Home

Achtergrond 13 reacties

Extra onderzoek naar Q-koorts bij vleesschapen

Het RIVM doet momenteel extra onderzoek naar vleesschapenhouderijen, die besmet zijn met Q-koorts. Grootste probleem is dat een besmetting daar nog niet eenduidig is te achterhalen.

Mocht onomstotelijk komen vast te staan dat op dergelijke bedrijven Q-koorts heerst, dan gaan daar dezelfde maatregelen gelden als op melkschapen- en melkgeitenhouderijen. Dat heeft minister Ab Klink (volksgezondheid) vanmiddag geantwoord tijdens het vragenuurtje aan Marianne Thieme (PvdD).

Die had vragen gesteld op grond van een Nova-uitzending. Daarin werd bericht over een vleesschapenbedrijf in Brabant, waarvan de ministeries aal een half jaar zouden weten dat het besmet is, zonder dat er maatregelen worden getroffen.

Volgens Klink is de enige methode om Q-koorts op het bedrijf vast te stellen een hoog aantal abortussen. "En dan loop je achter de feiten aan." Hetzelfde geldt voor de kinderboerderijen, zei hij. Klink overweegt om het besluit over maatregelen voor kinderboerderijen neer te leggen bij de betreffende burgemeester, “om meer maatwerk te kunnen leveren”. Hiervoor vaardigt het kabinet dan wel richtlijnen uit.

Minister Gerda Verburg (LNV) bevestigde dat bij 19 van 20 onderzochte vleesschapen op het bedrijf "een lichte besmetting" met Q-koorts is vastgesteld. Dat is gebeurd op basis van zogeheten vaginaal-swabs. Deze zijn minder nauwkeurig dan het tankmelkonderzoek bij melkgeiten- en melkschapenhouderijen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  zwartebroeker

  Mensen die voor kinderboerderijen, vleesschapen en ga zo maar door het zelfde beleid willen als voor de melkgeiten (dus doorgaan met ruimen !), weten niet wat ze werkelijk willen !! Dan kun je inderdaad bij deze ziekte doorgaan met ruimen tot in Nederland geen geit, schaap (koe ? ...?) meer over is ! Het ruimen zélf is fout, disproportioneel, nutteloos - de bacterie wordt er niet mee uitgebannen -.

  De uitbraak moet bestreden worden door vaccinatie, hygienemaatregelen enz., niet door het nutteloos afmaken van steeds meer dieren !

  Klink kiest alwéér voor de enige optie die deze Regering lijkt te kennen: verdelgen.
  Als je ziet dat het huidige beleid neerkomt op zo veel mogelijk ruimen, ook als daar geen goeie argumenten voor zijn (Hogersmilde, Laren enz.), dan valt te voorspellen hoe dat bij de schapen verder zal gaan: Besmetting moeilijk te constateren, dus (voorzorgsbeginsel) ruimen.
  Vleesschapen, schaapskuddes, bij deze massamoordenaars is niks meer veilig !

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Boer en Boertje, het klinkt lullig en ik bedoel het niet persoonlijk (want hoef jullie stemgedrag niet te kennen) maar de agrisector als geheel is wel zelf schuldig aan deze ellende. Door decennialang geloof te hechten en vertrouwen te stellen in inherent verdorven groeperingen als CDA en LTO. Want daar gaat het om slechts twee dingen: GELD en MACHT! Dat jullie je krom werken voor een eerlijke korst brood voor jullie gezin dat interesseert die gasten dus echt geen ene moer. En daarom zijn nu na de geiten de schapen aan de beurt. Daarna de koeien. Dan weer de varkens. En vervolgens het pluimvee. Met rond eind 2015 het vriendelijke verzoek: Wil de laatste boer het licht uit doen? Ik verwijs nog één keer naar Spotvogel, die sector, land en volk er al in 2006 voor gewaarschuwd heeft. Maar wie niet wil horen, die zal zeker door LNV tot de bedelstaf gedreven worden! Maar geen nood: want bij LTO is altijd nog het laatstbetaalde lidmaatschapsgeld terug te vorderen.
  Daarvoor kan dan de eerste gen-kip van het nieuwe koppel bij Hendrix of Intervet aangeschaft worden. Met garantie!

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Overigens vertelde Piet vellema me op een eerdere vergaderingt dat de schapenhouders niets te vrezen hebben voor hun persoonlijke gezondheid. Die zijn al lang immuun! Kan alleen een schapenhouder immuun worden dan?

 • no-profile-image

  Boertje

  Laat toch gewoon alle te vroeg (één tot drie weken) geboren lammeren met de nageboorten bij kinderboerderijen, hobbyboeren en de vleesschapen gratis ophalen en onderzoeken op Q-koorts. Kost wel wat, maar dan hou je tenminste de vinger aan de pols.

 • no-profile-image

  Jan

  Ik denk dat de antwoorden van de ministers niet overeenkomt met deze rapportage aan het EU-parlement.

  <>

  Hierin wordt duidelijk gerapporteerd over schapen en geiten.
  De rapportage van CVO, LNV, GD, VWA, VWS, CVI en RIVM is n.b. vann 6 oktober 2009.

 • no-profile-image

  Jan

  Omdat de link niet goed overkomt, hier nogmaals:

  <>
  regulatory/scfcah/animal_health/
  presentations/0304112009_q_fever_nl.pdf

 • no-profile-image

  Boudewijn

  Laffe anonieme reageerders met uitspraken die niet sporen.
  Wat feit is is dat De coxiellabcterie overal zit en verspreid wordt door allerlei diersoorten waaronder de hond en kat van ieder regeringslid of dienstdoende ambtenaar.
  Wees realistisch. Die ruimingen verlagen enkel de concentratie, maar elimineert niet de q koorts. Stop met ruimen en ga serieuzer aan het werk. Morgen komt er toch weer een of andere griep die de aandacht opeist. Maak van mens en dier geen kasplantje!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Boudewijn, ik neem aan dat het bij mensen nét zo werkt als bij dieren. Wanneer er zich in een stal een veterinaire ziektekiem nestelt en de aanwezige dieren infecteert, dan hangt het van de conditie van de dieren en van de contaminatie af of- en in welke mate- er sterfte optreedt. Gezonde dieren zullen in het algemeen niet of nauwelijks ziek worden maar antistoffen ontwikkelen. Die zorgen dan vervolgens voor een immuniteit. Ik denk dat een veehouder die dagelijks met een bacterie of virus (nou ja, niet met eentje maar met een hele dosis) in aanraking komt, daardoor ook immuun zal worden tegen het bijbehorende ziektebeeld. Plattelanders komen vaker met veterinaire kiemsmetten in aanraking dan stedelingen. Daarin ligt mogelijk een oorzaak voor het bevattelijker zijn voor Q-koorts bij niet agri-gelieerde mensen?

 • no-profile-image

  herman knol

  Hé Wipstaart, dat zou wel geinig zijn.

 • no-profile-image

  Freek

  Jaja meneer Klink, alle geiten bedrijven ruimen om je gezicht te redden na een uitzending van Zembla en geen maatregelen durven nemen ivm de reactie van het publiek bij de kinderboerderijen.....

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat is nou juist het grote probleem met deze regering Jan. Er wordt maar wat aan gelogen in het vertrouwen dat het allemaal toch niet letterlijk wordt nagezocht. In een ander forum noemde ik zojuist Annie Pierik Schreier als voorbeeld van een parlementariër die de leugen tot haar underwear heeft gemaakt. Er is geen leugendetector die tegen haar snelvuur aan hele leugens en halve waarheden bestand is. En dat geldt in ieder geval voor een heel groot deel van de CDA-deelname aan deze regering. Daar zou een gezond mens koortsig van worden!

 • no-profile-image

  boer

  Het is ook niet te geloven nou er vele geiten geruimd zijn proberen ze de schapenbedrijven ook nog eens te grazen te nemen. Vleesschapen waar het niet vast te stellen is of ze het hebben.
  Wanneer komen de koeien aan de beurt??

  In de tankmelk van melkkoeien zijn ook al stoffen van q koorts aangetroffen.

  Wat gaan we hier mee doen ook maar even opruimen????

  Wat zijn de ministers toch ziek.

  Als het zover moet gaan komen dat er geruimd moet gaan worden dan stel ik eerst de dierenarts aansprakelijk voor alle schade die voortvloeid uit het doodmaken van mijn dieren. Daarnaast de vwa ambtenaar en minister klink en verburg hetzelfde. Zij laten mijn dieren taxeren en ruimen, dan moeten ze ook voor de gevolgen instaan.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Als we nou eens één zo'n gemodificeerde fake kip van het merk Hendrix 131313 en omgebouwd tot plofkip op Koninginnedag aan de majesteit zouden aanbieden en onschuldig tot ontploffing brengen, dan werd die dorre dame ook eens goed nat!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.