Home

Achtergrond 88 reacties

Geiten in Hoogersmilde mogelijk onterecht geruimd

Het bedrijf van geitenhouders Evert en Mira Jansen in Hoogersmilde is vrijdag volgens geitenhouder Evert Jansen onterecht geruimd.

Hij heeft vrijdag geprobeerd de ruiming stop te zetten, meldt RTV Drenthe.

Jansen ontving namelijk aan het eind van de middag een brief van de gezondheidsdienst voor dieren, waarin staat dat in het melkmonster, genomen begin november, de Q-koorts bacterie niet is aangetroffen. Op het bedrijf werden vrijdag 703 melkgeiten geruimd.
Volgens de Voedsel en Warenautoriteit wordt een bedrijf pas Q-koorts-vrij verklaard, als er zes aaneengesloten testen worden gedaan, waaruit blijkt dat er geen q-koorts-bacterie meer in het melk zit. Dat is dan ook de reden, dat de ruiming van de laatste drachtige geiten is doorgegaan.

Volgens geitenhouder Evert Jansen had hij niet anders verwacht. Hij wil met de meting aantonen dat zijn dieren ten onrechte geruimd zijn. Jansen hoopt ook dat er nu een discussie komt over de wijze waarop Q-koorts wordt vastgesteld. Hij gaat ook proberen een hogere vergoeding te krijgen voor zijn dieren.

LTO Noord reageert met verbazing op de brief. Volgens voorzitter Schapenhouderij Nico Verduin zijn de onderzoeken betrouwbaar, maar scheiden de dieren niet continue de bacterie uit. Hierdoor kan een test soms positief uitvallen, en soms negatief. Verduin betreurt het feit dat de geitenhouder deze brief krijgt op de dag van de ruiming. Dit zorgt volgens hem voor een onmenselijke situatie die niet meer voor mag komen.

Het ministerie van landbouw spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Volgens het ministerie is in eerdere onderzoeken wel degelijk aangetoond dat de op het bedrijf van Jansen besmette geiten rondliepen. Verder is het volgens het ministerie logisch dat er op den duur geen Q-koorts bacterie meer in de melk gevonden wordt. Want de geiten die gemolken worden zijn niet-drachtig, en bij die geiten verdwijnt de bacterie langzaam maar zeker. Dat betekent volgens het ministerie niet dat het bedrijf dan Q-koorts vrij is.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  een bezorgde boer

  aan alle boeren in nedeerland laten we samen tegen deze haagse maffia ten strijde trekken nu zijn het de geiten boeren die ze uit de weg ruimen van de zomer hebben ze de nertsen sector al geliqideerd wie is de volgende ze willen gewoon van alle boeren goed of kwaadschiks af samen met de media proberen ze onze bedrijven kapot te maken daar moeten we tegen in opstand komen ik vind dat onze belangenbehartigers veel meer van zich moeten laten horen en anders moeten we het zelf doen

 • no-profile-image

  herkauwer

  Henk ik begrijp je niet. Mij heb je niks toegestuurd hoor. Ik kan dus ook niks nakijken.

 • no-profile-image

  hein

  Hé chauffeur doe ons een lol en zet de namen van die gemeenteruimers op internet. Dan zullen wij ze n's aan de sik trekken!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik ken die streek erg goed Chauffeur en moet er niet aan denken dat alles daar strakjes volgegroeid is met onverteerbare troep en platgelopen wordt door megakudden buitenlands vee. Natuurmonumenten. SBB en Landschap Drenthe laten nu hun terreinen al totaal verrabbezakken door exotische grazers die hier niet thuishoren. Maar ik ben nu wel bang dat je gelijk hebt en dat alleen hierom de twee bedrijven van Evert en Mira geruimd zijn. Als ik hen was dan ging ik in beroep bij de Hoge Raad tegen de CBB-rechter die LNV in het gelijk heeft gesteld. En wat dat vreten betreft: ook van beheersmatig boeren valt een goede en eerlijke boterham te eten. En ik zie liever gemotiveerde beheerboeren dan niets en niemand ontziende criminelen van LNV, NM en SBB!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo is het beste Chauffeur. En als aan die kant de verbinding met Dwingelderveld rond is kan men gewoon doorgaan met doorbraken te forceren naar het Echtenerveld, het Doldersumerveld en door het Drents-Friese Wold naar Duurswouderheide en Tsjonger/ Lindevallei. Er worden geen rietpollen in de grond gestopt. Het is nog veel erger! Door de jaarrondbegrazing met Hooglanders, Galloway's, Heckrunderen, Konicks of Tarpans ontstaat er vanzelf een PITRUSWOESTIJN. De slecht of niet ontwaterde moerige gronden worden door al dat vee volkomen ingetrapt en in iedere pootindruk ontstaat spontaan een pitrusplantje. Dat meteen begint te groeien en zich uit te zaaien. De enige remedie om dat te voorkomen is om heel stringent met de waterhuishouding te gaan 'spelen'. Dan valt het te beheersen en zelfs terug te dringen. Maar ik ken niemand bij NM, SBB, Landschap Drenthe en Fryske Gea die daartoe in staat is. Zodat de hele toekomst voor al die gebieden zal eindigen in een niet meer te beheersen woud van onafzienbare Pitrusvelden. Waar vrijwel niets in wil of kan leven! Tel uit je verlies!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dank je Kritische Lezer. Dat mestdossier begint intussen al bijna net zo zwaar te worden als die truck bij Bremen!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  En hoe zit het dan met dat nieuwe licht dat er nu zit, die André v.d. Zande (geloof ik)? Lijkt me ook geen lekker ventje.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Maar dat laat onverlet dat die geiten van Evert en Mira en talloze andere geitenhouders onterecht en zelfs wederrechtelijk geruimd zijn. Maar na het laatste Haagse overheidsdebacle weet iedereen weer hoe het CDA met correctheid van bestuur, gewetensvol handelen en vooral met FATSOEN pleegt om te gaan!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Herkauwer, je doet nu net alsof van Aartsen en Brinkhorst zulke grote landbouwvrienden waren. Met name Brinkhorst valt veel te verwijten. Hij zat nl. vóórdat hij hier minister werd in Brussel en stond daar aan de wieg van de nitraatrichtlijn, waaruit de idiote mestwetten voortvloeiden. Voor deze discussie verwijs ik naar chauffeur gepakt met teveel kippenmest...Als je deze uitleg van Henk uit Tollebeek op je in laat werken, dan snap je dat er helemaal geen verband is tussen mest en nitraat in het grondwater. Deze richtlijn is ingevoerd om handelspolitieke redenen en gebaseerd op leugens.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Omdat hij niet open stond voor reeële visies en alleen zijn eigen vooringenomen aannames bevestigd wilde zien. Het ging toen over de invloed van wegen en paden op de verspreiding van vogels. Die zie ikzelf ook liever niet midden door open gebieden of door kwetsbare terreinen, maar wanneer de realiteit is dat kwetsbaar geachte diersoorten zich daar niet zoveel van aantrekken, dan is dat een feit! Nou ja: wetenschappers die feiten ondergeschikt maken aan andere belangen schoppen het ambtelijk vér in deze maatschappij. Dat moge blijken!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Karel, de wachttijd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is 6 jaar. Tegen die tijd is alles allang ter ziele.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Yvonne, ik leg het nog wel een keertje uit. LNV is bezig om buiten het parlement en alle wettelijke inspraakkaders om de geitenhouderij dood te saneren. Dat waren ze allang van plan vandaar dat er al 4 jaar niks tegen Q-koorts is gedaan en nu ineens- tijdens het kerstreces- massale ruimingen. Dan kijkt de kamer niet op de vingers en is de grootste slag geslagen voor men in Den Haag beseft wat er gebeurd is! Van LTO hoef je niks te verwachten. Die club vreet van ieder walletje waar wat te halen is! Van alle standsorganisaties is dat wel de allerslechtste! Mijn advies luidt: bundeling van krachten en gezamelijk naar een deugdelijk gerechtshof en niet naar een rechter die het LNV-liedje meezingt. En een klacht bij de Hoge Raad indienen tegen het disfunctioneren en machtsmisbruiken van Verburg, Klink en Balkenende!

 • no-profile-image

  Willem

  Er zijn schijnbaar nu ook al teveel geiten in Nederland , dus wordt er van alles verzonnen om dat aantal terug te brengen .De kinderboerderijen hebben overigens een apart soort geit , zijn net politicie , blijven altijd buiten '' schot "

 • no-profile-image

  Anita

  Een wonder witte wereld
  Schittert fris in het voorzichtige licht
  Maakt het geluid verlegen

  Ontneemt het harde zicht
  Op de zachte ogen van de witte
  Die zuchtend sterven gaat

  We zien het, kijken niet
  Naar binnen om echt te zien
  Gaan weer verder

  De wrede witte wereld in
  Fluisterend komt de kou dichtbij
  We lachen haar weg nu het nog kan

 • no-profile-image

  Anna

  Ik wens de familie Janse heel veel sterkte toe en heb ontzettend veel bewondering voor ze. Ze steken hun nek uit door het proces, ze zoeken de publiciteit en geven in nette en zeer scherpe bewoordingen aan wat werkelijk het achterliggende doel is van de overheid nl. het saneren van de sector onder druk van het RIVM, de GGD's en de media. Inmiddels ben ik hier ook van overtuigd. De bedrijven op Hoogersmilde zijn geen grootschalige bedrijven, ze hebben geen geiten aangekocht uit Brabant. Maar in een akkerbouwgebied als Smilde wordt wel mest uitgereden uit Brabant! Zou daar een verband zitten? Ik hoop dat de veiligheidsraad van Pieter van Vollenhove zich hierin gaat verdiepen en de onderste steen boven krijgt, want deze zaak stinkt echt.

 • no-profile-image

  gert

  De geiten worden geruimd om de ongerustheid van de bevolking in Brabant te temperen,de ministers hebben zich door Zembla laten beinvloeden,Q koorts komt overal voor

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Anna, niet het RIVM, de GGD's of de media zitten achter de ijskoude saneringen van de geitenhouderij. Dat is louter en alléén het werk van LNV! In 1996 maakten de toenmalige Directeur Generaal en de toenmalige Secretaris Generaal van LNV met hun beleidsambtenaren in het diepste geheim een plan de campagne voor de sanering van de Varkenssector. In januari 1997 spanden zij VVD-minister Jozias van Aartsen voor dat ruimingskarretje, zodat het CDA zichzelf van schuld kon vrijpleiten. Toen van Aartsen naar BuZ vertrok kwam D66-er Laurens Jan Brinkhorst op LNV en die mocht vervolgens van dat illustere tweetal in 2001 het vuile Mkz-werk opknappen. Geen boer die de link met het CDA zou leggen want Brinkhorst en D66 waren immers de gebeten hond nét zoals eerder de VVD en van Aartsen! Nadat Cees Veerman was aangetreden als minister op LNV, brak (officieel) in Scherpenzeel op 26 februari 2003 Vogelgriep uit. Fout: die was al in november/december 2002 uitgezet in drie kalkoenenschuren in Dinteloord maar door LNV stilgehouden! Vanaf begin maart 2002 hield Veerman als een moderne Atilla de Hun huis in de Nederlandse pluimveehouderij en ontzag ook kleuters, peuters, pubers, moeders, invaliden, bejaarden en kloosterlingen niet bij het gewelddadig ruimen van hobbydieren. Het ware gezicht van het CDA leek als twee druppels water op dat van Beëlzebub! En zo is dat ook nu weer bij het geitendebacle. Niks nieuws onder de zon. Met het enige verschil dat Het Kwaad nu als vrouw vermomd gaat. Het wachten is op het moment waarop de kruik barst en deze criminele bende eindelijk het zwijgen wordt opgelegd.

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Slordigheidje, zo'n brief terwijl de ruiming in gang is ? Of nog een kleine wraakactie, omdat Jansen naar de rechter stapte ? En ook nog tegen alle verzoeken van LNV in de pers bij de ruimingen uitnodigde. Zelfs dáár zijn ze toe in staat !

  En de uitleg die LNV steeds weer verzint begint steeds meer op een doolhof zonder uitgang te lijken.

 • no-profile-image

  Han

  Zie reactie Paul Jansen
  <>

 • no-profile-image

  Jopke

  In een vorig artikel vroeg ik mij af waarom de veehouders niet naar het EU-hof stapten? Wat is de reden dat deze mail niet werd geplaatst?

 • no-profile-image

  ex geitenhouder

  Ja het is te verwachten wanneer instantie's niet samenwerken, komen de fouten bovendrijven, maar ja wat geeft het emotie moet je niet hebben in deze tijd, nadenken hoeft niet want het beleid van de overheid is, maak bij elkaar de stoep schoon, want anders ben je een slecht mens zegt balkenende maar wanneer de politiek zelf iets moet doen om ellende te voorkomen dan zijn ze niet thuis. Het lijkt er op dat het afgesproken aantal geiten anders niet gehaald wordt. Een advies aan geitenhouders laat je inschrijven bij de kvk als kinderboerderij ben je van dit gedonder af.

 • no-profile-image

  a hamstra

  nico verduin. zijn reactie, geeft aan dat hij als het er op aan komt, achter dit achterlijke
  beleid staat.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Yvonne, waarom nog lid van de LTO dan?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jos, hoe begrijpelijk ook maar dit lost het probleem niet op. Ze zullen alleen maar veel geweld er tegenover zetten, want dat doen autoritaire tirannen altijd als hun macht aan het afbrokkelen is. Houd dus het fatsoen en het recht aan jouw kant en strijd op een faire, wettige manier terug tegen de satanische duivel die CDA heet. Al het 'beleid'van LNV wordt namelijk al tientallen jaren gemaakt en uitgevoerd door het CDA. Daarom is het ministerie verworden tot wat het nu is: een totalitaire dictatuur van de ondemocratisch toegeëigende macht!

 • no-profile-image

  ex geitenhouder

  het zou goed zijn als de mensen die besmet zijn ook weer getest worden op besmetting, msschien is er nog iets aamwezig van de q-koorts, zullen ze alsnog geruimd moeten voordat ze de geiten verder besmetten. let op politiek dit kunnen jullie niet tolereren.

 • no-profile-image

  Jos

  Net de uitzending van 1vandaag gezien, het is schandalig wat er gebeurt. Wanneer gaan we naar Den Haag?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe, goed dat jij het ook gezien hebt gisteren. Evert en Mira hielden zich voorbeeldig goed en sterk. Ik denk dat ik dat rapalje te lijf gegaan zou zijn als zed met hun gore klauwen aan mijn dieren kwamen. Zulk schoftentuig wordt dus met belastinggeld betaald. Dat is al zo sinds de varkenspest in 1997. Als je op de vaste loonlijst staat bij LNV, en dus Rijksambtenaar bent, dan kun je kiezen: of stipt bevelen uitvoeren of oprotten! Dat druist faliekant in tegen het Rijksambtenarenreglement maar daar heeft de machthebber niks mee te maken. Vindt het CDA! Er werd destijs door DG Kalden wreed en medogenloos gesaneerd en afgerekend met dissidente LNV-ers. Niemand, en zeker de oudere loonslaven niet, durft de bek nog open te doen uit angst voor 'functioneel ontslag'. Let maar op, bijna al die blauwe overalls- met-mondkapjes zijn ruim boven de 50. Altijd nog een mooie leeftijd om er rattenvoer van te draaien zou ik zeggen. Wandelaar heeft echt wel gelijk in dat andere forum: het is de GESTAPO VAN LNV! En weet je wat nou zo erg is? Spotvogel heeft dit soort toestanden uit en te na beschreven in zijn boek over de vogelgriepruimingen onder Veerman in 2003, de pestvogels van Veerrman. Er is echt niks nieuws onder de zon!

 • no-profile-image

  fryske boer

  Als ik deze geitenhouder geweest was had ik nu waarschijnlijk in de bak gezeten. deze waanzin is nog erger dan vorige ruimingen bij andere diersoorten dit gaat echt nergens over,je voelt gewoon elke keer de woede opkomen als je er over leest.

 • no-profile-image

  zwalker

  Verburg woont in Zwammerdam. Dat kan niet anders. En Klink? Aan de man te zien zit die ergens in een inrichting en wordt op het Binnenhof gelucht!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er loopt in het Agd een poll over de vraag of kinderboerderijen met Q-koorts al dan niet geruimd moeten worden. Nou zijn we al tijdenlang bezig met discussiëren over Q-koorts en is duidelijk dat er absoluut geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat alle geruimde bedrijven ten onrechte geruimd zijn om hen weg te saneren. En wat zie ik nu? Een grote meerdereheid is voor ruiming van kinderboerderijen. Stelletje domme runderen! Ruimen is verdomme nergens voor nodig. Dat gebeurd nergens ter wereld. Gebruik toch eindelijk eens de hersens en steun massaal de getroffen geitenhouders met een donatie om proceskosten mee te bestrijden. Begrijpen jullie dan niet dat LNV in de tang zit tussen agribedrijven en kinderboerderijen/hobbyhouders? Melk verdomme dat punt dan goed uit. Met topadvocaten! Dan gaat die hele zaak plat en kan iedere euro bedrijfs- en toekomstschade teruggevorderd worden. Van LNV!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Kritische Lezer, ik zeg niet dat alle rechtspraak van bovenaf beinvloedt wordt. Zo erg zal het in dit land toch nog niet zijn. Maar economische rechters- en zeker lekenrechters- nemen het kennelijk niet zo nouw met deugdelijkheid van rechtspraak. Het kan dan wel degelijk van het 'gewicht' van de advocaat/advocaten afhangen of er juridisch hout gesneden kan worden.

 • no-profile-image

  Yvonne

  Het is toch niet te geloven!!!
  Er komt steeds meer shit bovendrijven. Wat een wanbeleid. Wanneer komt LTO nu eens echt in actie?
  Vandaag Nieuwe Oogst gelezen? Staat nagenoeg niets in over de Q koorts. Ik snap het niet meer!

 • no-profile-image

  Jos

  Wat mij betreft gaan we vanmiddag al naar den haag heen om de boel daar te blokkeren. Deze onzinnige ruimingen moeten nu echt stoppen! als een rechtzaak geen oplossing biedt moeten we op de barricade gaan staan met zijn allen om ons recht te halen. Dit wanbeleid moet gewoon nu stoppen!!!! actie

 • no-profile-image

  Siem

  Wij vinden ruimen van dieren vreselijk !
  Wel zetten wij een serieuze kanttekening bij elke dierhouderij op grote schaal. Evenzo op en in relatief kleine ruimten.
  In geval van Evert zijn gezonde dieren hadden wij in Hoger beroep gegaan !
  Daarnaast met veel compassie en dank in Spirit afscheid genomen van alle geruimde geitjes, evenals voorgaande geruimde dieren ! Een zwaar teken aan de mensenwand.......

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Die Brinkhorst is een smeriger mannetje dan je denkt, Herkauwer. Op zijn manier deed hij mee aan vuile spelletjes. Neem dat nu maar gewoon van me aan.

 • no-profile-image

  esther

  als het dan zo moeilijk is om vast te stellen of een dier de q koorts heeft of niet dan maak je toch gewoon alle dieren af, probleem opgelost, in de omringende landen lachen ze zich nu al rot.
  daar word geent en lopen ze niet als het braafste jongetje van de klas voorop in alle eu maatregelen.

 • no-profile-image

  piet

  Effe dimme Esther. Dit is helemaal geen EU-maatregel! Nét als bij N2000 maakte onze regering haar eigen wetten en maakt er nu een kolorebende van. De ware wrede Kerstgeitenmoordenaar zit in het torentje en niet in Brussel! Hit him up, move him out!

 • no-profile-image

  Jan

  @Herkauwer, ik ben het eens met u dat Het LNV willens en wetens de boeren probeert af te slachten door allerlei zeeeeer besmettelijke ziekten te verspreiden. Maar Apotheker treft hier geen blaam. Vordat de MKZ uitbrak trad hij af als minister van Landbouw zonder een duidelijke reden. Achteraf denk ik dat de reden was dat hij geen trek had in het organiseren en verdedigen van de massale dierenslachtingen. Beter was het geweest dat hij het aan het Nederlandse volk had laten weten, maar ja dan lag er voor hem natuurlijk geen leuk burgemeestersbaantje in het verschiet. Brinkhorst had er geen enkele moeite mee. Sterker nog die vond het wel een fijn klusje om die boeren eens mores te leren.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik blijf hwet maar van de daken schreeuwen totdat Balkenende, Verburg en Klink staatsrechtelijk en juridisch zijn geruimd: er gebeurd nu met de geiten exact wat Veerman in 2003 flikte met het pluimvee en LNV in 1997 met de varkens en in 2001 met het rundvee: ijskoude sanering volgens vooropgezet plan. Waarschijnlijk met medeweten van de LTO-top!

 • no-profile-image

  Hans

  Hier zijn geen woorden meer voor, alleen maar daden. Geen CDA meer stemmen, andere belangenbehartiging en een klacht deponeren tegen de rechten van de mens (en het dier) bij het Eu-hof te Brussel. Alle geitenhouders zouden dit als vorm van protest en om een forse vergoeding van de staat af te dwingen moeten doen! Er zijn toch voldoende juristen die gratis deze getroffen mensen willen bijstaan?

 • no-profile-image

  ex geitenhouder

  Natura 2000 geeft aan hoeveel er geruimd moet worden, om niet uit de pas te lopen in europa. Ja er moet opgetreden worden Op deze manier worden wij weer het beste jongetje van de klas.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Jan, het is nogal simpel dacht ik. Vanaf halverwege jaren '90 is de geitensector heel snel gegroeid, terwijl LNV in die periode er alles aan deed om door middel van al dan niet terechte ruimingen (meestal 'op verdenking van besmetting' of puur 'preventief') saneringsbressen te slaan in de varkenshouderij (1997), de melkveehouderij(2001) en de pluimveehouderij(2003). Omdat men al in 2005/06 zich stoorde aan die ongewenste uitbreiding werd er vanaf winter 2005/06 (toen ook Blauwtong uitbrak) vier jaar lang niets gedaan tegen de Q-koorts zodat er zich eerst een kweekvijvertje burgerslachtoffers kon vormen, waarvan er - gelukkig voor LNV- enkele te overlijden kwamen. Nadat LNV zich vanaf voorjaar 2009 steeds vaker over Q-koorts begon uit te laten (het zogeheten 'voorkoken') wachtte men de start van het Kerstreces af om soepel een kamermeerderheid voor ruimingen te krijgen en ongehinderd met de aanval op de Geitensector te kunnen beginnen. Spotvogel heeft dit soort zaken beschreven in zijn dossiers 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie'. Dat ging over de Vogelgriep, maar LNV flikt nu met de geiten weer exact hetzelfde!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Die is met de midwintertelling bezig. Ganzen, eenden, zwanen et cetera. Hij zal vanavond wel reageren.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste chauffeur, ik heb inderdaad wel iets met kranen te maken. Maar dan niet op rupsbanden! Doet er niet toe waar ik woon, maar al in 1996 toen ze over het 'Plan Goudplevier' begonnen had ik er een slecht gevoel bij. Het zou mij niet verbazen als ze proberen om Fochtelooerveen via Witter- en Hijkerveld met zowel Dwingelderveld als met de natuurontwikkelingssteppe rond Nieuw Balinge te verbinden en dan via het Veenhuizerveen/Dalerpeel een corridor te maken naar het Bargerveen. alle geitenhouderijen in die zone zouden dan geruimd gaan worden. Zie jij met jouw plaatselijke kennis iets wat daarop wijst?

 • no-profile-image

  Jan

  OK Herkauwer dat denk ik ook. Maar dat is niet het hele verhaal. Als ze echt minder dieren in Nederland wilden dan zijn er ook nog wel andere maatregelen te verzinnen. De mestwetgeving stimuleert juist grootschalige bedrijven, zonder dat er minder dieren komen. De dierziektes die LNV uitzet zijn vooral in gebieden die ze schoon willen vegen omdat ze daar andere plannen mee hebben. Zoals in Brabant en op de Veluwe. Natuura 2000 is er ook om begonnen om de boeren daar weg te pesten zonder dat ze daar voor hoeven te dokken. Grootschaligheid wordt juist sterk gestimuleerd, zowel door de overheid als het agro-industriële multinationals, als de wetenschap (Wageningen)

 • no-profile-image

  chauffeur

  Herkauwer,kijk even op google earth en zie dan dat vanaf de Hoofdvaart dit een mooie kans is om het Hijkerveld,Dwingelderveld en Westerborkerveld in de toekomst nog verder te vergroten tot aan de Hoofdvaart in Hoogersmilde. Ik weet ook wel hoe dat moet maar zal geen slapende honden wakker maken maar ben wel bang dat zij dit ook al bedacht hebben want anders zijn ze hun topsalaris niet waard. Alleen ben ik van mening dat natuur heel mooi is,maar dat je er slecht van vreten kan!

 • no-profile-image

  chauffeur

  Herkauwer,toch leuk dat je buren het ook zo beleven ,want waar jij woont en dan de streek goed kent staan maar 2 boerderijen en 1 vrij nieuw huis dus ik denk dat je iets met kranen te maken hebt of auto`s en die daarvoor wonen ken ik niet maar dan heb je wel alles op de voet gevolgd.

 • no-profile-image

  Chauffeur

  Herkauwer,als deze mensen hun bedrijf moeten verkopen zal dat zoals hier meer gebeurt aan Natuurmonumenten of St.Dr. Landschap zijn want deze natuurfreaks betalen met geld van de overheid en donateurs dus kunnen altijd meer betalen dan de gewone boeren,als je dan de locaties bekijkt kan er een blok gevormd vanaf het Oranjekanaal langs de Drentsche Hoofdvaart en Beilervaart naar de percelen erachter die zij al in handen hebben,wat denk je dat er gaat gebeuren met die 3 of 4 boeren in Hoogersmilde die klem komen tussen dat "natuurschoon" ?? Juist! De volgende die "gaan verkopen" zijn zij!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Henk, Herkauwer heeft gisteravond precies omschreven waar het op staat en wat de ware achtergronden zijn van al die virale uitbraken gevolgd door totalitaire ruimingen. In het dossier dat jij me hebt toegestuurd staat op blz 64 inderdaad (in het Stentor-artikel "Meer voedsel met minder milieudruk") een verhaal dat hier naadloos bij aansluit. Ik kwam in 2003 op het spoor van allerlei bedenkelijke zaakjes omdat ik van nabij (letterlijk onder mijn reet!) mocht zien gebeuren hoe daar -met LNV geld- een kraaknieuwe onderzoeksafdeling werd opgestart. Dat was bij Altarra, de 'denktank' waar kort daarna de meest bizarre plannen en ontwerpen vandaan kwamen. Futurisme ten koste van zowat de hele huidige boerenstand! Ik heb er een paar hoofdstukken aan gewijd in mijn vogelgriepdossiers. En dat was het. Maar het lijkt mij hoog tijd dat er zo snel mogelijk een zeer diepgravend onderzoek gaat plaatsvinden naar alles wat met LNV versus verleden-heden-toekomst te maken heeft. Daaraan wil ik heel graag alle medewerking verlenen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je hebt gelijk Henk, kritische mensen worden in dit land en in deze tijd met de nek aangekeken en zélfs botweg gecriminaliseerd! Maar het tij is aan het keren en straks zal er weer een krachtige buitenparlementaire kritische beweging ontstaan. Kwestie van lange adem. Dit soort maatschappelijke patronen en processen is nu eenmaal onderhevig aan ups en downs. Zoals alles in het leven!

 • no-profile-image

  Jan

  Ik vind je wel een interessante vogel dus wil ik je wel eens op het mestforum opzoeken Maar welk mestforum?

 • no-profile-image

  Chauffeur

  Is het al iemand opgevallen dat een gemeente zoals Midden-Drenthe op dagen waar geruimd wordt opeens een overschot aan werknemers heeft die tijd en zin hebben om al ver voor hun normale werktijd aanwezig te zijn en probleemloos doorwerken tot 20.00 uur terwijl ze normaal al een half voor ze vrij zijn op de gemeentewerf zijn ! Onder deze werknemers zie je dan sommigen lopen die als dierenliefhebber bekend staan maar zich dan blijkbaar liever belangrijk voelen inplaats van een vrije dag te nemen. Is dit sensatiezucht, dwang of horen die mensen (en hun meerderen,chauffeurs en direnartsen niet uitgezonderd) tot die club met drie letters waarvan ik dacht dat die in 1945 opgeheven was.Wat verder opviel (vanuit een vrachtauto kun je een over een afzetting heen kijken) is dat er op het 2e bedrijf van de Fam.Jansen mensen in een groepje stonden te eten dus misschien stond de catering wel tussen de boerderij van Kamps en de geitenschuur. Conclusie hier uit is dat die mensen hun leven in de waagschaal stellen of is de besmetting is niet zo erg als men ons wil doen geloven en wordt er allen maar geruimd om ruimt temaken voor de natuur.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Waarom heb je er een vieze smaak aan overgehouden toen hij natuurbeheeronderzoek deed in Leersum?

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  "Chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland". Daar wordt van alles uitgelegd over de mestwetgeving. (klik "reacties" aan).

 • no-profile-image

  Karel

  Mijn vorige artikel werd verwijderd. Ik vroeg mij daarin af waarom de veehouders niet gezamenlijk naar het EU-hof voor de rechten van de mens gaan? Wat is hieraan onfatsoenlijk? Dus nog een poging.

 • no-profile-image

  georges walstra

  Als ik dat zo allemaal lees dan kan er meteen een nieuwe commissie aan het werk om LNV helemaal door te lichten en binnenste buiten te keren. Als maar een derde klopt dan is zoiets al méér dan gerechtvaardigd!

 • no-profile-image

  koetje

  Is Boerderij.nl momenteel uit de lucht ?Of ben ik de enige die er niet op kan komen?

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Vlak voor hij aftrad, was Apotheker een week zoek. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat hij even daarvoor was bedreigd met een pistool. En geloof me, dit is geen onzin. Mogelijk hebben die onduidelijke redenen daar wat mee te maken.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Dat merken we ook bij de mestwetgeving. Heeft ook niets met de werkelijkheid van doen. Net zo min als met wetenschap.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Ik zal het nog eens even bij hem navragen. Het is al weer jaren geleden dat die persoon dat vertelde.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Jan en Kritisch Lezer, ik bedoelde dat niet letterlijk over die brave Hajo Apotheker, maar alleen om de overgangsfase van CDA(Braks) naar CDA(Veerman) op LNV mee aan te geven. Ik neem onmiddellijk aan dat een door en door betrouwbaar man als Apotheker niet aan dergelijke vuiligheid wilde meewerken. Ook kan ik zonder veel moeite mij voorstellen dat hem door een (of twee) topambtenaar(-ren) werd meegedeeld dat hij als minister van LNV twee dingen kon doen: slikken.........., of..................! En het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat hem toen in de ministerskamer een doorgeladen revolver onder de neus is gedrukt. Want dat is de taal die het soort rapalje spreekt, dat al sinds vele jaren als een gesel over agrarisch Nederland heerst. Daarom zijn zij nu ook even achter andere coulissen verdwenen!

 • no-profile-image

  Inge, al geruimd

  in dit artikel staan allerlei tegenstrijdige uitspraken.
  Het tankmelkonderzoek is genomen toen er nog niet geruimd was, dus er stonden gewoon drachtige dieren in de stal die ook gemolken worden. In het artikel staat: "De geiten die gemolken worden zijn niet drachtig, en bij die geiten verdwijnt de bacterie langzaam maar zeker." LET OP; het tankmelkmonster is van begin november.
  Ook staat er dat de dieren niet continue de bacterie uitscheiden. Dus op het moment dat er een tankmelkmonster wordt genomen, hebben die bacterieen met elkaar afgesproken dat ze zich met z'n allen even verstoppen!!!!!!!!!!!!
  Dit kan toch zo niet doorgaan, het is zo lek als een mandje.
  Ook wij hebben een negatieve (gunstige) uitslag van november en ook wij zijn de helft van onze geiten kwijt door ruimen.
  Je zou werkelijk uit je vel springen.
  Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.
  Alle melkgeitenhouders veel sterkte en wijsheid.

 • no-profile-image

  Jan

  @Herkauwer wat zijn volgens jou die plannen??

 • no-profile-image

  Jan

  Juist gezien chauffeur. Natura 2000 zal de rest van die weerbarstige boeren mores leren. En dat met de volledige medewerking van het CDA. Zij voeren de nieuwe kruistochten aan.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jan, ze willen helemaal niet minder dieren in Nederland, maar ze willen overschakelen op echte fabrieksmatige productie. Niet eens alleen megastallen, maar alles onder een dakbedrijven waar het hele proces van kweek tot kant en klaar product in eigen hand wordt gehouden. Altarra ontwikkelde daarvoor al de glazen 'Voedselpiramide' en die ontwikkeling gaat almaar verder. Daarom willen ze al die kleinere boeren de nek omdraaien en dat gaat veel makkelijker met behulp van virussen en bacterieën of desnoods prionen dan door middel van allerlei tijdrovende en dure procedures. Eén spin in dat web heet Cees Veerman en de WUR levert op bestelling alles wat men maar wenst: mét wetenschappelijk keurmerk! For what is worth!

 • no-profile-image

  Henk

  Herkauwer: naar aanleiding van je bericht van 22.43, kijk eens op blz.64 van wat ik je heb toegestuurd. het klopt precies hè?

 • no-profile-image

  wandelaar

  Als ik dat zo allemaal lees dan is LNV daar dus bezig om geitenhouders de nek om te draaien om natuurgebieden aan elkaar te kunnen koppelen? Bizar! Gelukkig kennen die chauffeur en Herkauwer de boel daar goed en hebben zij helemaal in de peiling wat de bedoeling is. Als ik Evert en Mira was dan deed ik aangifte en liet de hele (geheime) planning voor de omgeving van het bedrijf tot op de bodem uitzoeken. Met de WOB kan inzage in alle dossiers van LNV gevorderd worden.

 • no-profile-image

  joukje

  Er is dus nog niets veranderd bij het LNV
  sinds de mkz in 2001. laat ze eens hun gezonde boeren verstand gebruiken.
  Fam Jansen STERKTE en hopelijk winnen jullie.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat zou ik ook heel graag willen weten Kritische Lezer. Maar als dat te gevoelig ligt dan hoeft het natuurlijk niet per se via dit forum. Mijn mailadres is te vinden in het mestforum.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Herkauwer, als de rechtspraak niet onafhankelijk is, dan kun je 100 topadvocaten inhuren, HET HELPT NIET.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Ik kan er wel op komen, koetje boe.

 • no-profile-image

  Jan

  @kritische lezer, amsterdam weet jij of je betrouwbare bron ook in opdracht van wie Apotheker dat pistool op zijn hoofd gericht kreeg en waarom?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Goeie vraag Kritisch Lezer. Hier komt het antwoord. André van der Zanden studeerde rond 1980 biologie bij Wim ter Keurs en Udo de Haes te Leiden en stikte ook toen al bijna de moord van de zelfoverschatting, eigendunk en ongepaste arrogantie (leek wel een voorloper van Balkenende). Deed begin jaren '80 doctoraalonderzoek bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer te Leersum en daar heb ik voor eeuwig een vieze smaak van over gehouden. Wat een onnute hautaine blaag! Maar ziedaar: het lichtste komt altijd boven drijven en aldus geschiedde in die latere dagen, dat interim-directeur Rost van Tonningen op Alterra werd opgevolgd door........je raad het al! Dat was als ik het wel heb in het jaar des heren 2000. Nog maar amper op Alterra aangetreden riep LNV's latere chefpluimveeruimer Cees Veerman de aalgladde André tot het Haagse Ambt van DG aan de Bezuidenhoutseweg. Waar hij de warme Kaaimanlederen clubzetel van Chris Kalden mocht overnemen. Dat gebeurde in mei 2002. Vijf jaar later wisselde Van der Zande stuivertje met SG Kalden, die als algemeen directeur het door Veerman geprivatiseerde SBB verder naar de mallebiezen mocht gaan helpen. De benoeming van Van der Zanden als SG had de goedkeuring van Tjibbe Joustra, in de jaren '70 - 90 zeer langjarig SG op LNV en toenmalig hoofd terreurbestijding AIVD. En daarvoor ook nog een blauwe maandag opdrachtgever voor de totale en zinloze verbouwing van zijn juist opgeleverde UVW-kantoor in voorjaar 2003. Op kosten van jou, mij en alle andere belastingbetalers. Toen die verbouwing a raison van twee miljoen euro werd opgeleverd verkaste Joustra naar een hogere functie. Zulk verrot vlees zit er dus in deze kuip!

 • no-profile-image

  pier

  De dierenarsten zouden toch ook kunnen weigeren?
  Nee die denken ook aan hun eigen portemonnee,ontvangen €125,- per uur

 • no-profile-image

  koetje

  Gisteravond heb ik ook de uitzending van een vandaag gezien.Niet te geloven dat er mensen zijn die dit werk uit willen voeren.Blijkbaar compleet gehersenspoeld.Of is het zoals Herkauwer zei?Onder dreiging van ontslag of overplaatsing met alle (financiele) gevolgen van dien is het dan blijkbaar vrouw en kinderen eerst.Wat zullen die kinderen trots zijn op hun vader.Je ziet al voor je wanneer de meester op school vraagt:Zeg Jantje wat voor werk doet jou vader?Waarop Jantje trots antwoord:dierenruimer meester bij LNV.Laat die queen en haar gevolg zelf de spuit hanteren.

 • no-profile-image

  verzetstrijder

  Waar woont Verburg en Klink.

 • no-profile-image

  overeem

  Dit monster is van een maand terug toen liepen alle drachtige geiten er nog. Ze zeggen naarmate ze dichter bij het aflammen komen scheiden ze meer uit. Ze praten tegen zichzelf in en het lto mag ook wel eens wat meer voor de boeren opkomen in zulke situaties. Er zijn nu verschillende boeren met negatieve monsters dit kan toch geen toeval zijn. Volgens mij moeten we hoognodig naar Den Haag.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Niks aan de hand met de Boerderij-site hoor Koetje Boe. Ik kan er ook zo in komen! En beste Kritische Lezer, ik doe helemaal niet alsof die twee hotemetoten van VVD en D66 landbouwvrienden waren. Ik leg alleen maar uit dat noch Van Aartsen noch Brinkhorst ook maar een grein benul van agrarische zaken hadden en dus helemaal zeilden op het kompas van Kalden/Joustra en hun beleidsambtenaren. Veerman regelde alles zélf maar ook Verburg is te stom om datgene te bedenken wat er zich nu allemaal weer aan het afspelen is. Ruimen en saneren zijn zaken die uit ambtelijke top-kokers komen. Afgezien van Braks zat er geen enkele minister lang genoeg op LNV om zulke dingen te bedenken en uit te voeren. Maar Gerrit wilde alleen maar uitbreiden en van geen stop of sanering weten. Daarom deed de ambtelijke top dat dus maar vanaf 1997! Dankzij Van Aartsen, Apotheker en Brinkhorst hadden zij daar een makkie aan en voor Veerman was het gesneden koek! Duidelijk zo?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik neem het voetstoots van je aan beste Kritische Lezer. Die gluiperige gladjanus (anders wordt men ook geen schoonfamilie aan het Hof!) flikte het in maart 2001 om een hele kudde Schotse Hooglanders in de Duursche Waarden bij Olst- Wijhe af te laten schieten. Dat was verschrikkelijk: panische koeien afschieten met kogelgeweren. Door jagers! Maar dat is toch wat anders dan het beredeneerd volgens vooropgezet plan wegsaneren van agrarische bedrijven. Nee, ik kan me niet voorstellen dat de ambtelijke top hem daarin gekend heeft!

 • no-profile-image

  gert

  Bureaucratie viert weer hoogtij,op het ministerie van LNV wemelt het van juristen,maar mensen van de praktijk zijn er amper te vinden

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Chauffeur, ik neem aan dat je de landerijen langs de van Lierswijk, de Meesterswijk en de Grietmanswijk bedoeld? Als dat zo is, dan begin ik nog beter te begrijpen waarom Veerman enkele jaren geleden zijn ministersstoel aan Verburg heeft overgedragen en zélf ten koste van duizenden opzeggende leden Voorzitter bij NM moest worden. En waarom Verburg zich als een kameleon gedraagt: nu eens onvoorwaardelijk voor ruimte voor de landbouw en veehouderij en het volgende moment onvoorwaardelijk voor de natuur. Zo'n schizofrene dubbelhartigheid heb ik ook al vele malen bij Veerman bespeurd. Er wordt met twee maten gemeten en ze denken dat het niet opvalt waar ze mee bezig zijn. Het is een beerput waarvan Spotvogel al in 2006 het deksel opzij heeft geschoven. Maar het gaat steeds erger stinken!

 • no-profile-image

  Henk

  Ik ook. Maar op kritische mensen zitten ze nu eenmaal niet te wachten.

 • no-profile-image

  chauffeur

  Hein,gezien het grote aantal vlaggen die halfstok hingen en de spandoeken is de boodschap denk ik wel overgekomen en het is nog steeds zo dat doodzwijgen meer pijn doet dan doodslaan.

 • no-profile-image

  Henk

  Vraag het dan eens aan Spotvogel.

 • no-profile-image

  chauffeur

  Herkauwer,vanaf het Dwingelderveld is het maar een kleine stap om via het Leggelderveld (Blauwe Meer is al van NM) en Het Drents-Friese Wold in Fochtelooerveen te eindigen en kunnen ze als gebeurt tussen Dieverbrug en Havelte de landerijen verwaarlozen en vol stoppen met rietpollen en koeien die met de historie en natuur van Drenthe niks te maken hebben en als je een kavel kunt insluiten (alle boeren binnen die cirkel) is de kans dat het aan jou verkocht wordt veel groter dan wanneer zo`n kavel nog een andere buurman heeft vooral als je ver boven de marktwaarde biedt omdat je toch betaald met geld van leden,donateurs en overheid.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Chauffeur de ruimingen in de geitensector hebben niks van doen met ruimte maken voor natuur. Zo werkt dat niet! Het is gewoon een ijskouwe sanering omdat overheid en agri-reuzen andere plannen hebben.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  En terecht!

 • no-profile-image

  bram

  Dat je het van lnv nooit zal winnen op zo'n manier is wel te verwachten maar dat LTO hier op zo'n manier over spreekt. Belangenorganisatie?? voor wie mag je je dan afvragen. Een test waaruit blijkt dat er geen besmetting is zou voor een belangenorganisatie moeten betekenen dat ze gaan knokken om dit recht te zetten.

  LTO DOET NIKS en praat het goed voor LNV. Waarom doen ze niks. Omdat ze bang zijn hun zogenaamde macht te verliezen die ze toch al niet hadden. Ze denken nooit aan degene wiens belang ze aan vechten. (behalve die 1e boer waar ze het wel bij kunnen doen aangezien toch niemand daar wat van merkt) Iets te hoog geschoolde Lafbekken zijn het en dan nog beweren dat ze verstand hebben en dat ze voor de boeren opkomen ook. Laat ze eerst maar paar jaar werken voordat ze zulke onzin mogen uitkramen achter bureau!!!

Laad alle reacties (84)

Of registreer je om te kunnen reageren.