewoon LOS in een doos. DUS NIET STERIEL VERPAKT. Dus kruisbesmetting is wel degelijk aanwezig. Ons bedrijf is op 23-12-2009 geruimd op basis van het positieve monster van 29-10-2009.
  Het monster van 4-11-2009 was negatief (niets aangetoond) Hier zit nog geen week tussen. HOE KAN DAT????????????
  Alle q koortsbacterién hebben zich allemaal tegelijkverstopt!!!!!
  Stof tot nadenken.......

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad, krek wat Kritische Lezer adviseert. Neem een monster, laat het wettig verzegelen, stuur het naar een buitenlands lab en laat het resultaat toezenden aan jouw eigen advocaat. Doe dit met zoveel mogelijk participanten, bundel alle gegevens en stap ermee naar het Hooggerechtshof. Niet als individu, maar collectief! Want een zo laag bij de grondse machtsmisbruiker als LNV-CDA kan alleen met het zwaarste geschut geveld worden!

 • no-profile-image

  Jolanda

  Protestmars Laren (Gld)

  Morgen, zondag 17 januari 2010

  Start: 12.00 uur
  Plaats: Centrum Laren (Huenderstraat)
  Doel van deze tocht:

  !!!Stoppen met het ruimen van gezonde geiten!!!!

  Vele burgers en vele politici zijn tegen het ruimen van gezonde dieren.
  Minister Verburg en minister Klink laten dit allemaal gebeuren.
  Dit kan toch zo niet doorgaan……..!!!

  Kom zondag om 12 uur naar Laren!

  We lopen een protestmars door het centrum van Laren.
  Vervolgens zullen er sprekers aan het woord komen.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Dat is inderdaad wat je doen moet. Laat het in het buitenland onderzoeken.

 • no-profile-image

  geitenboer

  Inderdaad mensen is het zaak om alle uitslagen en berichtgevingen nauwlettend te volgen. Ook wij kregen een eerste uitslag van een monstername d.d. 9 september, en een tweede uitslag 1 oktober = dus een maand later i.p.v. de 2 maanden die er toen nog voor stonden.
  Grote onzorgvuldigheid hebben wij ten tijde van de MKZ ook al ondervonden.
  Wij hadden toen dieren staan die van een besmet bedrijf afkomstig waren en dus de verdachtstempel kregen. Meteen monsternemers over de vloer om alle dieren een bloedmondster af te nemen. Drie weken later hebben wij een hele dagf aan de telefoon gehangen om achter de uitslag te komen. Na 8 telefoontjes wist men ons te vertellen dat ze zojuist een e-mail naar ons verstuurd hadden met daarin de uitslag. Helaas voor deze instantie, wij waren toen nog niet in het bezit van een internetaansluiting, dus bezaten ook geen e-mail adres. Toen wij dat vertelden bleef men echter volhouden dat zij dat naar ONS hadden verstuurd en daar konden wij de bevindingen van het onderzoek uit lezen het werd ons niet telefonisch medegedeeld. Wat bleek later, MEN WAS DE MONSTERS VAN ONS BEDRIJF KWIJTGERAAKT. Hoe moeilijk wordt het voor een mens om dan in situaties zoals we nu met de qkoorts meemaken, volledig vertrouwen te krijgen of te houden in dergelijke instanties als vwa, gd e.a.

 • no-profile-image

  overeem

  Wij hadden een melkmonster voor ons eigen opgestuurd dus voor eigen rekening. We willen weten of we nu vrij zijn na de ruiming. Men kon er niet aan meewerken. Wij zeiden we betalen toch zelf en mogen toch zelf weten wat we laten onderzoeken. Ze snapten het wel maar kon niet uitleggen waarom het niet mocht. Hoe duister is het met die monsters. Vandaag krijgen we een uitslag van het melkmonster van november, het is dubieus. Het is momenteel allemaal dubieus bij de GD en VWA .

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.