Home

Achtergrond 54 reacties

Fort Europa gaat in rook op

Het Fort Europa van de Dutch Dairy Board (DDB) in het Friese Oldeholtwolde is nieuwjaarsnacht in brand gestoken.

Het fort van strobalen is vorig jaar september gebouwd als protest tegen de lage melkprijzen.
De rookontwikkeling heeft het verkeer op de A32 gehinderd.

Voor foto's: flitsnieuws.nl

Ger Timmer

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Blijft lachen

  Ja,ja , de afgunst van sommige zielepoten is groot.

 • no-profile-image

  met zijn alle op het platteland

  Degezondheidsstatus(het rendement van niet ddb boeren)bestaat alleen maar omdat er jaarlijks een aantal meklkveehouders stoppen.
  Als dit niet het geval zou zijn dan hadden deze ook geen rendement.
  De loopbaan in de melkveehouderij van de afgelopen 45 jaren ,laat dit zien.
  Als er geen club meer mag bestaan die dit onder de aandacht brengt;of wil keren.dan komen degene die nu nog een rendabel melkveebedrijf exploiteren ook nog aan de beurt.

 • no-profile-image

  willem

  Naamloos persoon, Dit is grote onzin, dit heeft niets te maken met DDB maar met
  kostprijs verhoging, door steeds maar meer en meer en torenhoge hypotheken draaien de veehouders zich zelf de nek om.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ieder voor zich en God voor ons allen luidt het bekende spreekwoord en dat geldt hier ook maar weer als je sommige reacties ziet.
  ipv elkaar de grond in praten is het toch beter om samen met elkaar te werken.
  Zoals sommigen aangaven is op veel bedrijven de kostprijs te hoog. We komen de tijd tegemoet dat er gestreefd moet worden om de schulden laag te houden, ook de banken zullen strenger worden. Ook zou er om tafel gezit moeten worden (incl. met LTO, DDB, etc.) met de politiek om een gezonde Nederlandse landbouw te creëren, zoals o.a. subsidiestop op export etc.
  Dus stop met zeuren. En voor degenen die afgeven op LTO, DDB of de politiek etc. kom dan zelf eens met initatieven in pllats van altijd maar zitten te mekkeren want daar komt men helemaal niets verder mee!!!! Het bekende Friese gezegde: It is mei sizzen net te dwaan!!!!

 • no-profile-image

  Hans

  Net zoals de onderhandelings"succesen" van de melkprijzen gaat ook het fort van DDB in rook op....

 • no-profile-image

  gelukkig

  Verbaasde lezer Alleen de melkveehouderij is afhankelijk van subsidie alle andere sectoren doen het helemaal op eigen kracht dus zonder melkpremie en toeslagen dus als men alle susidies af zou schaffen dan zou dit alleen de melkveehouderij raken

 • no-profile-image

  Echte daden blijven en

  De ddb politiek is in 21 EU landen doorgedrongen;dat het strofort is opgebrand doet daar niets aan af.

 • no-profile-image

  Boer

  Blijf maar dromen mensen. Kijk om je heen. Bijna alle sectoren zijn financieel leeggeplunderd. Kijk naar de varkenshouderij. Het enige bezit wat velen in die sector nog hebben is hun naam op de postbus. De melkveehouderij is door de quotering zover buiten schot gebleven ( afgezien van een voorproefje ). Dat is de graaiers niet ontgaan. Liberalisering is de term waaronder het uithollen van de melkveehouderij wordt gelegaliseerd. De wereldmarkt maakt alleen de graaiers rijk en alle anderen arm. Je kunt er niet winnen.

 • no-profile-image

  Een melkveehouder is nou eenmaal aan een

  Sybren ;laten we zeggen dat de Nederlansche Melkveehouderij de laatste jaren het putje van de regelbrij is geworden.
  Verplicht mestwet oke,
  verpicht i en r wet oke.
  verplicht girep enten(bayer enSIS)
  verplicht KKM en Qlip-wet oke,
  medicijnregistratie verplicht oke,
  het zijn nou eenmaal spelregels.
  Maar al deze goede dingen hebben voor ons arbeid en geld gekost en nog iedere dag;en nou blijkt dat wij hier nog nooit iets voor hebben ontvangen,ojawel een iets lagere opbrengst voor onze geleverde producten,...
  Ik denk dat het beter is als aangetoond is dat het betaald wordt dat wij dan pas nieuwe wetten mogen doorgevoerd krijgen .anders hebben deze het instanties het Quotum nooit vol.

 • no-profile-image

  Boer

  Zo veel ophef over kwajongens die een oudejaarsdaggrap uithalen. Dan is er de vijhandigheid tussen de veehouders die voor niets willen melken tegen die wie er een inkomen mee willen verdienen. Dan zijn er nog de "laatste" boeren. De bank heeft bij jullie al toegezegt dat jullie drie jaar kunnen melken voor 18 cent voor ze de stekker er uit trekken. Ik vraag me af hoeveel rente jullie (willen)verdienen over het eigen vermogen, of wordt dat niet meer uitgerekend? Als dit alle "ondernemerschap" is waar jullie mee op kunnen komen daar in dat dure nederland, halen jullie het geen van allen.

 • no-profile-image

  Sybren

  Verbaasde Lezer 12:28, bedankt voor uw reactie. De subsidiestop is een suggestie van mij en ook van enkele anderen van dit forum. Dat dat volgens jouw geen goed idee is kan zijn. Wat denk jij wat er zou moeten gebeuren? Tenminste er moet wat gebeuren of moeten we doorgaan zoals het nu gaat???? Laten we onze ideeën er uit gooien. Graag hoor ik je suggesties bvd Sybren

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  ''Wie het weet mag het zeggen'', citaat van de Verbaasde Lezer in reactie nr. 48. 22:26. Beste Vebaasde Lezer, dat is een goede vraag!!!... Vermoedelijk was er in de westelijke wereld (EU en USA) nog nooit zo veel onzekerheid als nu!!!... Ook bij FC melkpoeder en de Rabobank!!!... Er zijn alleen zo weinig mensen die het zien en opmerken!!!... Doemdenken heeft geen zin, dat is nooit goed!!!... Maar enige bezinning is mijns inziens, zeker aan te bevelen. M.vr. groet. piet.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Joop en Hans,Ik ontken ook niet dat jullie vlees van topkwaliteit is.
  Met voorwaarden bedoel ik b.v. tijdens de MKZcrisis werden bij ons gezonde dieren geent en later vernietigd omdat supermarkten dit vlees niet konden/wilden verkopen. Tegelijkertijd haalde A.H. geent vlees uit zuid amerika om dat vrolijk hier te verkopen.
  Snap je dat dat bij mij grote woede opwekte?
  Ieder land vecht voor z,n eigen ondernemers en zo zal er altijd een immens bedrag rondgepompt worden aan exportsubsidies en importheffingen.
  Als alles vrijgegeven wordt zoals Hans noemt zullen in bepaalde landen bedrijfstakken instorten omdat de produktieomstandigheden niet optimaal zijn.Zo,n land kan dan in theorie van exporterend langzamerhand importerend worden.Dit zal de regering nooit toestaan(wegvallen exportinkomsten) en bewuste sector ondersteunen om in iedergeval zelfvoorzienend te blijven.
  Zo is het kringetje weer rond
  Stel dat Nederland zal besluiten om de melkveehouderij in te krimpen tot zelfvoorzieningsgraad van 100% Of de Braziliaanse overheid de roodvleessector.
  De ramp zou niet te overzien zijn.
  Met eisen en voorwaarden bedoel ik oa dierwelzijn en milieu

 • no-profile-image

  verbaasde

  Dank je nog steeds graag boer,En je bent nod iets vergeten:Wat dacht je van interventie varkensvlees?En die bietenloterij?En hoeveel kippen-en varkensboeren hebben nog bouwland? Die krijgen zeker geen hectaresteun?En het gas voor tuinders(subsidie WKK)?
  HET IS NIET DAT IK IEMAND IETS NIET GUN MAAR NIET MET 2 MATEN GAAN METEN!

 • no-profile-image

  Hans

  Het zwakke punt van de NL landbouw is dat ze zoveel exporteert. van iedere 3 liter melk gaan er 2 de grens over, en van iedere 3 kilo vlees gaan er 2 de grens over.
  Als je dan een robuuste landbouw sector wilt, dan passen daar geen subsidies bij. Nieuw Zeeland subsidieert haar melk en vlees en schapen productie ook niet, en daarom zijn ze zo sterk op de wereld markt. Als de NL boeren vinden dat ze gesubsidieerd moeten worden, dan is hun plek binnen Fort Europa en niet erbuiten.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik ben ook niet voor afschaffing van alle subsidie, Verbaasde Lezer. Want die hebben wij wel nodig, maar met afschaffing van de exportsubsidie wordt produceren voor de export minder aantrekkelijk gemaakt. Er moet wel worden geëxporteerd, maar niet dat er vele melkplassen ontstaan en wanneer de export wegvalt zoals vorig jaar dan kelderen de melkprijzen als een baksteen.En dat geldt niet alleen voor Nederland of Europa, maar eigenlijk ook voor Amerika etc. Kijk naar Canada. Daar wordt voor de eigen behoefte geproduceerd ( alhoewel de graan weer een ander verhaal is) met een melkquotumsysteem en de melkprijzen zijn mooi ronde de 50 cent blijven hangen. Het is net wat je zegt, de hele wereld moet dan ook veranderen. Het wordt interessant om te kijken wat er gaat gebeuren, want deze crisis heeft toch wel wat teweeg gebracht, mvg Sybren

 • no-profile-image

  zuiderling

  Ik wil slechts zeggen, dat de daders van laag allooi moeten zijn. Bah!

 • no-profile-image

  De tukker oet twente

  Heeft de DDB zelf in brand gestoken ,en dan anderen weer op de kop geven zoals gewoonlijk, nu die kliek van DDB/NMV opheffen die zooi !!!!!!!!

 • no-profile-image

  Het platteland mag geen prooi worden

  Wist willem uit hellendoorn dat stoppers die geen opvolger hebben;heelvaak komt doordat er geen rendement voor de toekomst in die bedrijven te verzien zijn?
  Je kunt verder de ddb niet verwijten of rangschikken dat zij aan een betere socialere toekomst voor de eu melkveehouders in de weg staan.
  Als je hen nog iets toe kunt spelen dan zou ik dat niet nalaten als ik U was.

 • no-profile-image

  Zwarte stropop

  2000: 40.000 melkveehouders;;;;; 2010: 20.000 melkveehouders;;;;; 2015: 10.000 melkveehouders. Stoppen is van alle tijden en alle sectoren (MKB, handel, agrarisch), niet zo moeilijk over doen jongens.

 • no-profile-image

  pierre

  Met zo'n opmerking zet je naam er even onder! Een beetje respect mag wel voor je collega's.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Verstandige reactie!!!... Knap ver Weg, gelukkig bent u er nog. Tja "als de Fles is, in de Man, is de Wijsheid in de Kan!!!...". Zo gaat dat met Smalspoorintelectuelen!!!!!.....

 • no-profile-image

  verbaasde

  Sybren,Dat is nou volgens mij het dillemma,Of we kiezen voor totale vrijheid zonder subsidies maar dan ook voor de hele wereld . Dat betekent de nekslag voor veehouderij en gewassen in alle onrendabele gebieden.
  Ook zal er dan overal tegen dezelfde voorwaarden moeten worden geproduceerd!
  Of we kiezen voor subsidies in welke vorm dan ook(voor droge gebieden,natte gebieden,natuurlijke hindernissen,landschapsbeheer,dicht bevolkt,dunbevolkt etc)
  Ik vind het een heel dillemma en ben er nog niet uit.
  Mijn angst is dat als er wordt gekozen voor totale vrijheid er toch overheden zullen zijn die al dan niet stiekum ergens geld schuiven om hun eigen voedselproductie/werkgelegenheid in stand te houden.Dit zal zeker gelden voor landen die niet zelfvoorzienend zijn.
  hierdoor zullen andere landen ook weer beginnen te strooien en is het ktingetje rond

 • no-profile-image

  Joop

  @ Verbaasde lezer...Export vanuit Zuid-Amerika naar Europa gebeurt al vele honderden jaren. Vlees al meer dan 100 jaar. Europa is sinds kort weer redelijk zelfvoorzienend (rood vlees) maar 3 jaar geleden was er simpelweg te weinig productie in Europa om aan de Europese vraag te voldoen. Dit kun je heel mooi afleiden uit de waarde van de importlicenties (GATT). Wanneer Europa weer op gang is gekomen (economisch), stijgt vanzelf de vraag naar rood vlees en zal de import van het - overigens zeer goede - vlees vanzelf weer toenemen.

 • no-profile-image

  willem

  De meeste stoppers hebben geen opvolger en stoppen daarom, ook gaan er enkele emigreren naar het buitenland.
  En een enkeling stopt omdat het financieel niet kan, deze heeft wel een te hoge kostprijs. ( dus een te hoge schuld )Ik zit ook niemand af te kraken, Maar de DDB in de hemel prijzen is ook het laatste dat ik doe.

 • no-profile-image

  eerlijk

  ja tukker gelijk heb je, het is ook verdacht stil aan de kant van de ddb'ers
  zouden ze nog wel bestaan? Of zouden ze zich zelf opgeheft hebben wegens behaald succes hahaha de sukkels!!

 • no-profile-image

  Jorrit

  Wat een trieste discussie hier van sommige collegas (??!). We willen allemaal een kostendekkende melkprijs, laten we dat proberen met zn allen te bereiken in plaats van collegas de mond te snoeren

 • no-profile-image

  gezamelijk

  Er is geen enkele sector te bedenken waar de verdeeldheid zooo groot is als de melkveehouderij dat zie je keer op keer maar weer

 • no-profile-image

  De laatste boer

  Dit blijft natuurlijk zonde, een symbool van de strijd tegen de vriendjespolitiek en de onzinnige besluiten daarvan is ten onder gegaan.
  Ik lees hier onder over de "herald of free enterprise" de omroeper van de vrije markt, welke destijds ten onder gegaan is. Hiebij dus zijn tegenhanger.
  Ik roep bij deze boeren, niet DDB-ers, eens na te denken over een gezonde marktsituatie, want we hebben allemaal het verhaal over vraag en aanbod geleerd. Spiegel je niet aan een schreeuwende buurman, maar denk voor jezelf.

 • no-profile-image

  ap

  goh toch nog nieuws van de ddb, waar was de ddb dan met de actie's bij het glazenhuis in groningen? daar hadden ze toch ook kunnen staan te schreeuwen? de actie van 'Melk, da's belangriek!' heeft daar wel veel goede reacties gehad, komen de boeren ook nog positief in het nieuws in plaats van dat weggooien van melk!!!

 • no-profile-image

  nog steeds

  Dus de slachtpremie van een kalvermester is voor een kleine mester al gauw 25000 euro en graanpremie voor akkerbouwer ook al snel 25000 euro de bieten en zetmeel..... tellen we maar niet mee dan..... Tuinders en championboeren is een ander verhaal. Varkensboeren delen indirect mee via lage graanprijzen!! Dus niet alleen de melkveeboeren zo aankijken kijk maar es op de lnv site kun je zien hoeveel boeren en bedrijven premie ontvangen daar moet je 20000 veeboeren af tellen kom je

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  ''Niet Zout maar wel ge-Pekeld'', zo blijf je non-stop in een roes!!!... FC heeft de garantieprijs voor januari net bekend gemaakt!!!...

 • no-profile-image

  verbaasde

  Piet,Dat klopt en dat is nu ook net het probleem,elke actie geeft een reactie.
  Hans z,n voorbeeld is typerend,Wordt er te veel melk geproduceerd?Is er te veel vlees?Wie het weet mag het zeggen.
  Ik weet van een familielid die in Paraquay zit dat daar door de overheid nog wordt gestimuleerd om wildernis om te vormen in graslandom vleesvee op te houden.
  Dit vlees gaat de hele wereld over,ook naar europa. Door int. handelsafspraken mag europa dit niet weigeren.
  Van uit ons standpunt is mijn eerste reactie: Hoe is dit mogelijk? we produceren zelf ook puik vlees!
  Vanuit de zuid amerikaanse landen zegt men: waarom niet?Hier kunnen we het goedkoop produceren!
  Objectief gezien hebben beide partijen gelijk of ongelijk.
  Wie zal het zeggen?
  Daarom pleit ik voor wereldwijd dezelfde eisen en voorwaarden aan voedselproductie.Maar ja,dit is een utopie en zal het ook altijd wel blijven

 • no-profile-image

  van vliet

  voor een gezonde melkprijs zie : <>

 • no-profile-image

  Hans

  Verbaasde lezer, u schrijft:" Daarom pleit ik voor wereldwijd dezelfde eisen en voorwaarden aan voedselproductie" Vind u dat dat ook doorgetrokken moet worden, wat betreft vrije toegang tot elkaars markten voor producten, goederen en diensten?

 • no-profile-image

  Bonte

  Stelletje laffaarts, met een hoop bier in hun lijf dan durven ze wel. We krijgen jullie nog wel te pakken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Verbaasde Lezer, uw reactie van 3-01. 23:23 uur doet mij vermoeden dat u ook met enige onbeantwoorde vragen zit, staat, of loopt. Dat is normaal hoor in deze woelige tijden!!!... Want niemand weet precies waar de Trein naartoe gaat!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Sybren

  Zozo, interessant. de meesten hier zijn er toch wel overeens dat er toch wat moet veranderen en dan toch wel regiogebonden productie. Het idee van Han is naar mijn mening goed, waar per regio (zoals EU, NAFTA) wordt gereguleerd. Eens zien waar de trein strandt.

 • no-profile-image

  eerlijk

  In de brand uit de brand.....De melkprijs is toch door hun aktie's omhoog gegaan...(denken ze) Want de eerst de beste verhooging was omdat er een ledenvergadering aan zat te komen toch??

 • no-profile-image

  verbaasde

  Waarom altijd elkaar afkraken?
  Hier in de omgeving is geen verschil in DDB boeren en niet DDB boeren,sommigen steken zich tot aan de nek in de schulden om perse 200 koeien of meer te melken en anderen doen het rustig aan.
  Lees eens de reactie van Jorrit en gedraag je er naar!!

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  In de jaren 80 ging al de "Herald of free enterprise" (de omroeper van het vrije ondernemerschap) in de golven ten onder. (bij Zeebrugge). En nu ter afsluiting van de jaren nul/opening van de jaren 10 gaat het Fort Europa ook nog in rook op. Wat gaan we nu allemaal beleven?

 • no-profile-image

  de andere laatste boer in

  Laatste boer, ik denk dat het strijd tussen ons wordt op het eind!;) Maar ben met je eens, boeren denk na en ga met elkaar om tafel. De huidige plannen helpen onze sector om zeep, wij, de producenten worden steeds verder uitgeknepen.
  Ik snap niet dat mensen die zich "ondernemer" noemen dit over zich heen laten komen!
  Ik heb het tijdperk voor de quotering nog meegemaakt, en dit was echt niet de gemakkelijkste tijd om te beginnen!
  Mijn jongens gaan wel door, zij stoppen voor niets en niemand en dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven.
  Maar ook voor hun geld dat er wel brood op de plank moet zijn..
  Dit strofort was een groot symbool, en zonde dat het zo aan z'n eind moest komen.
  Aan het begin van de reakties staan anti-mannen, jullie de dader(s)?

 • no-profile-image

  Eppo

  Hahahaha wat een bak. De DDB zitten direkt begin dit jaar warmpjes bij. Het zat er aan te komen. Wel jammer, nu krijgen ze weer aandacht. Misschien was dat de bedoeling ook....... . Ik ben benieuwd wat de volgende aktie is, wanneer ze weer gaan schreeuwen om aandacht. Ik deel me mening met de tukker oet twente, ik had meteen me twijfels toen ik het zag branden. Gewoon weer een aandacht schreeuw. Nou jah ze doen maar.

 • no-profile-image

  nuchtere fries

  de nederlandse boer die denkt dat ie voor de wereldmarktprijs nog positief resultaat kan halen heeft een bord voor z n kop. kijk maar naar resultaten 2009.
  vooral bedrijven boven 200 koeien hebben slechter resultaat dan bedrijven tot 150 koeien, ddb boeren kunnen wel eens een langere adem hebben dan de boer met de grote mond die denkt dat ie voor wereldmarkt kan produceren en zich grote schulden op de hals haalt door z n bedrijf te verdubbelen in een paar jaar.

 • no-profile-image

  het platteland wordt niet vitaler van

  Willem in Hellendoorn is er zeker van dat alle stoppers van de laatste 45 jaren een te hoge kostprijs hadden?

 • no-profile-image

  Peeters

  Stomme boeren allemaal lopen zeiken op elkaar. Te veel tijd om omzinnige berichten te sturen. Ga maar eens gezamelijk om tafel zitten en zinnig samen werken in plaats van elkaar de nek proberen om te draaien. Prijs zijn de boeren en tuinders zelf schuld. Kijk naar de eieren prijs goed omdat er minder aanbod is zo hoort een markt te zijn die jongens verdienen nu geld. Staks is er weer meer productie en dan lopen die ook te zeiken. Jongens minder produceren meer verdienen klaar punt!

 • no-profile-image

  De tukker uut twente

  Eerlijk thuis het is nog sterker , 14 boeren hebben in nederland de melk thuis gehouden en wereldmarkt prijs schiet omhoog. Nou jij weer !!!!!!

 • no-profile-image

  verbaasde

  Je hebt gelijk sybren,tenminste in de bovenste helft van je reactie.
  De onderste helft slaat nergens op.
  Subsidiestop op export?als we dat in ned. invoeren is het einde verhaal voor de hele agr. sector.
  De prijzen klappen in elkaar omdat dan de rest van de wereld zich helemaal dood lacht om die domme hollanders.
  Kan wel maar dan ook wereldwijd!
  en dat zie ik NOOIT gebeuren, elk weldenkend land beschermd zijn voedsel producenten. Met als gevolg dat er overal en altijd ergens op deze aarde voedselexport gesubsidieert wordt

 • no-profile-image

  Han

  Zie deze fik als positief. Het kasteel had geen nieuws waarde meer. Hiermee was de protest kracht tot nihil gedaald. Nu na de fik wordt er weer aandacht besteed aan het melk probleem. Zie maar eens het aantal reacties op dit minimale artikel. Het melk probleem lijkt alweer achterhaalt te zijn, de reaties gaan over totaal andere producten. Gezien de stijgende melkprijs en vooral de Rose melkwolk van de Rabo is het protest vruchtbaar geweest. Ik stel dan ook voor de smeuelnde puinhoop nog niet te ruimen. Ruiken de voorbijgangers het einde van het protest, dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Tot zover!!

 • no-profile-image

  verbaasde

  AP-DDB=1-0
  Ik heb absoluut geen voorkeur voor DDB/NMV of LTO maar hier heeft Ab toch wel een punt!

 • no-profile-image

  koetje

  Fort Europa is helemaal niet een verkeerde plek om voor te produceren,zeker wanneer in de toekomst de economie en daarmee de koopkracht van de nieuwe lidstaten die er bij gekomen zijn en nog bijkomen aantrekt.Overigens van die 2 liter melk die de grens overgaat blijft een deel gewoon binnen Fort Europa.Wat mij betreft metselen ze de muren nog wat hoger.

 • no-profile-image

  niet

  Het is toch niet uit te leggen dat men premie ontvangt zonder dat men melk produceert of dat een kalvermester slachtpremie krijgt zonder dat deze kalveren afmest de premie"s en toeslagen zoals deze nu uit betaald worden dan speelt Brussel altijd voor sinterklaas

 • no-profile-image

  Han

  Sybren dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De vrije wereld handel zonder enige vorm van regulering zal leiden tot een uitgeholde voedselproductie. Enige voorraden op deze wereld zullen dan tot het verleden horen, de honger zal toenemen omdat er een nieuw evenwicht zal ontstaan op een hoger prijspijl. Als er om mogelijke oplossingen wordt gevraagd zou ik voorstellen om de productie zo goed mogelijk te reguleren per land of landen groepen met bijpassende kosten dekkende prijzen. Op deze wijze is het mogelijk om een voedsel voorraad in stand te houden die niet eerst een prijsval voor de producenten veroorzaakt.
  Mijn gevoel zegt; "Een voorraad is de verzekering voor en van ons allen. Dus ook betaalt door ons allen en niet door de kleinste groep alleen en in handen van speculanten".

 • no-profile-image

  Hans

  Maar is het dan wel uit te leggen, dat men nu premie ontvangt, terwijl er teveel melk wordt geproduceerd en dat de kalvermester slachtpremie krijgt terwijl er teveel vlees is?? Brussel speelt niet alleen voor sinterklaas maar ook voor Kerstman, Valentijnsman, Tante Agaat, Suikeroom enz. En de stoute kinderen blijven maar bléren. Junkies weten donders goed dat de enige manier om weer gezond te worden, afkicken is. En dat is nou juist wat ze niet willen.

Laad alle reacties (50)

Of registreer je om te kunnen reageren.