Home

Achtergrond

Extra geld moet aankoopstop EHS Brabant voorkomen

Als de provincie Noord-Brabant niet snel extra budget krijgt of andere financieringsvormen vindt, dreigt een aankoopstop van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Dat blijkt na een evaluatie van de voortgang van de Revitalisering van het Brabantse platteland. Aanvullend budget kan onder meer beschikbaar komen door inrichtings- en beheergeld tijdelijk naar voren te halen. In het kader van de Mid Term Review ILG, die medio 2010 plaatsvindt, wordt met het Rijk besproken hoe de financiering van grondverwerving, inrichting en beheer ook op langere termijn veilig te stellen. Andere mogelijkheid is om de deadline voor het afronden van de EHS van 2018 te verlengen.

Voor de korte termijn wil de provincie de verworven ruilgronden en ruilbedrijven zo snel mogelijk inzetten in een ruilproces. Hierbij moet ook de agrarische structuurversterking, onder andere door kavelruil, nadrukkelijk worden meegenomen. Ook gaat de provincie nog meer inzetten op het verwerven van gronden. Daarbij hebben vooral de natte natuurparels prioriteit. Daarnaast blijft de provincie binnen het beschikbare budget wel de EHS-grond kopen die door particulieren wordt aangeboden.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.