Home

Achtergrond

GS Zuid-Holland geven Keukenhof de ruimte

Gedeputeerde Staten (GS) hebben gisteren besloten om Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de zogenaamde 'driehoeksruil' uit de Gebiedsvisie Keukenhof.

De 'driehoeksruil' draagt bij aan het stimuleren van de verdere ontwikkeling van het landgoed en de Bloemententoonstelling Keukenhof. GS willen zo bijdragen aan een duurzame exploitatie in de toekomst. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls: "Keukenhof is een belangrijke toeristische en recreatieve attractie en geeft daarmee een grote impuls aan de economie van de Noord- en Zuid-Hollandse regio. Om het cultuurhistorisch erfgoed van het landgoed te behouden voor de toekomst en de bereikbaarheid van de Bloemententoonstelling te verbeteren, is een herstructureringsoperatie noodzakelijk."

De 'driehoeksruil' houdt in dat bollengrond verloren gaat ten gunste van het concentreren van de drie huidige, verspreid liggende, parkeerterreinen van de Bloemententoonstelling op één locatie. Het huidige oostelijke parkeerterrein wordt daarvoor uitgebreid. De bollengrond die hiervoor nodig is, wordt elders in de gemeente Lisse gecompenseerd op grasland met cultuurhistorische waarde en natuurwaarde. Omdat de parkeerfunctie voor het westelijke parkeerterrein vervalt, kan dit terrein worden ingericht en beheerd in overeenstemming met de ligging binnen de ecologische hoofdstructuur. Ook het busparkeerterrein bij het kasteel is niet meer nodig.

De gebiedsvisie is op 29 oktober vorig jaar door de gemeenteraad van Lisse vastgesteld en daarna aan GS aangeboden. GS stellen Provinciale Staten nu voor in te stemmen met het voorstel van de driehoeksruil en de beoogde ontwikkeling van het landgoed Keukenhof en de Bloemententoonstelling op te nemen in de Provinciale Structuurvisie.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.