Home

Achtergrond 15 reacties

'Gebruik bestrijdingsmiddelen onvoldoende afgenomen'

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de laatste 15 jaar gehalveerd, maar toch neemt het aantal wilde dier-, insecten- en plantensoorten af.

Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Wageningen Universiteit in 9 Europese landen.

De uitkomsten van het onderzoek hebben de wetenschappers verrast aldus de Nederlandse projectleider Frank Berendse. "Er moet blijkbaar nog veel meer gebeuren als we de negatieve effecten van de landbouw op de natuur willen wegnemen."

Berendse bepleit om op grote schaal het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum terug te brengen. Wanneer geen drastische stappen worden ondernomen kan het potentieel voor biologische bestrijding van plagen kleiner worden.

Het internationale onderzoeksteam onderzocht in 9 gebieden in West- en Oost-Europa steeds 150 percelen van dertig akkerbouwbedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat een verdubbeling van agrarische productie leidt tot een halvering van het aantal wilde plantensoorten.

De populatie kevers en broedvogels daalt bovendien met een derde. Wanneer akkers op een biologische wijze worden bewerkt of er sprake is van beheersovereenkomsten waarbij minder of geen pesticiden worden gebruikt, pakt dit voor planten en insecten positief uit.

Voor vogels maakt de teeltmethode meestal niks uit, aldus Berendse. "Dat komt doordat ze een groter gebied bestrijken. Een biologisch bedrijf wordt vaak omringd door gangbare bedrijven, waardoor de vogels toch weggedrukt worden."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Oké Kritische Lezer, ik kom er op terug! Bij ampel beraad met mijzelf herinnerde ik me ineens een doctoraalscriptie van Berendse uit de late jaren zestig. Ging over de Darthuizerpoort bij Leersum, waar ik toevallig in 1968 ook onderzoek gedaan had. Ik was niet erg enthousiast en zie nu dat het werkstuk ook ontbreekt in zijn literatuurlijst. Nou ja: kennelijk is hij met zijn baan bij de WUR dus wel degelijk goed terecht gekomen!

 • no-profile-image

  Han

  @kritische lezer. Als het artikel van Frank Berendse klopt dat de stad 1 C warmer is dan het platteland en met de kennis van nu weten we Koeien produceren broeikas gas en broeikasgas maakt de aarde (de stad) warmer Dan moeten de koeien in de stad wonen!!
  We kunnen ook zeggen de stad produceert meer broeikasgas dan de koeien en varkens. Aan u de keus, zeer is dat het in en boven de stad warmer is dan op de vlakte er omheen.
  Ik wil met bovenstaand laten zien dat je met dezelfde cijfers totaal verschillende bewijzen kunt leveren.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Frank Berendse is hoogleraar Omgevingswetenschappen met specialisme Natuurbeheer en Plantensociologie. Hij houdt zich ook met weidevogels bezig maar Han, ik denk niet dat hij koeien in de stad wil laten leven.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Han en Kritische Lezer, dat verhaal van Frank Berendse zal vast en zeker wel kloppen. Ik ken Berendse al sinds de jaren zestig en heb hem nooit op onzinpraat kunnen betrappen. Volgens mij was zijn enige dwarsstap dat hij prof werd aan de WUR. Maar ja: we hebben ook zo weinig universiteiten in dit landje.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Frank Berendse..... Ik dacht: waar ken ik die naam ook al weer van? Opeens schoot het me te binnen...jaren geleden schreef hij eens een stuk in de krant. Hij had na onderzoek ontdekt dat het in steden wel 1 graad warmer was dan op het platteland. Conclusie: weg met de intensieve veehouderij. (Is meteen een indicatie hoe serieus we dit onderzoek moeten nemen).

 • no-profile-image

  Goedgelovige burger

  Als ik het goed lees staat er in het bericht dat wanneer er intentiever geteeld wordt er minder onkruid in het perceel staat en de het aantal ziekten en plagen minder is.
  Dat noem ik toch goed bezig zijn. Onkruid wordt niet betaald en kost opbrengst....
  Niets tennadel van biologische landbouw, maar het is wel duidelijk te zien dat ze meer problemen met het onkruid en ziekten hebben.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste R.Veenstra. Ik HAD kennissen in Delft die vlakbij Asepta woonden en die veel te jong ineens verdwenen. K....r! Ik kénde een paar collega's die rondom de Olde Grieze en het Peerd van Ome Loeks woonden en onbewust niet al te ver van de AAgrunol vestiging probeerden te léven. Tevergeefs! Ik overbrug nu een tijdsspanne van meer dan dertig jaar en reclameren of proberen om verhaal te halen heeft geen enkele zin meer. Want doden blijven echt wel dood. En doden spréken meestal niet meer. Maar wee degenen aan de schaduwzijde, op de dag dat er namens hén een boekje wordt opengedaan!

 • no-profile-image

  M. Bos

  Conclusie dus geen gentech gewassen telen, die zijn synoniem aan bestrijdingsmiddelen ergo zitten er soms zelfs in!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ook hier zie je het weer gebeuren: er worden 2 zaken geconstateerd, die verband KUNNEN hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Berendse zegt dan dat het een 'n gevolg is van het ander. Dit wordt dan weer als waarheid aangenomen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Geen onzinpraat? Spotvogel toch. Het is toch klinkklare onzin wat hij in dat krantenartikel zei. Dat het in de stad warmer is, is logisch. We hebben daar te maken met veel meer verhardingen, (steen). Tel daarbij op dat gebouwen, mensen en verkeer ook de nodige warmte uitstoten en trek je conclusie. Ook al ben je nog zo'n tegenstander van de intensieve veehouderij, deze dingen hebben echt helemaal niets met elkaar te maken. Een lulverhaal dus.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Daarom heb ik zo'n jaartje of twaalf geleden, toen er een aanduiding voor de nieuwe Wageningse Humbug moest worden bedacht, de naam Wageningen Universiteit, Research en Groenbeheer ingediend. Afkorting spreekt voor zichzelf!

 • no-profile-image

  lowie van der lugt

  Er schijnt ook een zekere doctor Stikker aan die WURG te werken! Geeft college Stalventilatiesystemen!

 • no-profile-image

  r.veenstra

  Zou het ook mogelijk zijn het medicijn gebruik van mensen terug te brengen aangezien ook deze stoffen in het grondwater terecht komen ?!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat denk ik ook. Het is in ieder geval wel de WUR-stijl.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Knap van al die peperdure wetenschappers. Maar daar dringen verontruste burgers met of zonder titel al decennialang op aan!

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.