Home

Achtergrond 3 reacties

'Geen protectionisme, wel beter risicobeheer'

De Europese Commissie moet er voor waken dat het EU-zuivelbeleid uniform blijft en niet protectionistisch wordt.

Deze oproep deed voorzitter Jack Baines van de Europese zuivelhandelsorganisatie Eucolait op de nieuwjaarsbijeenkomst in Brussel.
Baines vindt echter wel dat nieuwe instrumenten nodig zijn om de zuivelmarkt minder volatiel te maken en de prijsrisico’s te beperken. "Zuivel moet bekend zijn vanwege de kwaliteiten als gezond en veelzijdig ingrediënt, niet omdat het een financieel risico is," zei hij.

De zuivelhandel ziet met lede ogen aan dat individuele lidstaten en groepen lidstaten onder invloed van de slechte zuivelmarkt in vooral de eerste helft van 2009 hun toevlucht zochten tot steeds protectionistischer maatregelen. Ook dreigen lidstaten steeds meer eigen maatregelen te treffen voor de melkveehouderij en zuivel. Volgens Eucolait is dat de dood in de pot. Het is ook niet in het belang van de Europese melkveehouderij, omdat de wereldwijde consumptie van zuivel nog altijd groeit, aldus Baines.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  veehouder

  Han je hebt gelijk. De boeren moeten de productie in de hand houden. De zuivelfabrieken en handel incluis zijn er voor de winst en echt niet voor de boer zijn inkomen. De boeren moeten hun eigen fabrieken stichten en zelf de hoeveelheid reuleren en de handel buiten de deur houden. protectionisme in Europa is goed voor boer, milieu en de consument en dierenwelzijn.

 • no-profile-image

  Han

  De zuivel consumptie stijgt mondiaal een fantastisch vooruitzicht. Helaas niemand zegt dat hier een prijsstijging uitkomt die kosten dekkend is. Laten we wel zijn de eisen van de dierenactivisten zullen kosten verhogend zijn en gewoon doorgaan omdat hun diervriendelijke behoefte nooit gestild zal zijn. Er zal een prijs zijn waar boven plantaardige (zuivel) producten goedkoper zijn en dus voor de minder draagkrachtige consument de voorkeur krijgen.
  Laten we ons niet al te blij maken met deze zuivel wens, ik hoop dat ze gelijk hebben en dat d eprijs op een leuk niveau komt. Dit laatste kan alleen als de boeren zich zelf in de hand houden m.b.t. productie verhoging.

 • no-profile-image

  willem

  Als Europa doortastend handelt en de volumes goed beheerst door alleen produkten heffingsvrij te importeren die aan dezelfde milieu-, welzijns-, vétérinaire -, sociale- en salariseisen voldoen als in Europa. Alle andere produkten dienen korrigerende heffingen opgelegd te krijgen. Zo kunnen we de door onze burgers verkozen standaarden handhaven. Ieder weet op die manier dat wanneer hij/zij hoge eisen stelt aan zijn/haar voeding (of andere produkten) daar een bijbehorend prijskaartje aanhangt.

Of registreer je om te kunnen reageren.